Home

Otcův matčin

V množném číslo přidáte koncovky podle rodu, u mužského i podle životnosti - podobně jako u vzoru otcův. Podstatná jména rodu ženského.--Ke vzoru otcův jsou přiřazována přídavná jména vytvořená od podst. jmen rodu mužského (Petrovy sestry, Novákovi psi), ke vzoru matčin od rodu ženského. Upravil/a: anna Vzor otcův/matčin. Tyto vzory náleží přivlastňovacím přídavným jménům. Ke vzoru otcův jsou přiřazována přídavná jména rodu mužského (Petrovy sestry, Novákovi psi), ke vzoru matčin rodu ženského. Problematický zde může být pravopis. Při rozhodování musíme brát v potaz související podstatné jméno. pád: rod mužský: rod ženský: rod střední: 1. j. č. otcův , matčin: otcova , matčina: otcovo , matčino: 2. otcova , matčina: otcovy , matčiny: otcova. VZOR OTCŮV (otcova, otcovo) a MATČIN (matčina, matčino) Podle vzorů otcův a matčin se skloňují přivlastňovací přídavná jména: sousedův, Petřin... Pád Mužský rod Ženský rod Střední rod Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo Jednotné číslo Množné číslo 1. otcův / matčin

Kdy používáme vzor otcův a kdy matčin? Odpovědi

Vzor otcův, matčin. U vzoru otcův, matčin píšeme y. V 1. a 5. pádě č. mn. rodu mužského životného píšeme i. Staral se o otcovy pozemky. Pozval všechny matčiny kamarádky. Přede mnou stojí otcovi přátelé. Bližší informace ke koncovkám přídavných jmen a jejich řazení ke vzorům naleznete v části Tvarosloví. Skloňujeme je podle vzorů: otcův, matčin (Čí?) otcov i, matčin i (sourozenci), (Čí?) otcov y, matčin y (karty) Přivlastňovací přídavná jména mají v 1.p.č.j. koncovky: -in, -ina, -ino nebo -ův, -ova, -ov otcův, matčin, Martinův, Klářin). Přídavná jména měkka (vzor jarní) Podle vzoru jarní píšeme v koncovkách vždy měkké -i/-í. (sokolí let, psí spřežení) psí spřežení sokolí let kočičí pelíšek. Přídavná jména tvrdá (vzor mladý) Podle vzoru mladý píšeme vždy v koncovkách -y/-ý, (mladý pár). V 1. a 5. p

čeština: ·patřící otci Půjčil jsem si otcovo aut

Příklad postupu určení správné koncovky: Zadání: Určete, jaké i / y se píše ve větě: Sousedov-i/-y děti běhaly po zahradě.. Určíme vzor: v 1. pádě čísla jednotného zkusíme všechny rody to soused ovo (dítě), ta soused ova (žena), ten soused ův (nůž) Přídavná jména s koncovkami -ovo, -ova, -ův jsou přivlastňovací a skloňujeme je podle vzoru otcův, matčin Přivlastňovací (vzor otcův, matčin) - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby, zvířata nebo od vlastních jmen zvířat (otcův stůl, otcova brašna, otcovo kolo; matčin stůl, matčina brašna, matčino kolo) Úvod. Při psaní koncovek -ovi a -ovy je potřeba si nejdříve uvědomit, zda se koncovka nachází ve tvaru podstatného jména, nebo je součástí přídavného přivlastňovacího jména.To zjistíme velmi snadno. Přivlastňovací přídavné jméno totiž někomu něco přivlastňuje, říká nám, čí to je. Pokud se můžeme zeptat, čí je dotyčný předmět, jedná se o. Koncovky, které se připojují při skloňování, jsou pro oba vzory (otcův i matčin) shodné. Skloňování přivlastňovacích přídavných jmen se označuje jako smíšené , protože se při něm střídají jmenné (krátké) a složené (dlouhé) tvary (viz Historie )

A g r i s - ukázky školních učebních pomůcek

PRAVIDLA - Přídavná jmén

Vzory: otcův, matčin. A ve vzorech pro přídavná jména přivlastňovací je právě ten zakopaný pes. Často se mě totiž ptáte, kdy máte který z nich použít. Podle vzoru OTCŮV skloňujeme příd. jména přivlastňovací končící:-ův (rod mužský, např. bratrův časopis),-ova (rod ženský, např. bratrova čepice) stařeček - matčin otec, dnes běžně děda, stařenka - matčina matka, též starucha, dnes běžně babička, strýc - otcův bratr, strýčena - dcera otcova bratra, též strýčenice, bratrana, dnes sestřenice, strýčenec - syn otcova bratra, též bratran, bratřec, bratřenec, dnes bratranec, stryna - žena otcova bratra.

Přídavná jména přivlastňovací se skloňují podle vzorů otcův (otcova, otcovo) a matčin (matčina, matčino). Jednotné číslo Mužský rod. 1.p otcův. matčin (bratr, klobouk) 2.p otcova: matčina (bratra, klobouku) 3.p otcovu: matčinu (bratru, bratrovi,. Pokud se jedná o přídavné jméno přivlastňovací, v úvahu připadají jen vzory otcův, matčin. ROD. Rod u přídavných jmen je stejný jako u podstatných jmen, ke kterým se přídavná jména vážou. Například: kočka je rodu ženského, a proto i u slovního spojení malá kočka bude přídavné jméno rodu ženského

Klíčová slova: Tabulka skloňování přídavného jména vzoru otcův, matčin. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Melanie Hozová Mgr Procvičujte český pravopis online, na mobilu, odkudkoliv. Tradiční i novátorské úlohy, hry a interaktivní cvičení. Všechna témata českého jazyka: vyjmenovaná slova, velká písmena, čárky, mě/mně, VZORY PŘÍDAVNÝCH JMEN PŘIVLASTŇOVACÍCH - OTCŮV, MATČIN ČÍSLO JEDNOTNÉ ROD MUŽSKÝ ROD ŽENSKÝ ROD STŘEDNÍ 1. p. otcův matčin (syn, dům) otcova matčina (dcera) otcovo matčino (auto) 2. p. otcova matčina (syna, domu) otcovy matčiny (dcery) otcova matčina (auta TVRDÁ: MĚKKÁ: PŘIVLASTŇOVACÍ: mladý, -á, -é: jarní: otcův, -ova, -ovo matčin, -ina, -in 3) Přídavná jména přivlastňovací (vzor otcův, matčin) V 1. a 5. p. mn. č. rodu mužského životného píšeme měkké -i (pomůcka - ti). Např. Martinov i (ti matčini) přátelé, učitelov i (ti matčini) spolupracovníci, bratrov i (ti matčini) holubi..

přivlastňovací ( vzory otcův, matčin ) Mluvnické významy : vyjadřují pád, číslo, rod ( přiřazujeme ke vzorům ). Skladebně. jsou přídavná jména ve větě nejčastěji shodným přívlastkem ( malý chlapec ), někdy doplňkem ( babička se cítí unavena ), jmennou částí přísudku ( přítel byl velmi známý Jméno: 1. Doplň I-Í, Y-Ý a správný tvar matčini - matčiny. Mánesov. obraz Vzory přídavných jmen. Pro tvrdá přídavná jména máme vzor MLADÝ (například urostlý muž, urostlá žena, urostlé dítě); pro měkká přídavná jména je to vzor JARNÍ (například včelí úl, včelí plástev, včelí žihadlo); a konečně pro přivlastňovací přídavná jména jsou to vzory OTCŮV a MATČIN (například Petrův sešit, Klářina kniha, bratrovo dítě. čeština: ·náležící matce Slavili jsme matčiny narozeniny.··patřící matce slovenština: matki přivlastňovací - vzor otcův, otcova, otcovo; matčin, matčina, matčino V češtině se vyskytuje i malá skupina nesklonných přídavných jmen , přejatých z cizích jazyků . Tato přídavná jména jsou zpravidla hovorového rázu - prima Vánoce, fér jednání

O Filmech 2 :o) - Pohádky - Sedmero krkavců

Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit Přídavná jména vyjadřují vlastnosti, charakteristiku podstatných jmen. Ptáme se na ně: Jaký? Který? Čí? Příklady: Bílá zeď, Hbitý student, Moje maminka, červené jablko, nové domy, otcovy knihy, Jirkovi přátelé U přídavných jmen určujeme: Pád (1. - 7. pád) Číslo (jednotné: pěkný stůl, malý člověk; množné: zlobiví chlapci, utřené stoly) Rod. Přídavná jména - otcův, matčin Žák určí přídavná jména, jejich druh, skloňuje je podle vzoru otcův, matčin, odůvodní pravopis koncovek. Stupeň: Základní 1. stupe Přídavná jména přivlastňovací, vzor otcův-matčin. Zadání: Napiš správná písmena a slova v závorce dej do správného tvaru. Dej psov Alíkov do mís (pes) granule a zalij je (kuře) v varem. (Veterinář) rady rodiče respektoval. (Soused) ps se s naším mazlíčkem popral přídavná jména přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Při rozlišování tvrdých a měkkých přídavných jmen postupujeme takto: bílý pes, bílá kočka - přídavné jméno tvrdé; cizí pes, cizí kočka - přídavné jméno měkk

Přídavná jména přivlastňovací podle vzorů ''otcův'', ''matčin'': Je to vcelku prosté, jakmile se vyskytne přídavné jméno končící na ''ovi/ovy'', odůvodněte si to podle vzoru ''matčin'' Jedná se o vzory mladý, jarní, u přivlastňovacích přídavných jmen pak o vzory otcův a matčin. V koncovkách přídavných jmen, která se skloňují podle vzoru mladý, píšeme tvrdé y (například veselý člověk). Výjimku tvoří pouze 1. a 5. pád čísla množného rodu mužského životného, kdy se píše i měkké.

PPT - OHEBNÉ SLOVNÍ DRUHY PowerPoint Presentation - ID:3442244

Přídavná jména - přivlastňovac

Kdy používáme vzor otcův a kdy matčin? (3 odpovědi) Znamená slovo víceméně šanci 50:50, či je tomu jinak? (4 odpovědi) Písmo sebemoudřejší nenahradí živé slovo./ Dovede dobře číst v knize jen ten, kdo dovede dobře číst ve vlastní duši? (6 odpovědí) V čem tkví tragédie lidského života přivlastňovací - tvoří se od podstatných jmen označujících osoby či zvířata ( otcův kabát, Martinův sešit, křečkova miska) od vlastních jmen zvířat ( Alíkův štěkot), matčin kabát, matčina bota, matčino dítě Cvičení: Rozlište přídavná jména měkká, tvrdá, přivlastňovací a zdůvodněte pravopis. paví. Na rozdíl od věty: Byli u nás Honozovi přátelé. _ kdo, co 1.p. mn. č. jako matčini . Přídavná jména přivlastňovací mají vzory otcův a matčin, ale u vzoru matčin je to i/y patrnější. A když už byl nakousnut vzor PÁN, 2.p. j.č. zní pána možno si pomoci předložkou bez . otcův, matčin, Honzův, učitelčin atd.) Zájmena. Zájmena odkazují na podstatná nebo přídavná jména a naznačují nebo nahrazují ve větě osobu, zvíře, věc nebo vlastnost. Zájmena patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je tedy skloňovat

Druhy přídavných jmen: tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní), přivlastňovací (vzory otcův, matčin). Mluvnické významy: vyjadřují pád, číslo, rod (přiřazujeme ke vzorům). Skladebně jsou přídavná jména ve větě nejčastěji shodným přívlastkem, někdy doplňkem, jmennou část Přídavná jména. Přídavná jména můžeme skloňovat podle několika vzorů (rozdělených na tvrdé, měkké a přivlastňovací. V této tabulce si můžete najít vhodné vzory a také několik příkladů, které vám ukáží jak vypadá skloňování přídavných jmen Ve čtvrtek 6.11. budeme psát test na pravopis přídavných jmen (mladý, jarní, otcův, matčin, ty otcovy boty x ti otcovi přátelé) 19.10 Od 20.10. se na mé hodiny přihlašujte přes moje údaje Tvarová a pravopisná shoda je tedy stejná jako ve spojeních s přídavnými jmény přivlastňovacími (podle vzorů otcův, resp. matčin v mn. č.): Petr a Lukáš jsou matčini/otcovi bratři, Jana a Tereza jsou matčiny/otcovy sestřenice; v divadle jsme potkali matčiny/otcovy bratry Petra a Lukáše; na oslavu jsme pozvali.

PŘÍDAVNÁ JMÉNA PŘIVLASTŇOVACÍ - VZOR MATČIN. Doplň koncovky přídavného jména podle vzoru - MATČIN. JEDNOTNÉ ČÍSLO: PÁD: ROD MUŽSKÝ ŽIVOTNÝ. V koncovkách tvrdých a přivlastňovacích přídavných jmen vzoru - mladý - otcův, matčin - se píše: tvrdé y/ý: veselý (hoch), veselým, veselých, otcovým (bratrem), matčiným, otcových, matčiných, v koncovce 7. pádu čísla množného -ými se píše po m měkké i: veselými, otcovými, matčinými (ženami, muži, dětmi, písněmi) otcův matčin otcova matčina otcovo matčino sousedův kůň Evin kůň sousedova kočka Evina kočka sousedovo tele Evino tele Pravopis koncovek přídavných jmen přídavná jména měkká v koncovkách píšeme vždy -í orlí hnízda, nad orlími hnízdy tvrdá a přivlastňovací v koncovkách píšeme -y/-

Druhy přídavných jmen

Učírna - I/Y v koncovkách přídavných jme

Tvrdá, měkká a přivlastňovací. Milý i milí, milá a milé, ale jen cizí. Cizí, cizejší a nejcizejší. Dobrý, lepší a nejlepší. Tekoucí, více tekoucí a nejvíce tekoucí. Jak se v tom vyznat? Skloňování přídavných jmen Rozlišujeme 3 druhy přídavných jmen - tvrdá, měkká a přivlastňovací. Každý druh má také své vzory Přídavná jména typu otcův, matčin se tvoří od podstatných jmen rodu mužského nebo ženského připojením přípony -ův/-ov nebo -in. To, které z přípon bude užito, záleží právě na rodu základového podstatného jména (pán → pánův, předseda → předsedův, ale žena → ženin, Libuše → Libušin)

351 mladý jarní otcův matčin P přídavné jméno tvrdé přídavné jm. měkképř. jm. přivlastňovací Květiny jsme darovali Petrovým sestrám.3.p. č.mn. Řekni si: jakým? otcovým, matčiným 300 mladý jarní otcův matčin P přídavné jméno tvrdé přídavné jm. měkképř. jm. přivlastňovací Novákovi koně cválali kolem. Přídavná jména patří mezi ohebné slovní druhy, můžeme je skloňovat.Při skloňování přídavných jmen se řídíme dvěma vzory - tvrdým vzorem mladý a měkkým vzorem jarní.Přivlastňovací přídavná jména pak skloňujeme podle vzoru otcův a matčin.. Svým tvarem mohou přídavná jména vyjadřovat Hledáte Koncovky přídavných jmen - kartičky k procvičování psaní I, Í, Y, Ý v koncovkách přídavných jmen a k procvičování vzorů mladý, jarní, otcův a matčin od Jitka Rubínová? Dnes objednáte, zítra vyzvednete Skvělý výběr knih, deskových her a dárků PŘIVLASTŇOVACÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA: OTCŮV a MATČIN - množné číslo (Soustřeď se a pečlivě čti po jednotlivých bodech.1) Nalistuj přehlednou tabulku v učebnici na str. 76. 2) Vyskloňuj pomocí tabulky - otcovi bratři, matčini bratři (rod mužský) - otcovy sestry, matčiny sestry ( rod ženský) - otcova slova, matčina slova (rod střední Když prozkoumáš tabulku vzorů otcův a matčin, zjistíš, že v koncovkách přídavných jmen přivlastňovacích píšeme-y,/ý. Pouze v 1. a 5. pádě rodu mužského životného (rod určíš podle podstatného. jména, ke kterému přídavné jméno patří) je koncovka měkk.

Přídavná jména - vzo

 1. This article is going to summarise the particularity and exceptionality of possesive adjectives OTCŮV and MATČIN. There is described derivation of those adjectives and connection between that derivation and meanging of those adjectives. Vytisknout Zobrazeno: 13. 11. 2020 13:07
 2. V KONCOVKÁCH PŘÍDAVNÝCH JMEN se pravopis i/y řídí vzory (mladý, mladá, mladé; jarní, jarní, jarní; otcův; matčin) Příklad: vzteklý pes jako mladý pes vzteklí psi jako mladí psi strýčkovi králíci jako matčini králíci strýčkovy sestry jako matčiny sestry: i/
 3. ČESKÝ JAZYK - 6.C12. týden (16.- 20. 3. 2020)1. část - MLUVNICE. Milí žáci 6. C, tento týden začneme v mluvnici probírat PŘÍDAVNÁ JMÉNA. Opište si, prosím, následující stránky prezentace do sešitů mluvnice
 4. Vzory přídavných jmen: Mladý, jarní, otcův, matčin. Shoda podmětu s přísudkem: podmět rodu ženského nebo mužského neživ. → v přísudku y podmět rodu mužského živ. → i podmět rodu středního →
 5. Odpověď: Přivlastňovací přídavná jména skloňujeme podle vzorů otcův a matčin, příslušný tvar příslušného vzoru napoví správné psaní - je třeba si vždy u každého spojení správně určit pád, číslo a rod
 6. Druhy přídavných jmen. a) tvrdá - vzor mladý, mladá, mladé b) měkká - vzor jarní, jarní, jarní (i odvozená od zvířat - psí, lví) c) přivlastňovací - vzory otcův, matčin (odpovídají na otázku ČÍ? Zdůvodňování pravopisu koncovek. 1) rozlišíme přídavná jména přivlastňovací a patřící ke vzoru mladý nebo jarn
 7. přivlastňovací (bratrův, matčin) Vzory mladý - tvrdý vzor jarní - měkký vzor otcův, matčin Stupňování příd. jmen: a) pravidelné.
Na mostě Karla stojí Jirky táta a poslouchá hudbu Plíhala

Koncovky přídavných jmen v školních diktátec

 1. otcův matčin: Zájmena: Jejich vzory jsou dosti četné; v dalších dílech seriálu uvedeme nejčastější pravopisně problematické tvary. Často se týkají psaní po souhláskách m, v (mi, my, mých, tvých). Některá zájmena se skloňují podle vzorů přídavných jmen; proto píšeme např. svých jako mladých
 2. Kartičky k procvičování psaní I, Í, Y, Ý v koncovkách přídavných jmen a k procvičování vzorů mladý, jarní, otcův a matčin. K sebekontrole je určena barevná strana. Součástí je i podložka (1 kus) - Koncovky příd. jmen - podložka
 3. Poté rozdělí tabuli na tři části, na každou část nakreslí další tři sloupce a nadepíše je vzory přídavných jmen - mladý, jarní, otcův/matčin. Žáci utvoří tři družstva a seřadí se do zástupu na startovní čáru v zadní části třídy
 4. Zopakuj si skloňování vzorů otcův,matčin- uč.str.76-77 v tabulkách. Text na str.76 si přečti a vypracuj ústně cv.1. st - učebnice, sešit. Vypracuj písemně str.78/2 a, 4 a. Literatura-Polednice. čt - čítanka, liter.sešit
 5. přivlastňovací - vzor otcův, matčin. Přídavná jména - pravopis U přídavných jmen tvrdých píšeme všude -y, vyjma 1. a 5. p. č. mn. (mladí lidé, noví žáci, milí přátelé). U přídavných jmen měkkých píšeme všude -i (cizí, ryzí) - vzor jarní
 6. Vzor otcův i matčin mají stejné koncovky, mohu si tedy ženským vzorem pomáhat! pekařovy rohlíky - matčiny rohlíky Kdo, co? TY pekařovy rohlíky - 1. p. mn. č. rod mužský neživotný tatíkovi bratři - vzor otcův Pomohu si ženským vzorem - matčini bratři. Kdo, co? TI matčini bratři - 1. p. mn. č. rodu mužského.

otcův a matčin. používají. Je důležité si uvědomit, že mnohem více se používá vzor matčin a to i u přídavných jmen rodu mužského. Této problematice se věnuje učebnice . od str. 75 do str. 79. Prosím tyto strany si projděte a udělejte některá z cvičení Otcův otec titul Jméno otcova otce Příjmení otcova otce Povolání otcova otce Obec otcova otce Ulice otcova otce Č. p. bydliště otcova otce Matčin otec mrtev Matčin otec titul Jméno matčina otce Příjmení matčina otce Povolání matčina otce Obec matčina otce Ulice matčina otc

8 - Vzory přídavných jmen přivlastňovacích - otcův, matčin. 9 - Pravopis příd. jmen přivlastňovacích v množném čísle - i/y. 10 - Stupňování přídavných jmen. 11 - Psaní mně, mě ve 3. stupni přídavných jmen. 12-Co jsou to zpodstatnělá přídavná jména Druhy přídavných jmen tvrdá (vzor mladý) měkká (vzor jarní) přivlastňovací (otcův, matčin) Karlštejn Karlštejn je významný český hrad, národní kulturní památka. Dlouho se mu říkalo Karlův Týn, podle jeho zakladatele Karla IV., českého krále a císaře Svaté říše římské ↗individuálně posesivní adjektiva (typu otcův, matčin), která poskytují taky interpretaci sémantických rolí (Petrova obrana = 'Petr se brání' n. 'Petr je bráněn'). Tato slova mají na rozdíl od tematických a. stejně jako substantiva rod (mužský: otcův , ženský: matčin ) a referenci, a v syntaxi musejí. Čapkovy knihy: 1. pád, číslo množné, rod ženský + druh přivlastňovací, vzor otcův sestřiny vlasy: 1. pád, číslo množné, rod mužský neživotný + druh přivlastňovací, vzor matčin Hrob ten otcův, matčin, mým též hrobem bude, povedeme spolu hospodářství chudé. Malý domek z hlíny, vlhké čtyry stěny, v něm však lásky, že jí v šírém světě není. Nachystané rodinné místo trvalého odpočinku ale nevyužil

DRUHY SLOV 1. PODSTATNÁ JMÉNA - názvy osob, zvířat, věcí, vlastností, dějů a vztahů - mají jeden ze tří rodů (TEN, TA, TO) Např. král, lev, tykev. vzor (jarní, mladý, otcův/matčin) přídavná jména tvrdá mohou mít v 1. pádu takzvaný jmenný tvar, jeho koncovka se řídí podle pravidla o shodě přísudku s podmětem (šťasten, šťastna, šťastno, šťastni, šťastny, šťastna) 3. Zájmena = pronomina mladý, jarní, otcův, matčin; Některá přídavná jména: vyjadřují svými tvary trojí stupeň vlastnosti. tvoří tvary druhého stupně z tvarů třetího stupně předponou nej-tvoří tvary druhého stupně příponami: -ejší, -ější, -ší, -í. - přídavná jména přivlastňovací mají dva vzory - otcův, matčin - zde jsou rozhodující koncovky Vzor otcův Î otcův, otcova, otcovo - např. Pavlův kamarád, bratrova čepice, strýcovo kolo Î otcovi, otcovy, otcova - např. Pavlovi kamarádi, bratrovy čepice, strýcova kola Vzor matčin Přídavná jména přivlastňovací otcův / matčin přítel otcův / matčin slib otcova / matčina sestra otcovo / matčino slovo otcovi / matčini přátelé otcovy / matčiny sliby otcovy / matčiny sestry otcova / matčina slova Pozor na podstatné jméno rodu mužského životného! 1.pád Kdo, co? Otcovi psi. 2.pád bez Koho, čeho

přivlastňovací - otcův, matčin nesklonná adjektiva lila (odstín), glazé (rukavičky), prima (člověk) - hovorové u přivlastňovacích adjektiv skloňování - část podle jmenného, část podle složeného stupňování pravidelné 1. stupeň - pozitiv - nový, starý 2. stupeň - komparativ - novější, starš (Kdybychom si chtěli odůvodnit výše zmíněné příklady pomocí vzoru otcův, tak neuslyšíme, které I / Y napsat, z toho důvodu je vhodnější užití vzoru matčin.) Pozor! Studenti často chybují v následujících typech slovních spojení: příklad: Ondrovy sešity jsem půjčil Karlov Přídavná jména v češtině dělíme na tvrdá (skloňujeme podle vzoru mladý), měkká (jarní) a přivlastňovací (otcův, matčin).U některých tvrdých přídavných jmen můžeme tvořit i krátké (jmenné) tvary: hladový - hladov, šťastný - šťasten, které se však užívají jen v 1. a výjimečně 4. pádě Druhy: tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní), přivlastňovací (vzor otcův, matčin) Např. laskavý, trpělivý, psí, Karlův. 3. ZÁJMENA - zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.

otcův - Wikislovní

PPT - PŘÍDAVNÁ JMÉNA PowerPoint Presentation - ID:3158591

Druhy přídavných jmen - icestina

 1. - otcův, matčin, přídavné jméno je specifické protože je smíšené, protože je paradigma zastoupené oběma typy tvarů: è otcův - je skloňování jmenné. è 2.p. otcova domu . è 3.p. otcovu domu. è až k sedmému pádu jde o jmenné tvary, pouze v 7. pádě s otcovým jako mladým (typ složený)- plurál
 2. PŘIVLASTŇOVACÍ - vzor OTCŮV , MATČIN - vyjadřují vlastnický vztah - ( někomu něco patří ) - odpovídají na otázku: Čí ? Nyní pod zápisem v sešitě čj 1 rozděl stránku na tři sloupce, které nadepíšeš podle druhů přídavných jmen a následující přídavná jména roztřiď
 3. Smuteční řeč na pohřbu dědečka. Milá rodino, vážení přátelé a další smuteční hosté, Můj dědeček Václav Novotný byl skvělý člověk, který si dokázal získat vaši i moji lásku a úctu, jak dokazují slzy v našich očích a smutek ve tvářích
 4. Materiál slouží k zopakování vzorů přídavných jmen (mladý, jarní, otcův, matčin). 35.00 Kč.
 5. - zopakuj si pravidla pro psaní koncovek přídavných jmen u vzorů: otcův, matčin a vypracuj: UČ: str. 37 cv. 7 - vypracuj do sešitu, spoj správně jméno autora a jeho díla, když nevíš, vyhledej na internetu, např. Nerudovy Povídky malostransk
 6. Jaký, který, čí - přídavné jméno - mladý, jarní, otcův (matčin). Zájmeno zastupuje jméno - místo Petr řeknu on, ukážu ten chlapec atd. Číslovky - snad jsou jasné - určitý či neurčitý počet. Slovesa - děj

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

 1. Podstatná jména pomnožná mají pouze tvary množného čísla, a to i tehdy, jestliže označují pouze jednu věc (například: kleště, housle, saně, Krkonoše, Čechy). V ukázce A je pomnožné podstatné jméno dveře.Podstatná jména hromadná se vyskytují jen (nebo převážně) v jednotném čísle a označuje se jimi více věcí téhož druhu souborně (například: listí.
 2. Vzor otcův/matčin Tyto vzory náleží přivlastňovacím přídavným jménům. Ke vzoru otcův jsou přiřazována přídavná jména rodu mužského (Petrovy sestry, Novákovi psi), ke vzoru matčin rodu ženského (Petřiny klíče). Problematický zde může být pravopis. Při rozhodování musíme brá
 3. Některá přídavná jména se však nestupňují vůbec. Jde o přídavná jména přivlastňovací (otcův, matčin), zakončená na -cí (vzrušující, domácí) nebo odvozená od názvů zvířat (psí, medvědí). Poměrně rozšířeným nešvarem v mluvené, ale

o -í - obecně se vyjadřuje příslušnost zejména ke zvířeti (psí, rybí, králičí), méně už k osobě (dívčí atd.) o -ův, -in (bratrův, matčin atd.) - přivlastňují jedinci, zpravidla jednotlivé osobě, tvoří se od substantiv rodu mužského (bratrův, otcův, synův, Janův atd.) a od substantiv rodu ženského. Druhy přídavných jmen : tvrdá ( vzor mladý ) měkká ( vzor jarní ) přivlastňovací ( vzory otcův, matčin ) Mluvnické významy : vyjadřují pád, číslo, rod ( přiřazujeme ke vzorům ). Skladebně jsou přídavná jmén

Česká přídavná jména - Wikipedi

PODSTATNÁ JMÉNA (substantiva) - 1. NÁZVY OSOB, ZVÍŘAT A VĚCÍ = podstatná jména konkrétní (ozna.. Vzor otcův a matčin otcův dům matčino auto. Přivlastňovací přídavná jména jsou často součástí názvů ulic, náměstí, budov atd.: Neruda-> Nerudova ulice. ale: Jan Neruda-> ulice Jana Nerudy partyzáni-> ulice Partyzán. Druhy: tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní), přivlastňovací (vzor otcův, matčin) Např. laskavý, trpělivý, psí, Karlův 3. ZÁJMENA - zastupují podstatná a přídavná jména nebo na ně ukazují.

Vyjadřuje rod subjektu nebo objektu, jemuž zájmeno nebo adjektivum přivlastňuje: jeho/její (kniha), kde jeho je tagováno jako přivlastňovací maskulinum a její jako přivlastňovací femininum, analogicky u adjektiv otcův/matčin (bratr) je otcův značkován jako maskulinum a matčin jako femininum. Rody mužský neživotný a střední se nikdy jako samostatná kategorie nevyskytují vzory přídavných jmen : jarní, mladý, otcův, matčin. Procvičování druhů přídavných jmen a jejich mluvnických kategorií. ba) Pracovní list - kdo má možnost tisku, prosím vytisknout, kdo ne, může přepisovat do sešitu. Rozděl přídavná jména podle druh

co je to: Přídavná jména jsou ohebný slovní druh. Rozlišujeme tvrdá (vzor mladý), měkká (vzor jarní) a přivlastňovací (vzor otcův a matčin) přídavná jména - vzor otcův a matčin. Elektronická učebnice - Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2, příspěvková organizace. 8.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy? Elektronická učebnice - II. stupe U přídavných jmen určete, zda se jedná o jméno tvrdé, měkké, nebo přivlastňovací, a také nadepište příslušný vzor (mladý, jarní, otcův, matčin). Označit úkol za splněný Zapsal/a: Parmov

Vzory přídavných jmen - erikahanackova

A protože mrtvola se nikdy nenašla, zůstalo interpretační pole doširoka otevřené i po čtvrt století. Většinou je to ale hrůzný a bezedný chřtán, v jehož černotě nachází Ida postupně jen samý emoční zmar: otcův, matčin, své někdejší spolužačky a hlavně svůj vlastní. Jako by nic neplatilo, všechno bylo jinak.. Vzory přídavných jmen. Materiál slouží k zopakování vzorů přídavných jmen (mladý, jarní, otcův, matčin). Popis. Materiál obsahuje 4 velké karty se.

Substantiva - číslo Ohebný slovní druh označující věci konkrétní a abstraktní (Morfologie (tvarosloví), Gramatika referát vzor (mladý, jarní, otcův, matčin), druh (tvrdý, měkký, přivlastňovací) Stupňování přídavných jmen 1. pravidelné velký - větší - největší veselý - veselejší - nejveselejší 2. nepravidelné dobrý - lepší - nejlepší zářící - více zářící - nejvíce zářící 3. nedají se stupňova a) přídavná jména přivlastňovácí (vzor matčin, otcův, ke zdůvodňování pravopisu se používá jen matčin) b) přídavná jména označující obecné vlastnosti (vzory mladý a jarní) a) Karlov__ knihy - ČÍ?, s Karlov__mi knihami - s ČÍMI? - matčiny knihy nebo matčini knihy (= zkouší se, která koncovka pasuje Dělí se do tří skupin. Tvrdá (vzor mladý - mladý muž, mladá žena, mladé dítě), měkká (vzor jarní - jarní muž, jarní žena, jarní dítě) a přivlastňovací (otcův, matčin - při určování koncovky nám víc pomůže vzor matčin - matčiny děti, matčini kluci - slyšíme ny x ni)

Abecední seznam členů rodiny - Wikipedi

Bílý, M. Intrasentential Pronominalization and Functional Sentence Perspective (in Czech, Russian, and English), 1981. Čmejrková, S. Syntactic and Discourse Aspects of Reflexivization in Czech: The Case of Reflexive Pronoun svůj.In Hajičová, E. (ed.), Issues of Valency and Meaning, 1998, 75-87. Daneš, F. Zwei Anmerkungen zu den Personalpronomen Milí žáci, máme tu poslední týden distanční výuky. Tento týden bych byla ráda, kdybyste si dali do pořádku své sešity, zkontrolovali si, zda máte vše opraveno podle řešení, které vám sem vkládám a zda máte všechny zápisy Otcův, Matčin. Jakou spojkou může být označena věta vedlejší příslovečná místní? Kdy. Kde. Přestože. Co je Limerik? Zastaralý vzor rodu mužského. Dlouhá kniha alespoň o 500 stránkách. Krátké nonsensové říkadlo. Jaký druh rýmu neexistuje? Obkročný. Vyrovnaný. Sdružený. Do jaké věty doplníte samé y Joomla! - nástroj pro dynamický portál a redakční systé Přídavná jména přivlastňovací - vzory otcův/matčin. Zopakujeme si přídavná jména tvrdá a měkká a přidáme přivlastňovací. Zaměříme se hlavně na využití při psaní Y/I. ČJ 6.-7. čj gramatika omega. Neohebné slovní druhy; opakování slovesných tvarů.

ON-LINE PROCVIČOVÁNÍ - Český jazyk 5 - To nejzajímavější z

překlad matčin ve slovníku češtino-angličtina. Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte Některé paralely s Volným pádem se daly najít. Líbilo se mi, že vypjaté scény se nijak neprotahovaly, šlo se rovnou na věc, například coming out před rodiči - otcův názor byl jasný, matčin taktéž. Žádná zbytečná omáčka okolo Číslo (jednotné, množné) Rod (mužský, ženský, střední) Vzor (mladý, jarní, otcův, matčin) Druh (tvrdé, měkké, přivlastňovací) Shodné mluvnické významy ve spojení přídavného a podstatného jména: Pád, číslo, rod Veselý klaun - 1. pád, číslo jednotné, rod mužský životný Druhy a vzory přídavných jmen.

 • Lokomotiva k prodeji.
 • Test rybích prstů 2018.
 • Pozorice.
 • Jodid draselný vlastnosti.
 • Koleje strahov recenze.
 • Vchodové dveře do domu bazar.
 • Goji dávkování.
 • Existují víly.
 • Náramek s posunovacím uzlem.
 • De tomaso bazar.
 • Účetní závěrka a uzávěrka.
 • Vikings 5x10 cz.
 • Abruzzi k2.
 • Škoda octavia scout 2018 cena.
 • Bohyška stříhání.
 • Eukalyptus a ryma.
 • Geometrická tělesa obrázky.
 • Wow free starter edition.
 • Zetor utilix zkušenosti.
 • Zukov praha.
 • Mig 19.
 • Moose test results.
 • Bmw m2 wiki.
 • Potápěčský dýchací přístroj.
 • Miley cyrus black mirror.
 • Mobily.
 • Bromovodík.
 • Celtis strom.
 • Body count meaning.
 • Ck alpina patagonie.
 • Histiocytom pes.
 • Neurochirurgie fnhk.
 • Kabala.
 • Kokosová dužina.
 • Žlutá dlaň.
 • Tracheomalacie.
 • Mraveniště písek 2017.
 • Aaron eckhart filmy.
 • Bitva u marathonu.
 • Israel iz kamakawiwoʻole.
 • Hořčicová barva na zed.