Home

Jádro uranu

Jádro obsahuje převážně křemičitany, železo a nikl a je relativně malé s hmotností pouhých 0,55 hmotnosti Země a poloměrem menším než 20 % poloměru Uranu. Odhaduje se, že hustota jádra je 9 000 kg/m3 s tlakem v centru 800 GPa a teplotě asi 5 000 K Jádro je relativně malé s hmotností pouze 0,55 Země a s poloměrem 20 % velikosti Uranu. Plášť se odhaduje na 13,4 hmotnosti Země a 60 % velikosti planety a svrchní atmosféra planety pak váží pouze 0,5 hmotnosti Země, i když zabírá zbylých 20 % velikosti Standardní model stavby Uranu předpokládá tři oddělené vrstvy: kamenné jádro ve středu planety, ledový plášť a plynný obal tvořený převážně vodíkem a héliem. [3] Jádro je relativně malé s hmotností pouze 0,55 Země a s poloměrem 20 % velikosti Uranu. Plášť se odhaduje na 13,4 hmotnosti Země a 60 % velikosti.

Planety - Uran - Nitr

 1. Jádra Uranu a Neptunu se v mnoha směrech podobají jádrům Jupiteru a Saturnu, nemají však masívní obálku tekutého kovového vodíku. Zdá se, že Uran nemá výrazně diferencované kamenné jádro jako Jupiter a Saturn, ale jeho materiál je víceméně rovnoměrně rozložen
 2. Atomové jádro je vnitřní kladně nabitá část atomu a tvoří jeho hmotnostní i prostorové centrum. Atomové jádro představuje 99,9 % hmotnosti atomu. Průměr jádra činí přibližně 10 −15 m, což je přibližně 100 000× méně než průměr celého atomu.. Existence atomového jádra byla poprvé pozorována v Rutherfordově experimentu, na jehož základě vznikl tzv
 3. Příkladem je rozštěpení jádra uranu 235 U ® 87 Br + 147 La + 2n, přičemž jádro bromu 87 zůstane po štěpení ve stavu s vysokou energií excitace, b-rozpadem se přeměňuje na vysoce exitované jádro 87 Kr *, které se emisí neutronu mění na stabilní jádro 86 Kr (konkurenční reakcí je jeho b-přeměna na 87 Sr)
 4. jádro - protony (p+) a neutrony (n) obal - elektrony (e-) protonové číslo - 8 nukleonové číslo - 16 (8 protonů + 8 neutronů v jádře) Atom lze rozložit na menší složky, označované jako subatomární částice

Uran (planeta) - Wikipedi

Uvnitř Uranu. Uran má kamenné jádro o hmotnosti asi poloviny Země, které je obaleno ledovým pláštěm a atmosférou. Plášť samozřejmě není tvořený ledem, jak ho známe, ale hustou kapalinou tvořenou vodou, amoniakem a dalšími prvky. Atmosféra Uranu se skládá převážně z molekulárního vodíku a hélia Jádro uranu 235 má 235 částic, proto má hmotnost 235 · 1,66·10-27kg = 390·10-27kg = 390·10-24g. To znamená, že 1 gram uranu 235 obsahuje 1/390·10-24 = 2,56·1021 jader. Při jejich rozštěpení se uvolní energie 3,44·10-11· 2,56·1021 = = 88GJ. To je roční spotřeba tepla rodinné vily Těžba uranu — Dobré ráno: Jádro, Dobré ráno Jádro. Jaderný fyzik Vladimír Wagner — Tomáš Dvořák - těžba uranu — Turistické tipy - Zdeněk Cabalka — Foodblogerka Denisa Cziglová — Máša a medvěd - Linda Křišťálová, Květa Havelková — Fyzioterapeutka Kateřina Valíkov Průběh reakce je možné sledovat na obr. 117. Pomalý neutron (1) reaguje s jádrem uranu (2), které neutron přijme a vznikne nestabilní nuklid (3).Ten se při štěpné reakci (4) rozpadá na dva dceřinné produkty (štěpné trosky) (5), přičemž se uvolňuje elektromagnetické záření (6) a 2 až 3 rychlé neutrony (7).Fakt, že se uvolní 2 až 3 neutrony je dán.

Jádro má být kamenné. Pokud jde o měsíce, z větších měsíců Uranu jsou známy Ariel, Umbriel, Titania a Oberon. Ty, stejně jako Uranovy prstence, obíhají v rovině rovníku planety, tedy kolmo k rovině oběžné dráhy planety Zájem o jádro by měl růst. Úspěch Kazatompromu i dalších producentů uranu - mohlo by se k nim přiřadit i české Diamo, které plánuje prozkoumat uranová ložiska v Česku - je svázán s vývojem globální ekonomiky. Od její kondice se totiž odvíjí i celosvětová spotřeba elektřiny

URAN :: záhad

Jádro uranu není statické, nýbrž rotuje vysokou úhlovou rychlostí kolem své osy. Při běžné pokojové teplotě má jádro uranu několik miliard otáček za sekundu. Proto vyzařuje teplo, které můžeme zaznamenat ilfra červenou kamerou Uran (řec. Uranos - Nebe, staročes. Nebešťanka). Sedmá planeta sluneční soustavy. Symbolické označení SS. Je prvou planetou objevenou pomocí dalekohledu. Objevil ji v souhvězdí Blíženců (Gemini) anglický hudebník a astronom-amatér William Hershel 13. března 1781. Je nejvzdálenější planetou, kterou lze ještě - za dobrých podmínek a dobrým zrakem - uvidět. 2. štěpení jader: základem jaderné energetiky je jaderná reakce, při které se štěpí jádra uranu pomalými neutrony. 92 U 235 + 0 n 1 >>> 56 Ba 144 + 36 Kr 89 + 3 0 n 1 3. jaderná syntéza: přeměny tohoto typu vyžadují vysokou energii jader vstupujících do reakce, termonukleární reakce jsou zdrojem energie v nitru hvězd 5 Jádro atomu, radioaktivita, jaderné reakce 5.1 Základní pojmy. Pro obohacení přírodního uranu na úroveň využitelnou v jaderném reaktoru je nezbytné zařadit více obohacovacích kroků (řádově stovky až tisíce pórovitých přepážek)

Uranové jádro obsahuje 92 protonů. Množství protonů v atomovém jádře určuje, že se jedná právě o prvek uranu. Jádro atomu izotopu U238 obsahuje 146 neutronů (subatomárních částic bez elektrického náboje), U235 disponuje 143 neutrony a atomy U234 v sobě ukrývají 142 neutronů Avšak i v těchto reaktorech připadá na jedno jádro uranu U-235 20 nebo 30 jader uranu U-238. Ve chvíli kdy se jádra uranu U-235 rozštěpí a uvolní neutrony, mnoho z nich je pohlceno jádry uranu U-238 a přemění se na plutonium Pu-239 Ve středu Uranu je jádro z hornin a železa. Rotační osa Uranu je vzhledem k rovině oběhu stočená na bok (98°), patrně při střetu s jinou velkou planetou při vzniku Sluneční soustavy. Sama rotace je diferenciální s periodou 16-17 hodin. Rychlost větrů v atmosféře dosahuje až 600 km/h Charakteristika Uranu Sedmá planeta sluneční soustavy je další z plynných obrůs velmi nízkou (−220 °C = 53 K) teplotou. Kromě vodíku a helia obsahuje atmosféra také metan, způsobující namodralé zabarvení. Ve středu Uranu je pravděpodobně malé jádro z hornin a železa

Jádro planety Uran je obaleno vrstvou tekuté směsi vody, amoniaku, metanu, vodíku a helia. Někteří odborníci se domnívají, že pod atmosférou se vyskytují oblasti bohatší na uhlík, kyslík a dusík Tisícimegawattový elektrárenský blok s tlakovodním reaktorem (temelínského typu) spotřebuje za rok 21,15 tun uranu a dodá do sítě až osm miliard kWh proudu. Vyhořelé (použité) palivo obsahuje 20,17 tun těžkých kovů, z nichž lze získat štěpitelné izotopy a 980 kg produktů štěpení, z nichž jen 98 kg je radioaktivních

Dělení jádro - těžký rozdělení atom do dvou fragmentů o přibližně stejné hmotnosti, s následujícím uvolněním velkého množství energie. Studie štěpení jádra atomu uranu ukázala, že v tomto případě se uvolní 3-4 neutrony: 238 U → 145 La + 90 Br + 3n Pomalý neutron narazí do jádra uranu 235. Jádro, do kterého přibyde tento neutron je vysoce nestabilní a rozpadne se na dvě lehčí jádra a uvolní se dva až 3 neutrony. Uvolněné neutrony narážejí do dalších jader uranu 235 a dochází ke štěpení. Kritické množství - aby probíhala řetězová reakc Štěpení jader = druh jaderné reakce, při níž se terčové (původní) atomové jádro X zasažené částicí a rozštěpí na dvě atomová jádra Y1, (štěpení jader uranu neutrony - základ jaderné energetiky) 1 0 n + 235 92 U ---> 89 36 Kr* + 144 56 Ba* + 3 1 0 n.

Planety Ura

 1. Objev Uranu ohlásil William Herschel 13. března 1781, čímž poprvé v moderní době posunul známé hranice sluneční soustavy. Předpokládá se, že Uran vznikl stejným procesem jako Jupiter z protoplanetárního disku před 4,6 až 4,7 miliardami let
 2. Neutron při štěpení jádro nerozbije, jako když praštíme baseballovou pálkou do piňaty. Podobá se to spíše roztržení příliš plného mikrotenového sáčku. V té době totiž bylo v přírodě mnohem více uranu U235, než je dnes, a tak mohly vzniknout příhodné podmínky pro nastartování řetězové štěpné reakce.
 3. Obohacování uranu. Palivo využívané v jaderném reaktoru musí obsahovat vyšší koncentraci izotopu U235, než kolik se ho nachází ve vytěžené rudě. Během štěpení, se jádro atomu rozdělí za současného uvolnění tepelné energie a neutronů (v případě U235 v průměru 2-3 neutrony na štěpení). Za vhodných.
 4. Jádro & magnetické pole Uranu: Animace ve formátu AVI (5,8 MB), doprovázeno anglickým komentářem. Autor snímku: - Kosmická sonda: - Stránka byla naposledy editována 15. ledna 2010 v 19:41. Stránka byla od 15. 1. 2010 zobrazena 9743krát. RS. W3C XHTML 1.0 W3C CSS RS
 5. Štěpení radioaktivního jádra uranu lze provést tak, že se jádro bombarduje částicemi atomu. K tomuto účelu je velmi vhodný neutron, protože nemá žádný náboj a není tudíž odpuzován jádrem. Když se neutron srazí s jádrem izotopu Uyranu 235 (jádro má 92 protonů a 143 neutronů), jádro uranu se rozštěpí na dvě.
 6. Na globální úrovni se staví stále více jaderných elektráren, což bude v dlouhodobém horizontu znamenat zvýšení ceny uranu, předpokládá rakouský deník Die Presse. Cena uranu přitom od roku 2007 neustále klesá. Svět bez jádra. Takové úvahy bylo možné číst po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011

Uran :: Planet

Jádro uranu: Pravd ěpodobnost protunelování částice α z jádra uranu je řádov ě 10 −38, proto částici α, která je v jád ře uv ězn ěna, trvá i p ři 10 22 pokusech za sekundu pr ůměrn ě miliardy let, než se jí poda ří z jádra uniknout ⇒ po 4,5 miliardy let pokus ů je pravd ěpodobnost rozpadu jádra 0,5 Radiační záchyt - jádro pohltí přilétající neutron a získá tak energii, kterou může částečně vyzářit ve formě záření gama.Touto reakcí často reaguje jádro izotopu uranu 238, kterého v palivu bývá více než 90 %. Rozptyl neutronu - neutron se po nárazu na jádro odrazí a letí dál jiným směrem. Tak často reagují jádra uranu s neutrony o vysoké energii Jádro v České republice. V České republice jsou v provozu dvě jaderné elektrárny Atomy uranu 235 se v přírodě vyskytují v koncentraci asi 7 promile. Uranová ruda je převedena na žlutý prášek, který obsahuje asi 60 - 70 % uranu. Ten je dále chemicky obohacován - ve speciálních centrifugách až na 2 - 3% obsah uranu. Vědci vědí, že atmosféru Neptunu a Uranu tvoří primárně vodík a helium, s přídavkem malého množství metanu. Pod touto atmosférickou vrstvou obtéká jádro planety superhustá a superhorká tekutina ledových materiálů, jako je voda, metan a amoniak

Jádro atomu. atom se skládá z jádra a obalu v obalu jsou velmi lehké elektrony (m = 9,1 · 10-31 kg) mají záporný náboj; v jádře jsou těžké protony a neutrony, obě částice jsou skoro stejně těžké (m = 1,67 · 10-27 kg) neutron je nepatrně těžš Ostřelovali vzorky uranu pomalými neutrony a mezi reakčními produkty nalezli atomy jiného prvku - barya. Hahn na základě dosavadních znalostí předpokládal, že získané baryum je vlastně formou radia, ale posléze musel uznat existující důkazy - tedy nikoli nový prvek, ale rozpad jádra uranu Štěpení uranu 235 se hlavně využívá v jaderné energetice, ve vojenství, v principu jaderných zbraní a k jadernému pohonu. Štěpná reakce je velmi závislá na druhu jádra i na energii neutronu. To, že lze štěpit atomové jádro na další části bylo poprvé zaznamenáno německými chemiky v roce 1938 u izotopu uranu 235

V E S M Í R - jeho základy a SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Planeta Ura

 1. A 11. února 1939 publikuje článek o štěpení v prestižním časopise Nature: Potvrzujeme, že uranové jádro přijímá neutrony, je extrémně nestabilní a rozpadá se štěpením. Výpočet ovšem nebere v úvahu dotace ceny uranu ve výši až 24 000 000 000 Kčs, poskytované v letech 1967-1989 ze státního rozpočtu
 2. Další produkty v ozářeném uranu vzniknou tak, že jádro neutron sice zachytí, ale energie se vyzáří nebo nestačí pro rozštěpení uranu. Vzniklé složené jádro se postupně mění na vyšší prvky, transurany, z nichž plutonium 239 lze použít jako palivo místo uranu 235. Podobně z thoria vzniká štěpitelný izotop uranu 233
 3. Částice alfa je tvořena atomem - nejběžnějším izotopem helium-4, z něhož byl odstraněn elektronový obal a je tedy kladně nabitá s elektrickým nábojem +2e. Nuklid vzniklý rozpadem alfa má z důvodu zachování nukleonového čísla a elektrického náboje protonové číslo o 2 nižší, je tedy v periodické soustavě prvků posunut, vzhledem k původnímu jádru, o dvě.
 4. Stráž pod Ralskem (Českolio) - Česká republika preferuje jadernou energii a já pevně doufám, že u této preference zůstane a nepodlehne takzvanému solárnímu šílenství, prohlásil dnes prezident Miloš Zeman, který vedle stavby jaderných elektráren podpořil také využití zásob uranu. Těžba ale nesmí podle něj ohrozit zásoby kvalitní pitné vody
 5. ParlamentníListy.cz » Zprávy » Liška (SZ): Ekologické zátěže těžby uranu, jádro není čistá energie Barbora Kořanová (poslankyně Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky) má dnes narozeniny
 6. Jádro atomu uranu tvoří protony a neutrony, které drží pohromadě vazební síly. Uvolněním těchto vazeb můžeme získat obrovské množství energie. Při štěpení jednoho kilogramu obohaceného uranu se uvolní energie podobná té, která vzniká při spálení 3 000 tun uhlí či 8 000 barelů ropy
 7. Evroá komise chce podporovat jádro Dnešním dnem se uzavřela kapitola dobývání uranu v této republice. Na jak dlouho se uzavřela, je otázka, řekl novinářům Tomáš Rychtařík, ředitel státního podniku Diamo, pod nějž Geam spadá

Atomové jádro - Wikipedi

PPT - Jádro atomu PowerPoint Presentation, free downloadSurvival

Jaderné reakce a jaderná energie - AstroNuklFyzik

 1. Svět nyní masivně investuje do obnovitelných zdrojů, aby dekarbonizoval energetiku a zpomalil tak stále patrnější změny klimatu. Rostou větrné parky, solární elektrárny, zejména v Asii a Latinské Americe se budují velké vodní elektrárny. Ukazuje se ale, že bez významného příspěvku jádra nebude..
 2. V jaderném reaktoru se využívají neutrony k uvlonění jaderné energie uranu-235. Při tomto pochodu je jádro uranu-235 zasaženo neutronem a rozpadne se- Při rozpadu jádra se uvolní další neutrony (a gama-záření)
 3. dohodě a vztahu mezi Československem (později ČSSR) a SSSR je blíže představena celá historie těžby uranu a jeho vývozu do SSSR. Jádro práce spočívá v rozboru dohody vlád ČSR a SS SR a protokolu z 23. listopadu 1945 o těžbě uranové rudy v ČSR a dodávkách do SSSR a jejich následných modifikacích a doplňků. Z analýz
 4. Při štěpení jednoho jádra uranu 92 235 se uvolní přibližně energie r r MeV. Vypočítejte, kolik kilogramů černého uhlí s výhřevností , t 7∙ 10 J ∙ kg-1 by bylo zapotřebí místo kg uranu, abychom jeho spalováním získali přibližně stejné množství energie

Nick Carter z Ux Consulting prohlásil, že tržní ceny uranu by mohly zůstat nízko na 30 USD za libru po nějakou dobu, protože nabídka uranu má překročit poptávku o 25-30 milionů liber U 3 O 8 ročně v letech 2016 až 2019. Carter neočekává slábnoucí nabídku na trhu s uranem až do pozdních dvacátých let 21. století Jaderné štěpení. Pokusy, které prováděl italský fyzik Enrico Fermi (1901 - 1954, 1938 Nobelova cena) v roce 1934, němečtí radiochemikové Otto Hahn (1879 - 1968, Nobelova cena za chemii v roce 1944) a Fritz Strassmann (1902 - 1980) v roce 1938 a které objasnili rakouští fyzikové Lise Meitnerová (1878 - 1968) a Otto Robert Frisch (1904 - 1979), prokázaly, že neutron zpomalený. Tudíž problém oddělení uranu od thoria není o nic horší, než problém oddělení plutonia od uranu. A co se týče toho, že U233 není pro bomby - gůglíme výbuch MET v operaci Teapot. Jádro bomby bylo právě z U233. A s tím mi dovolte odklanět se a nenucený rozhovor o izotopech uranu a thoria ukončit

Snížení nynějšího množství dosáhne Teherán prodejem nadbytečných zásob, zeslabením stupně obohacení uranu, anebo výměnou obohaceného uranu s jinými zeměmi za neobohacený uran. Jádro těžkovodního reaktoru v Aráku bude odstraněno a přebudováno tak, aby zařízení neprodukovalo podstatnější množství plutonia Modrý západ na Uranu. Uran je ledový obr. Na jeho povrchu nelze přistát. Má jen jádro obalené hustou atmosférou. Pokud bychom ale někde v atmosféře zaparkovali svou kosmickou loď, pozorovali bychom modrozelený západ Slunce. Může za něj atmosféra z vodíku, hélia a metanu, která absorbuje červenou část světla Měsíc Ariel obíhá kolem Uranu ve střední vzdálenosti 191 020 kilometrů jednou za 2,5 dne. Rotace měsíce je vázaná, takže planetě Uran nastavuje stále stejnou polokouli. Měsíc dosahuje průměru 1 155 km a hmotnosti asi 1,35×10 21 kg. Střední hustota měsíce činí asi 1,66 g/cm 3 Jeho kamenné jádro je obaleno pláštěm z plynů a ledů. Plášť je obklopen atmosférou obsahující metan, který dává Uranu jeho charakteristickou modrozelenou barvu. Uran leží ve vnější chladné části sluneční soustavy, kde je teplota -210 C. Ačkoliv má 15 měsíců a soustavu prstenců, Uran sám je téměř nezajímavý.. Jeho kamenné jádro je obaleno pláštěm z plynů a ledů.Plášť je obklopen atmosférou obsahující metan, který dává Uranu jeho charakteristickou modrozelenou barvu. Uran leží ve vnější chladné části sluneční soustavy, kde je teplota -210 C. Ačkoliv má 15 měsíců a soustavu prstenců, Uran sám je téměř nezajímavý

Cena uranu se odvíjí od otázky energetické bezpečnosti a snahy bojovat proti emisím oxidu uhličitého, kde jaderná energetika jakožto bezemisní zdroj sehraje zásadní roli. Cena uranu, stejně jako ceny většiny ostatních komodit, bude i nadále vysoká 31. Jádro se rozpadá přeměnou a na .Přeměnová konstanta je 0,152.10-9/rok. 32. Určete v reakci: 33. Jeden gram uranu 238 vyzáří za 1 sekundu 1,24.104 částic alfa. Určete poločas 34. Určete přeměnovou konstantu radionuklidu , jestliže se počet jeho atomů 35

Uran: referát - iReferaty

Na rozdíl od nich však nebyla u Uranu zjištěna aktivní tepelná bilance. Vnitřní stavba je žrejmě blízká stavbě Saturnu. Uvnitř je kamenné, železnato-silikátové jádro, které je obaleno vrstvou tekuté směsi vody, čpavku, metanu apod. Tekutá (možná kašovitá) vrstva, představující přes 80% hmotnosti, je zdrojem. Pokud zvážíme náklady na těžbu ve výši 15 dolarů na libru uranu a cca 200 USD na unci zlata, mají jen prověřené zásoby uranu při aktuálních cenách 113 USD/lb hodnotu 6,7 mld. USD a zásoby zlata při ceně 690 USD/oz. hodnotu 434 mil. USD. Celkem je tedy hodnota zásob cca 7,1 mld To znamená, že štěpení jádra uranu je indukováno pouze neutronem s kinetickou energií větší než 1 MeV. Na druhé straně, izotop 235 U má jeden nepárový neutron. Když jádro absorbuje další jádro, vytvoří s ním pár a v důsledku tohoto párování se objeví další vazebná energie

Ura

Pokud je světlo proudem fotonů, tak každý jednotlivý foton má přesně 95%ní šanci, že projde a 5%ní šanci, že se odrazí. Nemůžeme však s jistotou tvrdit, který konkrétní foton projde a který ne. Stejně tak nemůžeme říct, kdy přesně se rozpadne jádro uranu, můžeme však spočítat pravděpodobnost, kdy k tomu dojde Uran-238 ( 238 U nebo U-238) je nejběžnější izotop z uranu se nachází v přírodě, se relativní množství 99%. Na rozdíl od uranu-235 není štěpný, což znamená, že nedokáže udržet řetězovou reakci v tepelně neutronovém reaktoru.Nicméně, to je štěpný od rychlých neutronů a je plodná, což znamená, že mohou být přeměněny na štěpného plutonia-239 Uran je chemický prvek se symbolem U a atomovým číslem 92. Je to stříbrošedý kov v sérii aktinidů periodické tabulky.Atom uranu má 92 protonů a 92 elektronů, z nichž 6 jsou valenční elektrony.Uran je slabě radioaktivní, protože všechny izotopy uranu jsou nestabilní; že poločasy svých přirozeně se vyskytujících izotopů pohybovat mezi 159,200 roky a 4,5 miliardy let

Jak vznikla jaderná elektrárna: Vůbec první reaktor byl

Mechanismus vzniku takové štěpné reakce si vysvětlujeme tak, že jádro uranu nejprve zachytí neutron a jeho energie se rovnoměrně rozdělí na všechny nukleony. Nedojde tedy k emisi jiné částice a tím k transmutaci, ale ke vzniku vybuzeného jádra, ve kterém setrvává jádro asi 10-14s Voda, jádro a jídlo, jak se to rýmuje, aneb 12 procent ze všeho. Cituji: při chemické těžbě uranu bylo postupně vtlačeno 4,1 milionu tun kyseliny sírové, 320.000 tun kyseliny dusičné a pro výrobu uranového koncentrátu použito 112.000 tun čpavku. Kontaminováno bylo asi 369 milionů metrů krychlových podzemních. Ve 100 gramech uranu se u přírodního uranu rozpadne za sekundu celkem 933 920 atomů uranu a u ochuzeného uranu se rozpadne celkem 909 065 atomů uranu. U rozpadových řad pak platí, že za sekundu se vždy rozpadne stejné množství atomů každého stupně rozpadové řady jako je určující počet rozpadlých atomů prvního prvku řady Atom uranu 238 a tedy 92 elektronů má v jádře 92 protonů (v obalu) a 146 neutronů. 146 = 238 - 92 PŘÍKLAD: PŘÍKLAD: Jádro nuklidu vysílá dva protony a dva neutrony → V podstatě jádra atomu helia. Toto záření dokáže pohltit již list papíru, běžný oděv nebo tenká. Atomové jádro - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol

Řetězová štěpná reakce | 3 pól - Magazín plný pozitivníV E S M Í R - jeho základy a SLUNEČNÍ SOUSTAVA - Planeta UranTemelín - atomová energetika v reálném světle - Temelín

Již v přírodním stavu se skládá jádro radioaktivního uranu 235 ze 143 neutronů a 92 protonů, jádro uranu 238 sestává ze 146 neutronů a 92 protonů. Poločas rozpadu uranu 235 je 713 miliónů let a u uranu 238 dosahuje více než 4,5 miliardy roků. Uran 238 je na rozdíl od uranu 235 těžko štěpitelný Odpad po obohacování uranu (DU - ochuzený uran, převážně 238U) je pro svou vysokou hustotu využíván ve vojenství jako příměs do pancířů obrněných vozidel nebo jako jádro průbojných podkaliberních střel. Civilní využití ochuzeného uranu zahrnuje napříkla

Jak se hledá úložiště v České republice? - TemelínHydrogenová vazbaJakub Rozehnal: Poslední opravdové planety II

Jádro uranu pat ří mezi velmi t ěžké prvky, které mají v ětší p řevahu neutron ů než prvky o st řední hmotnosti, b ěhem rozpadu se samostatn ě odd ělí pouze n ěkolik neutron ů ⇒ vzniklá jádra mají v ětší p řevahu neutron ů než by m ěla mít ⇒ vzniklá jádra se budou zbavova jednat o atomové jádro uranu 235, dojde eventuelně k novému štěpení. Dva nebo ti uvolnné neut rony bhem jednoho štpe ní budou moci vyvolat zase nové štpení a uvolnní nových neutron $ a tak poád dále a to se nazývá etzová reakce. V jaderném reaktoru je řetězová reakce řízena, aby se udrželo konstantní tempo reakcí Strana zelených: Ekologické zátěže těžby uranu: jádro není čistá energie. 25. října 2011 | Strana zelených Autor: Tomáš Průša, tel: 733 536 792. Masivní zamoření spodních vod v okolí těžby uranu ve Stráži pod Ralskem ukazuje, že jaderná energetika není čistou ani nejlevnější energií. Je proto rozumné ustoupit. Jaderné elektrárny mají ale také několik nedostatků, mezi které patří především přepracování vyhořelého paliva, jeho uskladnění a rovněž vhodná naleziště uranu. Zásoby uranu nejsou nekonečné a současné reaktory dokážou jeho energetickou hodnotu využít jen ze 4 %

 • 3. lékařská fakulta den otevřených dveří.
 • Dechova prace.
 • Dokonalé palačinky.
 • Stroje na zpracovani masa.
 • Graffiti pismo online.
 • Sv augustin skola.
 • Povolání wikipedie.
 • Jak dlouho byt ve vane.
 • Vynálezce telegrafu.
 • Silvercrest ip cam sk 1920 windows 10.
 • Vazivo v prsu.
 • Tři sestry vestec 2018.
 • Mozečková ataxie.
 • Jak upéct husu do křupava.
 • Catler kávovar.
 • Aloe vera na jizvy po akné.
 • Lego city hry.
 • Diastáza cviky v těhotenství.
 • Poslední navštívené.
 • Zavinac macbook.
 • Rasismus vůči romům.
 • Tommee tippee c2n.
 • Veřejné zakázky ústecký kraj.
 • Tumblr drawings easy.
 • Data lazy image.
 • Guláš z býčích žláz.
 • Jak zapálit dřevěné uhlí.
 • Pohanková kaše sladká.
 • Vsk technika brno krasobrusleni.
 • Televize s vestavěným hdd.
 • Adidas ultra boost black.
 • Lov candatu na rece.
 • Byty čakovice.
 • Europcar recenze.
 • Migrující ledvina.
 • Lfp histologie preparaty.
 • Chemická havárie v indii.
 • Tiplice jak dlouho žije.
 • Guláš z býčích žláz.
 • Odhlučněná místnost.
 • Rezidence praha.