Home

Kréta dějiny umění

DĚJINY UMĚNÍ - GALERIE - Pravěk, Egypt, Řím, Gotika

Řeckému umění předcházelo umění Krétské a Mykénské. Celé umění oblasti egejského moře je velice jemné, smyslové, kultivované... Krétské umění (také kultura minojská podle krále Mínóa) Se rozvíjelo v 2. tisíciletí př. n. l. na ostrově Kréta (významná obchodní křižovatka). Na začátku 20. stol. Objeven Kréta se svoji polohou klíče k východnímu Středomoří a díky tomu, že se stala významným střediskem obchodu, mohla vytvořit velmi silnou civilizaci. Ostrov Kréta leží mezi třemi světadíly - Evropou, Asií a Afrikou a zaujímá prostor čítající 250 kilometrů na délku a 12 až 60 km na šířku pevninské Řecko, Peloponés, Kréta, západní část Malé Asie, ostrovy v Egejském, Krétském a Jónském moři státní dějiny jsou určeny geografickou členitostí horopis, členitost, ostrovy → vznik městských stát

Během této doby prodělalo umění dlouhý vývoj, jak to dokumentuje proměna z nejstarších strnulých soch až po dokonalá dynamická sousoší plná emocí. Antická kultura vznikla v oblasti řeckých ostrovů (Kréta, Théra, Kyklády,...), jižní části pevninského Řecka a na západním pobřeží dnešního Turecka Dějiny umění na Martinus.cz. Nakupujte Knihy online. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 % Řecké umění bylo uměním harmonie a fyzické i duševní krásy - kalokagátie Příznačným rysem řecké plastiky je ideál krásy, zosobněný v nahé mužské postavě. V archaickém období (8.-6. století př. n. l.) dva základní typy: koréženská postava s oblečením kúrosmužská postava bez šat Váš průvodce světem umění. visits since Dec 19, 200 dĚjiny umĚnÍ, galerie. menu. Úvod kontakt. obsah. pravĚkÉ umĚnÍ mezopotÁmie starovĚkÝ egypt antickÉ Řecko antickÝ ŘÍm romÁnskÝ sloh gotika renesance baroko a rokoko klasicismus a empÍr realismus impresionismus secese fauvismus expresionismus futurismus naivnÍ umĚn.

Vliv umění Předního východu se projevoval v řezbách ve slonovině, ve šperkařství či na drobných bronzových soškách. Pod vlivem egyptského umění se koncem 7. století objevily nejstarší monumentální kamenné sochy. Nejčastější typy archaického sochařství jso Panterovy dějiny umění - Díl IV. - Kréta. A je to tu Kréta byla poprvé obydlena již v období neolitu (kolem roku 6000 před n. l.). Nejdůležitějším obdobím její civilizace však bylo takzvané Minojské období, pojmenované podle legendárního krále Minoa Kréta - dějiny. Stručná historie Kréty. Mínójské umění dosahuje v této době svého vrcholu. Vyrábí se mnoho typů bronzového nářadí a zbraní (například typické mínójské oboustranné sekery, které však sloužily především k náboženským účelům). Vázy a nádoby jsou zdobeny rostlinnými a námořními motivy Mínojská civilizace byla civilizace doby bronzové, která existovala na Krétě přibližně v období 2700 až 1450 př. n. l. Největšího hospodářského a kulturního rozkvětu dosáhla ve středním období mezi lety 2000-1600 př. n. l. Po roce 1450 př. n. l. došlo ke vpádu Achájů z řecké pevniny, kteří s sebou přinesli kulturu mykénské civilizace a mínojská.

ANTIKA - Kréta

Umění, které předcházelo Řeckému, pochází z Kréty a Mykén. Nacházíme se v oblasti egejského moře. Umění je zde proslulé svou jemností a kultivovaností. Dnes jej nevnímáme jen jako soustát řeckých měst, ale také jako epochu vzniku současné moderní západní civilizace. Vzniklo z drobných městských států s dórským, achájsko-aiolským a iónským obyvatelstvem Dějiny umění Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha, 2006. Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, www.mmr.cz Za jazykovou a věcnou správnost obsahu díla odpovídá autor, text neprošel jazykovou ani redakční úpravou

Dějiny Řecka jsou nejdéle zaznamenanými dějinami ze všech evroých zemí. Historický vývoj této oblasti je písemně doložen již od 2. tisíciletí př. n. l. Avšak již v 7. tisíciletí př. n. l. nacházíme na řeckém území první neolitické osady. Z rozvoje kultury a hospodářství se zpočátku těšila zejména Kréta, kde se tamější Mínojská civilizace již. Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková organizace Elgartova 3, 614 00 BRNO (číslo popisné: 689 ZOPAKUJTE SI LETOPOČTY: https://quizlet.com/_8nu3rp?x=1jqt&i=2ncg5eTOHLE JSME TAKY MY:• stovky psaných výpisků: http://edisco.cz/• opakovací kartičky Quizlet.. Vážení studenti, dostává se Vám do rukou stručný přehled dějin výtvarného umění, jehož hlavním předsevzetím je podat ucelený pohled na výtvarné umění od těch nejstarších dob až po současnost. V žádném případě si tato skripta nečiní nárok na vyčerpávající sondu - výběr, způsob a obsáhlost zpracování byly podřízeny středoškolským potřebám Jako absolvent programu Dějiny umění se můžete uplatnit ve všech profesích vyžadujících aplikaci základních znalostí dějin uměleckých děl v minulosti i současnosti. Takové profese nalezneme zejména na nižších pracovních pozicích v muzejních a galerijních institucích, v památkové péči a v dalších kulturních a osvětových institucích

VYGOSH

Starověké Řecko - Dějiny umění

Antické umění - VYGOSH

 1. Krétské dějiny zůstaly opředeny legendami až do přelomu 19./20.století, kdy anglický archeolog Arthur Evans vykopal Knósský palác a několik tisíc tabulek a fragmentů, které byly popsány hieroglyfickým písmem, ale i starým slabičným, které označil jako lineární písmo A a B. Hlavním městem tedy byl KNOSSOS
 2. Dějiny umění. 06. Kréta a Mykény. PPT. Stáhnout kompletní materiál zdarma (14,99 MB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu PPT. Stáhnout soubor Nahráno: 26.10.201
 3. Stru čné d ějiny kultury PhDr. Lu ďka Hrabáková, Ph.D 6 1. Kultura, vývojové fáze kultury, neolitická revoluce a její důsledky, vznik m ěst Termín kultura pochází z latinského colere , což znamená p ěstovat
 4. Dějiny výtvarné kultury jsou humanistickou vědeckou disciplínou. Studují výsledky lidské činnosti, zákonitosti konkrétního vývoje výtvarného umění. Popisují jeho historický průběh na pozadí doby. Jako vědecká disciplína jsou přijímány dějiny výtvarné kultury až v 19. století. Dějiny výtvarné kultury se.
 5. Dějiny židovské kultury 2. Evroé a české baroko 2. Evroé umění 19. a 20. století 2. Evroé umělecké řemeslo 2. Gotická architektura 2. Italská renesance a manýrismus 2. Křesťanská ikonografie 2. Kulturní management. Nizozemské umění 15. a 16. století 2. Přehledné dějiny antického a středověkého umění 2.
 6. Dějiny umění 1-8. Praha: Odeon/Euromedia, 1986/2004 RILEY, Noël, ed. Dějiny užitého umění: vývoj užitého umění a stylistických prvků od renesance do postmoderní doby
 7. Znalosti zpracování drahých kovů se přenesly i na další území, z nichž nejvýznamnější byla Kréta, která postupně převzala prvenství. Poté, co byla Kréta obsazena řecky mluvícími národy z pevniny, začíná se datovat tzv. Minojská civilizace. Ta ovládala celé okolní území jak obchodně, tak i kulturně asi 600 let

Výtvarné umění - Mínojci zdobyli své příbytky freskami a nástěnnými malbami. Námět je většinou figurální, rostlinný, nebo zvířecí. Všechna byla potlačena. Až roku 1897 po velkých rebeliích dosahuje Kréta samostatnosti. Moderní dějiny Roku 1919 -1922 proběhla Řecko - Turecká válka, kterou vyvolaly expanzivní. KRÉTA Obyvatelstvo příbuzné s předřeckými kmeny z Malé Asie a Řecka. Existuje zde zjemněla tzv. palácová kultura cca 1900 objevena sirem ARTHUREM EVANSEM ( secese). Díky své poloze obchodní křižovatka ( užité umění, měď) námořníci a řemeslníci Kréta nejsou jen krásné pláže. Prohlédněte si i Archeologické muzeum v Heraklionu Defilují před vámi dějiny. Poslední místností muzea je velká hala, naplněná sochami, zahrnující umění od těch nejstarších dob až po římské období. Najdete zde skutečné skvosty, sochy v nadživotní velikosti, sarkofágy a.

Dějiny umění Kupte Knihy na Martinus

MATURITNÍ TÉMATA - DĚJINY UMĚNÍ 1. Starověká Mezopotámie + Starověký Egypt 2. Starověké Řecko + Kréta a Mykény 3. Starověký Řím + raně křesťanské umění 4. Románské umění v Evropě a v českých zemích 5. Gotická architektura a malířství v Evropě 6. Gotická architektura a desková malba v českých zemích 7 Předmět Dějiny umění 1 (KVKTT / P2DU1) Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KVKTT / P2DU1 - Dějiny umění 1, Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové (UHK) Kategorie: Umění/hudba Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Jedná se o vypracované maturitní otázky z dějiny umění, které postupně představují jednotlivá období.U některých okruhů dochází k jejich propojení (např. otázka vnímání lidského těla od pravěku po současnost apod.

Umělecké směry ARTMUSEUM

Dějiny umění: 1. Umní evroého pravku (paleolit; neolit; doby kovů; megalitické stavby). 2. Starovké kultury a jejich pínos pro vývoj evroého umní (Egypt; Mezopotámie). 3. Umní pedhelénské a helénské civilizace (Kréta; Mykény; Řecko umění doby archaické, klasické a helénské). 4 Dějiny umění - seminář Seminář je zaměřen na získávání základních znalostí z oblasti vývoje výtvarné kultury v souvislosti s dějinami literatury. Studenti se seznámí s vývojem architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel od pravěku až po současnost

Pokud Vás zajímají spíše obecné krétské dějiny, pak navštivte Historické muzeum. Je o něco menší než Archeologické muzeum a nabízí svým návštěvníkům ucelený přehled a historii ostrova. Mezi další zajímavá muzea která můžete navštívit patří Muzeum náboženského umění, nebo Muzeum přírodních věd UUD/DUM1 - Dějiny umění 1. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. ukázky pro poznávací testy 1. Aurignacké sochařství soška Lví ženy asi 30 000 let př. n.l. Německo Prehistorie, mladší paleolit - sochařství Venuše z Willendorfu cca 24,000-22,000 př.nl. nejproslulejší aurignacká. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > K > Kréta (Řecko : ostrov) První civilizace v Evropě vznikla na ostrově Kréta Dějiny Kréty dělíme na dvě části: Období prvních paláců (2000 - 1700 př. n. l.) - vznikala první města Apollón - bůh Slunce, lékařství, věštby a umění; Hermes - pose

za otce dějepisu je považován Hérodotos z Halikarnasu, ten popisuje rané řecké dějiny; dalším významným dějepiscem je Thúkýdidés, ten se snaží o objektivní a kritické zhodnocení událostí, jichž byl sám svědkem . Výtvarné umění. nejstarší je keramik Putování po řeckém ostrově ve stopách slavného hollywoodského filmu, za připomínkami starověké sopečné erupce nepředstavitelných rozměrů a na tradiční řeckou svatbu se vším všudy (2000). Scénář a režie J. Malí MATURITNÍ TÉMATA - DĚJINY UMĚNÍ 1. Starověká Mezopotámie + Starověký Egypt 2. Starověké Řecko + Kréta a Mykény 3. Starověký Řím + raně křesťanské umění 4. Románské umění v Evropě a v českých zemích 5. Gotická architektura v Evropě a v českých zemích 6. Gotické malířství v Evropě + česká desková. Kréta a Mykény. 3. Civilizace a umění starověkého Řecka a jeho dědictví Doba archaická, klasická, helénistická - architektura, sochařství, malířství. 4. Výtvarná kultura antického Říma, její předpoklady a dědictví Světové dějiny umění, Praha 1990, s. 1-24. 2 Kréta - Kultura - Náboženství - Dějiny. Kdo napsal knihu Kréta - Kultura - Náboženství - Dějiny? Autorem je Ralf Adler. Hodnocení, recenze, zajímavosti a informace o knize. ČBDB.cz - Databáze knih

Váza Knossos / Zboží prodejce blazenost | Fler

Video: Antika - Řecko - Dějiny umění

Dějiny •Asi 2000 př. n. l. - příchod Řeků do Řecka •Ze severněji položených oblastí •Zniili původní kulturu zpomalení vývoje •14.-13. stol. Př. n. l. - vrchol mykénské civilizace •Vznik monumentálních hradů - největší Mykény • Svět lovu a válek mohutné hradby měst • Vzájemné oslabování příina zániku civilizac Dějiny výtvarné kultury 1 od 178,00 Kč z nabídky 1 e-shopů Porovnejte ceny a parametry Dějiny výtvarné kultury 1 na Pricemanii a ušetřete až do 60 %! Top20 produktov z kategórie Dějiny umění. Frygové a Lydové, Féničané, Izraelité, Peršané, Kréta a egejská oblast, Klasické antické státy - Řecko. Dějiny umění, Starověké umění, Egejské umění Například kultura Kykladská na Kykladských ostrovech, nebo kultura Minojská na ostrově Kréta. Zde na pevnině hovoříme o Mykénské kultuře, pojmenované po nejsilnějším z mykénských městských států, kterým byly Mykény. Mykény jsou situovány na vrcholu nevysokého. Knihu Kréta. Kultura, náboženství, dějiny z roku 2002 si můžete vyzvednout ve výdejně v Praze - Holešovicích, nebo ji pošleme přímo k vám Metzmacherová Barbara - Kréta - kultura, nábořenství, dějiny , v košíku máte 0 ks knih za 0,00 K

Fler BLOG Pink Panter / Panterovy dějiny umění - Díl IV

Vše, co člověk dělá, je pouze snaha ideje napodobit a nikdy nebude dokonalá. Proto odmítal umění. Do světa idejí může člověk proniknout pouze duší. Byl hluboce věřící. Napsal díla Ústava, Republika, Zákony. Ideální stát je ten, jemuž vládne filozof. Založil Akademii Dějiny umění: Secese a moderna - maturitní otázka 16/20. Práce postihuje podoby a představitele secese a moderny v architektuře, sochařství, malířství a užitém umění a zvláštní pozornost věnuje jejich projevům na našem území Ke stažení Free fotobanka : památník, pamětní, zřícenina, Kréta, dávná historie, Knossos 2816x1880,99353

Pavel Exner - Kréta dějiny

Mínojská civilizace - Wikipedi

Dějiny Antického Řecka - malovanikresleni

Kréta - Kultura - Náboženství - Dějiny - Ralf Adler. Se svými 180 barevnými ilustracemi nabízí tento svazek neobyčejné pohledy na poklady a krásy.. Veřejně přístupné učební materiály a dokumenty související s výukou, nebo maturitou pro studenty školy. Všechny soubory jsou uloženy ve formátu PDF, DOC, XLS a ZIP. V případě zaheslovaných souborů, Vám heslo sdělí vyučující jenž data zveřejnil Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace, jak tyto stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google Umění Egejského moře Umění Egejského moře Kréta, Mykény, Řecko Daniela Wojnarová, S5.A Starověké Řecko • • • • • • • První evroá civilizace, doba bronzová Kultura minojská - Kréta (2700 - 1500 př. n. l.) Kultura mykénská - jih Řecka (1500 - 1100 př. n. l.) Doba temna (1000 - 800 př. n. l.) Archaické období (od 8. století př. n. l.

PPT - Zlínský kraj PowerPoint Presentation, free download

Dějiny Řecka - Wikipedi

 1. ář si volí studenti septim nebo oktáv. Dotace předmětu je dvouhodinová. (Kréta, Mykény, Trója) antické Řecko (stěhování národů, náboženství a spoleþnost, architektura archaického a klasického období, řeck
 2. Knihovna je od 22. října 2020 uzavřena na základě usnesení vlády ČR. Výpůjční doba bude automaticky prodloužena o dobu uzavření knihovny
 3. Prohlédneme si dvě části tajemné pevnosti Mykén - domnělý palác a kruh šachtových hrobů A. [1600-1100 př. n. l., umístění: Mykény, Řecko]. Dějiny umění, Starověké umění, Egejské umění
 4. Dějiny umění Výchozí úroveň studentů: středoškolské znalosti literatury a historie -nejstarší civilizace a jejich umění - Mezopotámie, Egypt, Kréta-starověké Mykény a Řecko - nejznámější architektonické památky, Akropole + souvislost řecké mytologie, sochařství, řecké řády včetně pojmenování.

Dějiny umění Gymnázium Brno, Elgartova, příspěvková

Mínojská Kréta(asi3000-1500 př.n.l.) Mínojská kultura starověké Kréty je nám stále v mnoha ohledech záhadou. Původ obyvatel Kréty je neznámý, jejich styl Většina forem umění se inspiruje řeckými mýty a legendami a zobrazuje hrdiny jako Proméhea, Héracla, Thésea, Achilla, Odyssea a jejich příběhy - Kréta - největší řecký ostrov ve Středozemním moři - považována za místo zrození Dia - vládce olymých bohů - vyspělá kultura předřecká, dobré podmínky pro život, rybolov, zemědělství - 1750- pravděpodobně přírodní katastrofy zničily první paláce - 1600- vpád Achaj Objednávejte knihu Kréta - kultúra - náboženství - dějiny v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník Maturitní otázky 2015/2016 Dějiny výtvarné kultury 1. Pravěké umění Frankokantaberská oblast Užité umění 4. Kréta a Mykény Architektura Sochařství Malířství Užité umění Archeologové 5. Antické Řecko Renesanční umění v Německu, v Nizozemí a v Českých zemích Architektura Sochařství Malířstv

dějiny umění, chronologický přehled. Předřecké umění egejské oblasti-Kréta, Mykény. Rozdíl mezi charakterem mínojské kultury a achájským uměním na Peloponézu. 4. Antické umění- Řecko (arch. období, geometrický styl, klasické období, helénistické období).. starého města, staré domy, ulice, architektura, zelená, hrnce, letní, Řecko, Kréta, Chania Public Domai

Dějiny výtvarné kultury - všechny obory: 1. Pravěk 2. Egypt a Mezopotámie 3. Kréta, Mykény a antické Řecko 4. Etruskové a antický Řím 5. Křesťanská antika a Byzanc 6. Doba předrománská a románský sloh 7. Gotický sloh 8. Renesance a manýrismus v Itálii 9. Zaalá renesance, renesance v Čechách, rudolfínský. Antické dějiny, kultura, vojenství a vzdělanost . Autor: Reynold Higgins Nakladatelství: Odeon Rok vydání: 1973 Dr. Reynold Higgins, archeolog specializovaný na mínojské a mykénské umění, se v této knize zabývá všemi druhy umění v egejské oblasti Odkaz na kvalitní web týkající se antického Řecka a Říma: dějiny, vojenství, památky, texty. Pro knihomoly ideální webovky se spoustou textu: ANTIKA. A je to tu: ANTIKA. Samé olivy, víno, svalnatý Héraklés a bůh srkající nektar z poháru. Ale nejprve Mínos a jeho mazlíček Mínotauros, čili Kréta: KRÉTA Cílem modulu je osvojení znalostí v oblasti vývoje umění vyspělých kultur v Egejské oblasti - Kréta, Mykény a antické Řecko. Modul je zaměřen na umění Kréty a Mykén a umění antického Řecka v časovém rozmězí asi 5. tisíciletí př. n. l. a 1. stoletím př. n. l. - charakteristické rysy a hlavné památk

Kréta 2004, R. Gauldie Desetkrát víc zážitků! Ať cestujete letadlem nebo stopem, tento praktický průvodce vás dovede přímo k tomu nejlepšímu, co Kréta nabízí: desítky tipů - od přímořských letovisek po nejvýznamnější starověké lokality a taver.. Kniha na prodej: Stejskal, Karel: Dějiny umění. Umění na dvoře Karla IV, 2003. Cena 99 Kč. Antikvariát 1

Poslední aktualizace: 25.9.2019 Tento výukový materiál je součástí Učebnice dějepisu v sekci Dějepis I. (pravěk a starověk). V rámci tohoto tématu článek navazuje na 2.díl - Mezopotámie - Blízký Východ ve Starověku.Po tomto díle následuje Starověké Řecko I. - Řecké báje, Kréta, Sparta, Athény. Egypt I. - Politický Vývo Animované dějiny světa ve slavném francouzském seriálu pro děti Zpravodajství Teď se vydává na širé moře, aby mohla přistát u břehů ostrova Kréta. Stojí zde vzkvétající město, které je mnohem pokročilejší, než jeho sousedé v té době. Tu Krétu, která jim vštěpovala své umění a svou kulturu Život za časů krále Mínóa, Panorama 1978, 256 stran, vázané, velmi dobrý sta Koupit Koupit eknihu. Kniha vypráví o starořecké civilizaci, její dějinách, národech, umění, literatuře, mytologii a letopočtu. Dozvíte se o tom, jak staří Řekové válčili, vařili, ženili se, přemýšleli o Vesmíru a nekonečnosti nebo jak vynalezli demokracii

Dějiny výtvarné kultury. Dějiny výtvarné kultury - románské umění - gotika - renesance KRÉTA A EGEJSKÁ OBLAST - počátky - mykénská kultura. 04.11.2009 14:09:46. komentáře (0) zobrazit celé. Klasicismus (Empír) - osvícenství a počátky vzniku občanské společnosti. 1. Umění konce 18. století - opět vzory hledá v antice, vzorem je racionalismus a harmonie, odmítá baroko, vychází z osvícenství.Musí se dodržovat přísná pravidla, autor si nemůže dovolit vlastní invenci (proto Josef II. zakázal lidové divadlo, komedii dell arte, kde nebyl text přesně. Vážení zákazníci, od 22. 10. 2010 je naše kamenná prodejna v Poděbradech až do odvolání uzavřena. Osobní odběr objednávek z e-shopu je možný po telefonické domluvě na tel. 603 537 839 nebo na info@antikvariatpodebrady.cz Řecko (řecky Ελλάδα [eˈlaða] nebo Ελλάς [eˈlas]), oficiálně Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία), je stát ležící v jižní Evropě - na jihu Balkánského poloostrova.Rozkládá se jak na evroé pevnině, tak na četných ostrovech v Egejském, Krétském, Thráckém, Středozemním a Jónském moři.Jeho sousedy na pevnině jsou Albánie. Kupte knihu Dějiny výtvarné kultury 1 (Bohumír Mráz) v ověřeném obchodě. Prolistujte stránky knihy, přečtěte si recenze čtenářů, nechte si doporučit podobnou knihu z nabídky více než 19 miliónů titulů

Kupte knihu Kréta od Barbara Metzmacher, Ralf Adler na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 AEB_55 Pravěké umění Evropy - tutorial III. AEB_55. AEB_61 Numismatika pro archeology A AEB_61. AJ16055 Dějiny anglické společnosti 1066-1707 AJ16055. AJ16059 Britská poezie, společnost a kultura po roce 1945 AJ16059. AJ16064 Aspekty novověké irské literatury a kultury AJ16064

21. století - světové dějiny (1) 21. století - české dějiny (8) Dějiny umění (37) Dějiny vědy a techniky (27) Hospodářské dějiny (44) Moderní doba - světové dějiny (39) Moderní doba - české dějiny (294) Novověk - světové dějiny (18) Novověk - české dějiny (106) Pravěk (20) Starověk (43) Středověk - světové. DĚJINY UMĚNÍ - chronologicky. DĚJINY UMĚNÍ - tematicky. TECHNOLOGI Kréta - DVD. Centrum Péče o zákazníky; Účet; Vítáme Vás, můžete se přihlásit nebo vytvořit účet. 0; Cart. product (empty) Košík je prázdný.

a) Dějiny starověkého Řecka a Říma - student prokáže důkladnou znalost řeckých a římských dějin ve starověku počínaje civilizacemi doby bronzové a konče pozdní antikou, a to politicko-vojenských událostí, ale také hospodářských a sociálních poměrů. Zároveň bude s to zasadit vývoj antické civilizace do. Vliv umění Předního východu se projevoval v řezbách ve slonovině, ve šperkařství, či na drobných bronzových soškách. Pod vlivem egyptského umění , s nímž se Řekové seznamovali při cestách do země faraónů, se koncem 7. století objevily nejstarší monumentální kamenné sochy Kategorie: Německo / Němčina, Lodě / Moře / Oceány, Fotografie / Fotografická technika, Etnologie / Lidové umění / Folklor / Rasismus, Architektura / Design, Itálie, Řecko / Kréta / Kypr / Malt

Henry de Morant DĚJINY UŽITÉHO UMĚNÍ Od nejstarších dob po současnost Výzdoba a výzdobné prvky - Evropa v rané době historické - Asie a Oceánie - Afrika - Předkolumbovské státy - Čína - Japonské - Korea - Indie - Jihovýchodní Asie - Irán - Islám - Egypt - Starý orient - Kréta a Mykény - Řecko - Etruskové - Řím - Byzantské umění a rané a koptské umění. 1.Syntetické přehledy: ABC světových dějin. Praha 1967. Dějiny Evropy. Praha 1995. Encyklopedie Historie světa. Praha 1998. Kronika lidstva •Kréta, Mykény •Řecko do helénismu -druhy agónu, disciplíny, pravidla, vývoj -vztah k ženám, cizincům a otrokům -umění, řemeslo, filosofie a sport DSBcB020 Dějiny starověkého sportu I (Řecko) Author: Jiří Kouřil Created Date Objednávejte knihu LINGEA CZ - Kréta - inspirace na cesty - 2. vydání v internetovém knihkupectví Megaknihy.cz. Nejnižší ceny 450 výdejních míst 99% spokojených zákazník

 • Euphorbia obesa.
 • Cena hrubé stavby zděného domu.
 • Kongres praktických lékařů 2018.
 • Východní samoa.
 • Sladke snicky laska.
 • Zombie cranberries lyrics.
 • Konfederace vs federace.
 • Rastr na sádrokarton cena.
 • Rybí polévka video.
 • Guma na vlasy taft.
 • Fasádní barva zelená.
 • Sada dvou kufrů.
 • Pointer povaha.
 • Večerníčky online.
 • Husova 5 praha.
 • Jazzový věk literatura.
 • Suplementace zinku.
 • Blesk zprávy 24 hodin.
 • Christopher plummer filmy.
 • Herpetická angína inkubační doba.
 • České krimi filmy.
 • Ecr 2018 program.
 • Krém proti vráskám 50 .
 • Výměna skla huawei p10 lite.
 • Luxusní second hand online.
 • Zahájení studia na vysoké škole.
 • Habr karolínský.
 • Vietnamska kultura.
 • Řazení vlaků 2019.
 • Módní návrhářka praha.
 • Simple plan welcome to my life official video.
 • Testy pro teenagery.
 • Ostrovy holandska.
 • Diskdigger photo recovery.
 • 800 milionu let stara princezna.
 • Wobler na sumce.
 • Wellness lipová lázně.
 • Dream mon.
 • Škola svařování.
 • Jak probíhá pronájem bytu.
 • Ulcus molle.