Home

Bromovodík

Bromovodík je bezkyslíkatá plynná sloučenina vodíku a bromu s ostrým, nepříjemným zápachem a vzorcem HBr, a řadí se mezi halogenovodíky. Při rozpouštění ve vodě vzniká kyselina bromovodíková se stejným vzorcem. Tato látka je poměrně užitečná v organické chemii, užívá se na výrobu některých léčiv. Vodný roztok, který obsahuje 47,6% bromovodíku tvoří. bromovodík. Právě si zobrazuješ nalezené výsledky hledaného výrazu bromovodík.Pokud k tomuto spojení nevidíš správný výsledek a znáš ho, pomoz nám obohatit tento slovník a vlož jeho definici díky jednoduchému formuláři. Snažíme se postupně vlastními silami také rozšiřovat slovník, kdyby však každý návštěvník vložil pouhých několik výrazů, během. Bromovodík (32% roztok v kyselině octové), pro syntézu - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information. Cookies na našem webu. Na našem webu používáme cookies, abychom vám byli schopni poskytnout online informace, jak je to možné. Pokud budete pokračovat a souhlasit s používáním cookies, obdrží váš prohlížeč.

bromovodík. Na této stránce jsou výsledky na dotaz bromovodík v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk Výsledky vyhledávání v krížovkářskem slovníku pro bromovodík. Jedno neznámé písmeno nahraďte znakem _ Skupinu neznámých písmen znakem 'bromovodík' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. HBr bromovodík: kyselina bromovodíková: HI jodovodík: kyselina jodovodíková: H 2 S sulfan (výjimka) kyselina sirovodíková: H 2 Se selan: kyselina selenovodíková: H 2 Te tellan: kyselina tellurovodíková: HCN kyanovodík: kyselina kyanovodíková: HN 3 azidovodík nebo azoimid: kyselina azidovodíkov bromovodík: HI: jodovodík: Existují zde i výjimky, u kterých se používá nesystematický (triviální) název: voda (H 2 O), peroxid vodíku (H 2 O 2), amoniak (NH 3), hydrazin (N 2 H 4), azoimid nebo azidovodík (HN 3) nebo methan (CH 4). Kovové hydridy

Bromovodík - Wikiwan

Bromovodík; Jodovodík; Chloridy; Reference. Thames & Kosmos Chem C2000 Experiment Manual; Externí odkazy. Obrázky, zvuky či videa k tématu chlorovodík ve Wikimedia Commons; Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace. Pomozte Wikipedii tím, že jej vhodně rozšíříte. Bromovodík je bezkyslíkatá plynná sloučenina vodíku a bromu s ostrým, nepříjemným zápachem a vzorcem HBr, a řadí se mezi halogenovodíky. Při rozpouštění ve vodě vzniká kyselina bromovodíková se stejným vzorcem. Tato látka je poměrně užitečná v organické chemii, užívá se na výrobu některých léčiv HBr bromovodík kyselina bromovodíková HI jodovodík kyselina jodovodíková H 2S sirovodík kyselina sirovodíková - 6 - Kyslíkaté kyseliny Kyslíkaté kyseliny jsou vtšinou típrvkové sloueniny formáln vzniklé z oxid kyselinotvorných. Bromovodík (32 % roztok v kyseline octovej) pre syntézu - Find MSDS or SDS, a COA, data sheets and more information. Cookies On Our Site. We use cookies on our website to help provide you with the best online experience possible. If you continue and accept all cookies, you will receive all of the cookies that we use on the site.. Více informací o Bromovodík. Pomáháme vědě tím, že nabízíme široký výběr produktů, služeb a znalostí našich lidí

bromovodík - křížovkářský slovník online - vyluštíme

Bromovodík. viz halogenovodíky. Ottův slovník naučný: Bromovodík. Brómovodík č. kyselina brómovodíková, HBr, vzniká, hoří-li vodík v parách brómových. anebo pouští-li se směs obou na horkou houbu platinovou. Vzniká z brómidu draselnatého kyselinou fosforečnou, připravuje se vsak působením brómu buď na červený. Zistiť viac o Bromovodík. Umožňujeme pokrok vo vede ponukou výberu produktov, služieb, excelentnosti procesov a našich ľudí, ktorí ich zabezpečujú Zemědělství a potravinářský průmysl; Chemikálie, farmacie, plasty; Stavební výroba, stavebnictví, stavební průmysl; Energie, životní prostřed brombenzen a bromovodík. zadat heslo pro úpravu . Dejte si tento test na vlastní stránky/blog Dejte si tento test na vlastní stránky/blog URL adresa testu: Kód do stránek (zkopírujte do HTML kódu tam, kde chcete zobrazit test) Reklama

bromovodík (język słowacki): ·↑ Hasło bromovodík w: Slovník súčasného slovenského jazyka A - G [Słownik współczesnego języka słowackiego A - G], gł. red. Klára Buzássyová i Alexandra Jarošová, Bratysława, Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2006, ISBN 978-80-224-0932-

Bromovodík 81885

bromovodík - křížovkářský slovní

Tento způsob lze provést i za použití příslušného halogenovodíku, použitelný je však pouze bromovodík, protože jodovodík podobně jako jód vůbec nereaguje a flurorovodík s chlorovodíkem se velice obtížně štěpí. Iontový způsob vyžaduje polarizaci nepolární vazby, která váže atomy halogenů HBr- bromovodík HI- jodovodík Chlorid sodný - bezbarvá krystalická látka, dobře rozpustná ve vodě → kuch. Sůl (nezbytná složka potravy), slouží ke konzervaci potravin, Výroba chloru, hydroxidu sodného, mýdla, solení silnic aj. Fluorid vápenatý - kazivec, je krystalický, používá se v hutnictví a na výrob CAS: 10035-10-6 MDL: MFCD0001132 páchnoucí plyn. Na této stránce jsou výsledky na dotaz páchnoucí plyn v aktuálním křížovkářském slovníku.Slovník se neustále rozrůstá. Pokud ti zde nějaká definice chybí nebo o nějaké víš, POŠLI NÁM SVOJI DEFINICI právě skrze tento formulář. Tabulka výsledk

Nápověda: Bromovodík se připravuje vytěsněním z bromidů (neoxidujícími činidly). Řešení: id-20-63 30 - Bromovodík s cyklohexenem (2) 31 - Bromovodík s propenem (2) 32 - Hydratace methylcyklohexenu; 33 - Methylcyklohexen s diboranem; 34 - Methylcyklohexen s diboranem (2) 36 - Reakce propenu s bromem ve vodě; 37 - Bromace cyklohexenu; 38 - Reakce 1-methylcyklohexenu s bromem ve vodě; 39 - Hydrogenace cyklohexenu; 40 - Hydrogenace 1,2. Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné páchnoucí plyn. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz páchnoucí plyn

bromovodík Křížovkářský slovník ONLIN

 1. páchnoucí byliny. Nacházíte se ve vyhledávání křížovkářského slovníku, který právě zobrazuje veškeré shody, které nalezl pro hledaný výraz páchnoucí byliny
 2. HBr bromovodík neboli kyselina bromovodíková. Názvy oxokyselin jsou složeny z podstatného jména kyselina a přídavného jména charakterizujícího elektronegativní část molekuly, tj. centrální atom a jeho kladné oxidační číslo. Počet (>1) centrálních atomů kyseliny musí být vyjádřen číselnou předponou
 3. Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov

Tlak nasycených par čistých látek (Antoineova rovnice). e to jeden z halogenovodíky. Je neorganický, používá se pro výrobu alkylových bromidů Špičkový filtr CleanAir české výroby chrání proti organickým plynům a parám s bodem varu vyšším než 65°C, anorganickým plynům a parám, kyselým plynům a parám, amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, aerosolům a pevným částicím bromovodík (HBr) vyrábí se katalyzovanou syntézou vodíku a brómu H 2 + Br 2 → 2HBr (200 - 400 °C/Pt) laboratorně se připraví reakcí bromu s červeným fosforem a vodou: 3Br 2 + 3P + 6H 2 O → 6HBr + 2H 3 PO 3 2H 3 PO 3 + H 2 O + Br 2 → 2HBr + H 3 PO 4; mezi molekulami nedochází k vytváření vodíkových vaze Při hoření může uvolňovat nebezpečné výpary. Při požáru se může uvolňovat plynný bromovodík. 5.3 Pokyny pro hasiče Používat zvláštní ochranné prostředky (např. dýchací technika, protichemický oblek). Další informace: Při zahřátí okolí látky chladit obaly s látkou vodou

bromovodík překlad z češtiny do slovenštiny - Seznam Slovní

 1. HBr - bromovodík, kyselina bromovodíková, broman; HI - jodovodík, kyselina jodovodíková, jodan; H 2 O - voda, oxidan; H 2 S - sirovodík, sulfan, kyselina sulfanová, kyselina sirovodíková; H 2 Se - selan; H 2 Te - tellan; NH 3 - amoniak, azan, čpavek; N 2 H 4 - diazan, hydrazin; PH 3 - fosfan; AsH 3 - arsan, arsenovodík; SbH 3.
 2. GHC Invest, s.r.o. čerpá ze zkušeností a odborné způsobilosti svých sesterských společností a více jak stoleté tradice svého mateřského koncernu. GHC Invest, s.r.o. působí v oblasti úpravy pitné a bazénové vody, kde vytváří studie, projektuje a také real
 3. Bezkyslíkaté kyseliny tvoří pouze vodík a další nekovový prvek. Halogenovodíky - sloučeniny vodíku s halogeny.. fluorovodík HF. chlorovodík HCl . bromovodík HBr . jodovodík HI. Vodné roztoky halogenovodíků = halogenovodíkové kyseliny
 4. Bromovodík. Nejjednodušší sloučeninou bromu je bromovodík, HBr. Používá se hlavně při výrobě anorganických bromidů a alkylbromidů a jako katalyzátor mnoha reakcí v organické chemii. Průmyslově se vyrábí hlavně reakcí plynného vodíku s plynným bromem při 200-400 ° C s platinovým katalyzátorem
 5. Zdravím všechny chemiky, chci se zeptat na reakci octa a bromidu draselného, zda by probíhala? Našel jsem rovnici této reakce, má vznikat octan draselný a bromovodík, ale při pokusu se nic nedělo, nevím, co jsem dělal špatně
 6. H 2 O voda , H 2 O 2 peroxid vodíku , NH 3 amoniak , N 2 H 4 hydrazin , HN 3 azidovodík , HF fluorovodík , HCl chlorovodík , HBr bromovodík , HI jodovodík , HCN kyanovodík kovové hydridy mají většinou proměnlivé složení a proto je pojmenováváme bez koncovky: hydrid palladia , hydrid titanu apod. (14

Bezkyslíkaté kyseliny - Názvosloví

E-ChemBook je vzdělávací portál, který má za cíl být elektronickou příručkou chemie využitelnou při studiu na gymnáziích a jiných školách, přípravě k maturitě i přijímacím zkouškám na vysoké školy E-tabulky, © ÚCHI VŠCHT Prah

Hydridy - Názvosloví

 1. This page was last edited on 20 January 2019, at 10:58. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply
 2. Upozornění. Před zveřejněním jakéhokoliv materiálu se prosím ujistěte, že jste si důkladně pročetli podmínky používání a ochrany osobních údajů a jste plně obeznámeni se všeobecnými podmínkami používání portálu eKabinet.cz
 3. Sulfan je bromem oxidován na síru (vzniká též bromovodík) H 2 S + Br 2--› S + 2HBr: 14. Reakcí sirovodíku s kyselinou dusičnou vzniká síra a oxid dusnatý 3H 2 S + 2HNO 3--› 3S + 2NO + 4H 2 O : Sulfidy: 15
 4. 3 parám bromu a bromovodík, vodík, který vzniká vznícení směsi, bromovodík, kyselina bromovodíková v množství vody pro získání; 4 bromu a jodid draselný výměna reakce: Br2 KI == I2 KBr (CCl4 přidán Organická vrstva byla fialová); 5 bromu a kovového sodíku sloučeniny, intenzivní reakce bromidu sodného
 5. Nejuniverzálnější korozivzdornýmateriál, jaký je dnes k mání. Už nemusíte hledat, C276 je tu pro vás. Slitina Alloy C276 je žíhaná slitina niklu, molybdenu a chromu s přídavkem wolframu, která vykazuje vynikající korozní odolnost v širokém spektru náročných podmínek

Špičkový filtr CleanAir české výroby chrání proti organickým plynům a parám s bodem varu vyšším než 65°C, anorganickým plynům a parám, kyselým plynům a parám, amoniaku a organickým sloučeninám amoniaku, aerosolům a pevným částicím + výpary rtuti oleje vrstva prv ohôr vetn clen Hlasiti jelen d drevoryt řeka ve štředoafrické republice marais v noci svedska znacka aut srnci mlade Šetřit myš antarktidy Bromovodík WEBEROVA Socialista hanlivě japonský sat platidlo PAKISTAN Na po anglicky vyhra loterii Avida pohledávka druh mohameda pohonná hmota AFRICKY KOPYTNIK Hliníková. Pracovní list: Chemická vazba. Elektronegativita. 1. Vyhledej v PSP hodnoty elektronegativit následujících prvků: X Ag = X Al = X C = X Ca = X Cl = X Cu = X Si =

Kyselina bromovodíková je anorganická sloučenina, která je výsledkem vodného roztoku plynu zvaného bromovodík. Jeho chemický vzorec je HBr, a moci být zvažován v různých způsobech ekvivalentní jako molekulární hydride, nebo halogenovodík ve vodě; to je hydrácido Bromovodík, chemická sloučenina vzorce HBr. Jedná se o diatomickou molekulu s kovalentní vazbou. Sloučenina se klasifikuje jako halogenovodík. Je to bezbarvý plyn, který po rozpuštění ve vodě tvoří kyselinu bromovodíkovou nasycenou při 68,85% hmotnostních při teplotě místnosti Bromovodík se používá k tvorbě (syntetizaci) různých organických derivátů bromu ak přípravě bromidů různých kovů. Zvláštní význam má bromid stříbrný, který se používá při výrobě filmových fotografických materiálů. Jak je doprava V lahvích o objemu 68 nebo 6, 8 litrů pod tlakem 24 atmosfér bromovodík, iontoměnič, plynosilikát, zvukotechnik). V podstatě sem patří všechny složeniny s určujícím (prvním) základem domácího původu, které mají nejblíž k typu vzducholoď; z ostatních např. slučovací složená slova z názvosloví chemického, jako bromovodík, jodoškrob

Chlorovodík - Wikipedi

bromovodík V: H2 + Br2 → 2HBr: Bromovodík P: Pbr3 + 3H2O → 3HBr + H3PO3: disíran sodný: 2NaHSO4 → Na2S2O7 + H2O: disiřičitanu sodn: 2NaHSO3 → Na2S2O5 + H2O: Dusík P: NH4+ + NO2- → H2O + N2: dusitan sodný: NaNO3 + C → NaNO2 + CO: fosfan: Ca3P2 + 6H2O → 3 Ca(OH)2 + 2PH3: Fosfor bílý: 2Ca3(PO4)2 + 15C + 3SiO2 → P4. HBr - bromovodík Br- - bromid bromid stříbrný AgBr HI - jodovodík I- - jodid jodid draselný KI Pozor! OF2 - difluorid kyslíku O2F2 - difluorid dikyslíku HOF - kyselina fluorná . Title Bin rn slou eniny Author: Ing. dagmar Míková Subject: Chemie Keywords 1. halogenvodíky (HF - fluorovodík, HCl - chlorovodík, HBr - bromovodík, HI-jodovodík) plynné látky vazba H-X je polární, proto jsou dobře rozpustné ve vodě za vzniku halogenvodíkových kyselin (HF ± kyselina fluorovodíková, HCl ± kyselina chlorovodíková, HBr ± kyselina bromovodíková, HI ± kyselin Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. 3.2.3.2 Jednoduché kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Jejich obecný vzorec je H m X x O n (H - symbol atomu vodíku, X - obecný symbol kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu, O - symbol atomu kyslíku, indexy m, x, n, nabývají hodnot přirozených čísel).. Je-li počet atomů kyselinotvorného prvku nebo centrálního atomu oxokyseliny roven jedné (tj. x = 1.

Bromovodík AgBr. Oxid rtuťný NH3. 5. Doplň oxidační čísla u všech prvků v těchto sloučeninách : HI2O-II , KI2O-II , PIIICl-I3 , AlIII2O-II3 , CaIIO-II , PbIVO-II2, FeIIS-II , MnIIBr-I2 , AuIIIF-I3 , NV2O-II5, Na-I2S-II , KII-I, NIIO-II , NaICl-I , BIII2O-III3 , FeIIS-II , ZnIICl-I2 , SVIO-II3. Kyseliny bez kyslíku jsou výsledkem rozpouštění odpovídajících plynů ve vodě (chlorovodík, bromovodík, sirovodík a další) a oxo-kyselinami jsou hydráty kyselinových oxidů - jejich sloučenina s vodou. Například SO3 + H2O = H2SO4 (kyselina sírová), P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 (kyselina fosforečná) Stránka Bromovodík je dostupná v 41 ďalších jazykoch. Späť na Bromovodík. Jazyky. Bahasa Indonesia; Bahasa Melayu; dansk; Deutsch; eesti; English; françai Nejochotněji se odštěpuje jodovodík, následuje bromovodík a chlorovodík. Při eliminaci halogenovodíku se vodík (proton) vždy odštěpuje z toho atomu uhlíku, který sousedí s uhlíkem nesoucím halogen (který má menší počet atomů vodíku - Zajcevovo pravidlo ), přičemž nejsnadněji eliminují halogenovodík terciární.

HIBr-I kyselina bromovodíková (bromovodík) HII-I kyselina jodovodíková (jodovodík) H 2 +I S-II - kyselina sirovodíková HCN - kyselina kyanovodíková Kyslíkaté kyseliny = tříprvkové sloučeniny, jejichž molekuly jsou tvořeny z atomů vodíku, kyselinotvorného prvku (prostřední prvek ve vzorci kyseliny) a kyslík (anion) je za ním (název: prvek + o + vodík: fluorovodík HF, chlorovodík HCl, bromovodík HBr, jodovodík HI);plynnásloučeninasesírou:sulfan(dřívějšíoznačenísirovodík)H 2 S ∙hydridy:sloučeninyvodíkuskovemI.AneboII.Askupiny-kov(kation)mákladnéoxidačníčíslo,jenaprvní BROMOVODÍK JODOVODÍK FLUOROVODÍK HBr HI HF HALOGENVODÍKY HALOGENVODÍKY VZNIKAJÍ REAKCÍ HALOGENU S VODÍKEM. ZDROJE: P.Beneš, V.Pumpr, J.Banýr : Základy chemie 1, Fortuna 2000, ISBN 80-7168-720- J.Škoda, P.Doulík : Chemie 8, Fraus 2006, ISBN 80-7238-442- HF - fluorovodík, HCl - chlorovodík, HBr - bromovodík, HI - jodovodík. Většinou jsou to těkavé plyny dobře rozpustné ve vodě.Některé mají neobvykle vysoké body varu, což je způsobeno tvorbou vodíkových můstků.(H2O, NH3, HF) Hydridy se slabě polární kovalentní vazbou (CH4, PH3) s vodou nereaguj

Bromovodík

Jak už název napovídá, jsou plněny sloučeninami obsahujícími halogen, nejčastěji to bývají bromovodík (HBr) nebo halogenové uhlovodíky (např. CH 3 Br, CH 3 J, CH 2 Br 2, CHBr 3). Tyto sloučeniny se v horké části žárovky rozkládají a uvolní se z nich halogen bromovodík - HBr; vzniká přímým slučováním prvků; bezbarvý plyn pronikavého zápachu; vodný roztok je kys. bromovodíková (silnější než chlorovodíková) vytváří soli- bromidy- AgBr (ve fotografickém průmyslu) oxidy - Br2O (oxid bromný) a BrO2 (oxid bromičitý) oxokyseliny - HBrO, HBrO2, HBrO3, HBrO HF fluorovodík, HCl chlorovodík, HBr bromovodík, HI jodovodík, případně tříprvkový kyanovodík HCN. Kovalentní karbidy (uhlík je v nich vázán kovalentní vazbou) jsou odvozeny od aniontu C 4-, např. Al 4 C 3 karbid hlinitý (hliníku). Karbidy je v názvosloví nutno odlišovat od acetylidů (např

PPT - Anorganické názvosloví PowerPoint Presentation - ID

8 Dělení vazeb podle polarity Polarita chemické vazby je dána nerovnoměrným rozdělením elektronové hustoty v molekule v důsledku rozdílné elektronegativity atomů: Nepolární vazba - mezi atomy stejného prvku nebo mezi atomy s velmi malým rozdílem elektronegativit 3) Bromovodík ve vodném prost ředí má charakter kyseliny, protože je schopen odšt ěpit proton. Zapište ustanovenou acidobazickou rovnováhu. 4) Rozhodn ěte, ve které z následujících reakcí se voda chová jako kyselina a ve které jako zásada: a) HI + H 2O -> H 3O + + I-b) NH 3 + H 2O -> NH 4 + + OH bromovodík jodovodík oxid dusičitý. zkoumaná látka uhličitan. ale protože koncentrovaná kyselina sírová je oxidovadlo, oxiduje bromovodík na hnědý a dráždivý brom, jodovodík na fialové páry jodu ; Na této stránce jsou výsledky na dotaz jodovodík v aktuálním křížovkářském slovníku. Slovník se neustále rozrůstá

bromowodór – Wikisłownik, wolny słownik wielojęzycznyFiltr protilynový B2, GF 22 SCOTT (závit 40x1/7")FAQPPT - Anorganické názvosloví PowerPoint Presentation, freePPT - Halogeny – prvky VII

1. HBr bromovodík kyselina bromovodíková 2. HI jodovodík kyselina jodovodíková 3. H2S sulfan sirovodík kyselina sirovodíková 1. kyselina azidovodíková HN3 2. kyselina chlorovodíková HCl 3. kyselina fluorovodíková HF Strana 1/ S vodíkem se slučuje na plynný bromovodík, HBr, rozpustný ve vodě na kyselinu bromovodíkovou, její soli jsou bromidy. Patří k nim například bromid draselný, KBr, bezbarvé krystaly rozpustné ve vodě. Ty se v hojném množství používají ve fotochemickém průmyslu a v lékařství, dále bromid radnatý, RaBr2, bezbarvé. PL 1 OPAKOVÁNÍ ATOM, JEHO SLOŽENÍ A STRUKTURA I. Jak jsou uloženy elektrony v ele. obalu? II. Zjisti z + PSP dané informace o hliníku: P- _____ , e

 • Meteorolog škola.
 • Alfa romeo 159 1.8 mpi.
 • Knightfall s02e01 subtitle.
 • Jak dlouho přežijí chlamydie.
 • Nejlepší hry pro iphone.
 • Let letadlem diskuze.
 • Teplice zprávy.
 • Kráska a zvíře animovaný film online.
 • Skulptura krizovka.
 • Novalgin 500 mg.
 • Gantai kaneki.
 • Vileda ultramax xl.
 • Daktyl trochej jamb test.
 • Monitor audio bronze 2 test.
 • Síly temna pokračování.
 • Melina kanakaredes.
 • Myš hp z3700.
 • Bejbynet kupon.
 • Výroba razítek plzeň.
 • Chrysler 300c srt8 6.1 hemi cena.
 • Lednice s mrazákem bazar.
 • Kašpárek v rohlíku špilberk.
 • Isa bus wiki.
 • Moderní lustr do kuchyně.
 • Zlatý přívěšek srdce.
 • Když kočka žere myši.
 • Spartherm ceník.
 • Kde je nejchladnější místo na světě.
 • Elvis presley can t help falling in love nominace.
 • Noc meaning.
 • Mindhunter edna.
 • Jak povolit vodovodní baterii.
 • Štuk hasit.
 • Krize ve 40.
 • Blaise pascal smrt.
 • Franke showroom.
 • Bodnuti vcelou dite.
 • All awp csgo skins.
 • Wyatt isabelle kutcher dimitri portwood kutcher.
 • Hdmi 10m.
 • Stezka v oblacích webkamera.