Home

Jodid draselný vlastnosti

Jodid draselný – Wikipedie

Jodid draselný - Wikipédi

 1. Štruktúra, výroba, vlastnosti. Jodid draselný je iónová zlúčenina, kryštalizuje podobným spôsobom ako chlorid sodný (kubická kryštálová štruktúra).Vyrába sa reakciou hydroxidu draselného s jódom.. 4 KOH (aq) + 2 I 2 → 4 KI + 2 H 2 O + H 2 Anorganická chémia. Pretože je jodidový ión slabým redukčným činidlom, I-so silnými oxidačnými činidlami (napr
 2. JODID DRASELNÝ 2% UNIMED PHARMA - oční kapky, roztok. Kalii iodidum. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete používat tento přípravek. Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu
 3. Jodid draselný teplota samovznícení údaj není k dispozici teplota rozkladu údaj není k dispozici viskozita údaj není k dispozici výbušné vlastnosti údaj není k dispozici oxidační vlastnosti údaj není k dispozici 9.2 Další informace hustota 3,12g/cm³při20°C teplota vznícení údaj není k dispozici ODDÍL 10: Stálost a.

Jodid draselný 2% UNIMED PHARMA - příbalový letá

 1. Jodid draselný 2% Unimed Pharma se používá k podpoře vstřebávání krvácení v oku, způsobeného různými příčinami (věk, vysoký krevní tlak, cukrovka) a k podpoře vstřebávání zánětlivých výpotků (tedy tekutiny, tvořené v oku při zánětu)
 2. Nicméně aplikací jodidů je možno tento proces zpomalovat a současným působením na sklivec, sítnici a cévnatku může Jodid draselný 2% UNIMED PHARMA ® subjektivně výrazně zvyšovat zrakový komfort, hlavně u starších pacientů. Farmakokinetické vlastnosti. Po instilaci do spojivkového vaku jodidy pronikají do struktur oka
 3. Vlastnosti; Výskyt v přírodě; Výroba a využití; Chemické vlastnosti jodu. Chemický prvek jod je šedočerná, kovově lesklá, tuhá látka, která již za normální teploty sublimuje. Jod je méně reaktivní než ostatní halogeny. Snadno reaguje s fosforem, železem a rtutí.S vodíkem reaguje jod neochotně, s kyslíkem se přímo neslučuje, nepřímo lze připravit oxid.
 4. Popis JODID DRASELNÝ 2 % UNIMED PHARMA int opo (fľ.PE) 1x10 ml: Liek je roztok na podanie do oka. Používa sa na vstrebanie zápalových exsudátov (tekutina vytvárajúca sa pri zápale) a pri krvácaní v oku spôsobených rôznymi príčinami (vek, vysoký krvný tlak, cukrovka), pri rôznych zákaloch sklovca, pri myopických (znížená zraková ostrosť, krátkozrakosť) a.

Charakteristické chemické vlastnosti solí Definujte co jsou to soli: Napište název a vzorec nejznámější soli a ve vzorci vyznačte kation a anion: Nejznámější solí je sůl kuchyňská, chemickým názvem chlorid sodný Oxid draselný (K2O) vzorec, vlastnosti, rizika a použití oxidu draselného , také nazývaný oxid draselný, je iontový kyslík a draselná sůl, jejichž vzorec je K 2 O. Její struktura je znázorněna na obrázku 1 (EMBL-EBI, 2016) Jodid draselný 65mg hameln por.tbl.nob.4x65mg. Jodid draselný je indikován k prevenci vychytávání radioaktivního jódu v případě jaderné havárie s únikem isotopu radioaktivního jódu. Čtěte pozorně příbalový leták Jodičnan draselný (též podobný jodid draselný) patří mezi éčka. Označuje se jako E917 a má kypřící vlastnosti. Najdeme ho v nejrůznějších potravinách, od pečiva po kojenecké mléko. Jodičnan draselný ale nepatří mezi škodlivé látky, naopak se do některých potravin přidává za účelem doplnění jódu. Identifikace látky Jodid draselný Číslo výrobku 6750 Registrační číslo (REACH) 01-2119966161-40-xxxx Číslo ES 231-659-4 Číslo CAS 7681-11- 1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití Výbušné vlastnosti nesmí se klasifikovat jako výbušnin

Alkalické kovy - upravené

Chemické vlastnosti. Bromid draselný je typickou iontovou solí, která plně disociuje a má ve vodném roztoku pH přibližně 7, protože bromovodík je silná kyselina a hydroxid draselný silná zásada. Slouží jako zdroj bromidových iontů - tato reakce je důležitá pro výrobu bromidu stříbrného pro fotografické filmy: . KBr(aq) + AgNO 3 (aq) → AgBr(s) + KNO 3 (aq 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti. Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologiká, iné oftalmologiká. ATC kód: S01XA04 (jodid draselný). Mechanizmus účinku. Jodid draselný 2 % Unimed Pharma je oftalmologikum, antisklerotikum a resorbens Jodid draselný 99,5 - 100,5 7681-11- S 22 3. ÚDAJE O NEBEZPEČNOSTI LÁTKY NEBO PŘÍPRAVKU: Nejzávažnější nepříznivé účinky na zdraví člověka při používání látky/přípravku: Soli jodidu dráždí oči, pokožku a sliznici a způsobují znecitlivění pokožky Kapky Jodid draselný je lék, jehož hlavní činností je normalizovat činnost štítné žlázy. Kromě toho tento lék rozkládá bílkoviny a vykazuje výrazné antiseptické vlastnosti pro místní použití. Charakteristickým znakem kapiček Jodid draselný je schopnost organizovat účinnou ochranu štítné žlázy před expozicí radioaktivity a zabránit akumulaci. JODID DRASELNÝ HAMELN 65MG neobalené tablety 4 od výrobce HAMELN RDS je registrovaný léčivý přípravek. Z tohoto důvodu vám předkládáme k volnému stažení jeho příbalový leták, který najdete na odkaze níže. Příbalový leták si před použitím pozorně prostudujte

 1. Jodid je soľ kyseliny jodovodíkovej (HI). Najznámejším zástupcom je jodid draselný (KI). Nositeľom účinku je jodidový ión.Jód v ňom zaujíma podobu iónu I-.. Jodidy majú tendenciu tmavnúť, prípadne meniť odtieň viac do žlta až do hneda
 2. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI. 5.1. Farmakodynamické vlastnosti. Farmakoterapeutická skupina: Oftalmologikum ATC klasifikace: S01XA (jodid draselný, jodid sodný) Jodid draselný A SODNÝ 2% UNIMED PHARMA ® je oftalmologikum, antisklerotikum a resorbens
 3. Vlastnosti léku obsahujícího jod . Lék Jodid draselný se nejčastěji používá k vyrovnání nedostatku jodu v lidském těle. Kromě toho tento nástroj má mukolytický, antithyroidní, antifungální, expektorantní, absorbovatelný a radioprotektivní účinek
 4. Obchodní označení:Jodid draselný (pokračování strany 3) DR · Ochrana očí: Uzavřené ochranné brýle · Ochrana kůže:Pracovní ochranné oblečení 9 Fyzikální a chemické vlastnosti · Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech · Vzhled: Skupenství: Pevné Krystalové Barva: Bílá · Zápach (vůně.
 5. Jodid draselný je anorganická sloučenina s chemickým vzorcem KI. Tato bílá sůl je komerčně nejvýznamnějším jodidem, v roce 1985 činila roční světová výroba přibližně 37 tisíc tun. Je méně hygroskopický než jodid sodný, takže se s ním snadněji pracuje. Staré a nečisté vzorky jsou žluté, protože podléhají oxidaci jodidu na jod[1]

Jodičnan draselný se rozkládá na jodid draselný a kyslík. V porovnání například s chlorečnanem draselným nebo chloristanem draselným je však mnohem dražší a není tak dobrým oxidačním činidlem, proto se jako oxidační činidlo téměř nepoužívá Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 697 mobil: +420 734 245 046 e-mail: info@pentachemicals.e

Jodid draselný 65 mg Hameln por.tbl.nob. 4 x 65 mg. Jodid draselný je indikován k prevenci vychytávání radioaktivního jódu v případě jaderné havárie s únikem isotopu radioaktivního jódu. Čtěte pozorně příbalový leták 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI. 5. 1. Farmakodynamické vlastnosti. Farmakoterapeutická skupina: jiná oftalmologika. ATC klasifikace: S01XA (jodid draselný, jodid sodný) Jodid draselný a sodný 2% UNIMED PHARMA je oftalmologikum, antisklerotikum a resorbens. Léčivá látka jodidových očních kapek je jód v mikrodávkách, které.

Také Jodid draselný má vlastnosti štěpení bílkoviny (proteolytická aktivita). Při aplikaci léku se projevují lokální antiseptické vlastnosti. Jednou z nejdůležitějších vlastností Jodid draselný je schopnost vázat léčivo, radioaktivní jód, zabraňující jeho akumulaci v tkáních štítné žlázy, orgánu. Pšeničná tráva, terapeutické vlastnosti. dodávka - 2018. Jodid draselný a jodid sodný. Jodid draselný, nebo sodík nebo olovo.

JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMA 1X10ML Oční kapky, roztok

Jód vs jodid draselný Jod a jodid draselný jsou často vzájemně zaměňovány z důvodu podobného složení: jódu. Z hlediska chemické klasifikace a struktury je jód prvkem, zatímco jodid draselný je chemická sloučenina. Jod má atomové číslo 53 v periodické tabulce prvků. Jak Jak používat tablety Jodid draselný a kapky pro oči. Složení a prospěšné vlastnosti léčiv. Návod k použití a dávkování pro různé nemoci. Kontraindikace a vedlejší účinky. Analogy drogy Jód má teplotu tání 113,5 ° C, teplota varu 184.35 ° C, specifickou hmotnost 4,93 na pevném stavu při teplotě 20 ° C, hustotu plynu 11,27 g / l, s mocenstvím 1, 3, 5 nebo 7. Jód je lesklý modročerný pevná látka, která volatizes při teplotě místnosti do fialovomodrém plynu s dráždivou zápachu. Jód tvoří sloučeniny s mnoha prvky, ale to je méně reaktivní než.

Jodid Draselny 2% Unimed Pharma ~ příbalový leták, skupina

 1. Fyzikální vlastnosti manganistanu draselného. Ve vědě je toto spojení jinak nazývánomanganistan draselný, což je granulovaný krystal kosočtvercového tvaru a tmavě lilacová barva. Ve formě krystalů se manganistan draselný rozkládá při teplotě topení 240 ° C a vyšší, čímž se uvolňuje kyslík
 2. erály železa. Výroba a využití železa
 3. Jodid draselný se rozpustí ve 25 ml čištěné vody a přidá se jod. Po jeho rozpuštění se roztok doplní čištěnou vodou do 1000 g a zfiltruje se. Vlastnosti. Tmavě červenohnědá tekutina charakteristického pachu. Zkoušky totožnost

Jodid draselný se rozpustí v čištěné vodě a přidá se jod. Po jeho rozpuštění se přimíchá glycerol 85 % a tekutina se zfiltruje. Vlastnosti. Tmavě červenohnědá sirupovitá tekutina charakteristického pachu. Zkoušky totožnost Jodid draselný a jodid sodný. Jodid draselný alebo sodík alebo olov Ako používať tablety Jodid draselný a kvapky pre oči. Zloženie a prospešné vlastnosti liekov. Pokyny na použitie a dávkovanie pri rôznych chorobách. Kontraindikácie a vedľajšie účinky. Analógy lieku

Jod, chemický prvek I, popis a vlastnosti

redukční vlastnosti - vyredukuje kov i z chloridu hořečnatého (MgCl 2) a chloridu hlinitého (AlCl 3) vytěsňuje bor a křemík z jejich oxidů: B 2 O 3 + 2K → 2B + K 2 O 2 SiO 2 + 2K → Si + K 2 O 2; jodid draselný (KI Jodid draselný Standardní věty o nebezpečnosti H372 Způsobuje poškození gastro-intestinálního systému (orálně), štítné žlázy při prodloužené nebo opakované expozici. Pokyny pro bezpečné zacházení P260 Nevdechujte prach. P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla Název výrobku Jodid draselný pro analýzu EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur Bezpečnostní listy pro katalogová čísla jsou k dispozici také na www.merckgroup.com Strana 3 z 15 vzorec KI IK (Hill) Č.ES 231-659-4 Molární hmotnost 166,00 g/mol Nebezpečné složky (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008) Chemický název (Koncentrace) Č Souhrnné informace obsahují velmi podrobné informace o dávkování pro dospělé i děti , složení a vedlejších účincích léku JODID DRASELNÝ 65 MG HAMEL

6. Vypiš 3 společné vlastnosti solí. [3] 7. Ze seznamu chemických látek vypiš všechny soli a doplň jejich vzorce: [5] uhličitan vápenatý, oxid křemičitý, hydroxid vápenatý, chlorid sodný, kyselina fosforečná, dusičnan stříbrný, síran měďnatý, jodid manganistý. 8 1. Čo je Jodid draselný a sodný 2 % Unimed Pharma a na čo sa používa. Jodid draselný a sodný 2 % Unimed Pharma je roztok na podanie do oka. Obsahuje liečivé látky jodid draselný a jodid sodný, ktoré zvyšujú metabolizmus (látková premena) bielkovín a tukov a mierne znižuje zrážanlivosť krvi

PPT - 11

JODID DRASELNÝ 2 % UNIMED PHARMA - ADC

Jodid sa vylučuje do materského mlieka vo veľkých množstvách, ale tieto množstvá sú príliš malé na to, aby chránili aj dojča. Preto musí aj dojča užívať jodid draselný. Ak je podávanie jodidu draselného počas dojčenia nevyhnutné, majú sa užiť maximálne 2 dávky (pozri časť 4.4) 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1. Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antidotum ATC kód: V03AB21 jodid draselný Vpřípadě radioaktivního záření, kdy se uvolňuje radioaktivní jod, může jodid draselný zabránit poškození štítné žlázy tím, že se štítná žláza nasytí neradioaktivním jodem. Tí Obdobně funguje SiO2 jako plnidlo při navažování jodidu draselného, kdy je poměr plnidla a jodidu draselného propočten tak, aby právě při naplnění (hlubší) poloviny tobolky byl v jejím obsahu jodid draselný zastoupen právě 65mg Vlastnosti látek obsahující halogeny. Vypracovala: Malcová Spolupracovala: Haňurová Zadání: Zjistit vlastnosti látek obsahující halogeny. Pomůcky: Zkumavky, stojan na zkumavky, stojany Látky: Chlorid sodný (NaCl), chlorid draselný (KCl), bromid draselný (KBr), jodid draselný (KI), dusičnan stříbrný (AgNO 3 ) Postup: 1

Oxid draselný (K2O) vzorec, vlastnosti, rizika a použití

Uhličitan vápenatý, oxid hořečnatý, kyselina L-askorbová, plnidlo (mikrokrystalická celulosa), chlorid draselný, DL-alfa-tokoferylacetát, nikotinamid, maltodextrin, fumarát železnatý, kukuřičný škrob, zvlhčující látka (hydroxypropylmethylcelulosa), mikroenkapsulovaný lutein (10 %), protispékavá látka (oxid křemičitý. 5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI 5.1 Farmakodynamické vlastnosti Farmakoterapeutická skupina: antidotum ATC kód: V03AB21 jodid draselný V případě vystavení radioaktivnímu jódu může jodid draselný zabránit poškození štítné žlázy tím, že se štítná žláza nasytí neradioaktivním jódem

Jodid draselny - Vyhledávání na Heureka

CAS: 7681-11- MDL: MFCD00011405 EINECS: 231-659- Vlastnosti halogenidů KCl KBr KI. Kontrola úkolu 3 Chlorid draselný, bromid draselný, jodid Draselný. Všechny jsou bílé, pevné, krystalické látky rozpustné ve vodě. Srážecí reakce K roztokům ze snímku 6 přidáme 1% roztok dusičnanu stříbrného JODID DRASELNÝ A SODNÝ 3 % sa používa na podporu resorpcie zápalových exsudátov, krvácaní spôsobených rôznymi príčinami (vek, vysoký krvný tlak, cukrovka), pri zákaloch sklovca rôznej etiológie, pri myopických, atero- a artériosklerotických zmenách ciev sietnice a chorioidey, pri degeneratívnych procesoc Lugolův roztok se skládá z 5 g jodu (I2) a 10 g jodidu draselného (KI) smíšených s 85 ml destilované vody. Vzniká hnědý roztok s celkovým obsahem jodu 130 mg/ml. Český lékopis uvádí 10 g jodu, 25 g jodidu draselného a 965 g vody[2]. Jodid draselný umožňuje rozpuštění jodu ve vodě tím, že vznikají ionty I3-

Video: Jodičnan draselný v potravinách Sportuj

Hyiodine 50ml - GigaLékáreň

Bromid draselný - Wikipedi

Termochemické vlastnosti: Entropia topenia: 147 J/g Entropia varu: 1 067 J/g Entropia rozpúšťania-50,2 J/g Štandardná zlučovacia entalpia −287,9 kJ/mol (bezvodný) −884,9 kJ/mol (dihydrát) Štandardná entropia: 98,5 J K −1 mol −1 (bezvodný) 115,5 J K −1 mol −1 (dihydrát) Štandardná Gibbsová energia −284,6 kJ/mol (bezvodný

jodid draselný KI: 3130: oxid zirkoničitý ZrO 2: 5730: jodid olovnatý Pbl 2: 6160: oxid železnato-železitý Fe30 4: 5160: jodid rtutnatý (červený) Hgl2: 6283: oxid železnatý FeO: 5700: jodid (žlutý) Hgl 2: 6271: oxid železitý Fe2O 3: ↳ Vlastnosti materiálů. Najviac používanými formami v liekoch a liečivách, ktorých obsahom je jód, sú jodid draselný a jodid sodný, pričom lieky majú rôzne preventívne aj akútne účinky. Na rozdiel od bežných výživových doplnkov majú tieto vlastnosti: ich pôsobenie je intenzívnejšie a to kvôli vyššej koncentráci Jodid draselný je lék, který poskytuje antiseptické, antimikrobiální, antifungální a anti-aterosklerotické účinky. Jeho použití vede k nástupu zániku hemophthalmu, aktivace resorpce keratitisových prvků syfilistického charakteru a potlačení růstu hub Vlastnosti: Prémiový vitaminový komplex Verra je určen na podporu plodnosti a pro příjem živin během těhotenství. B6 (pyridoxin-hydrochlorid), vitamin B1 (thiamin-hydrochlorid), kyselina listová (L-methylfolát vápenatý), jód (jodid draselný), selen (L-seleno-methionin), vitamin B7 (biotin), vitamin B12 (methylkobalamin)..

JODID DRASELNÝ A SODNÝ 2 % UNIMED PHARMA int opo 1x10 ml (fľa.PE) popis liečiva, výdaj, doporučená cena, výrobc Relatívna hustota Informácia o tejto vlastnosti nie je k dispozícii. Rozpustnosť(i) Karta bezpečnostných údajov podľa Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), upravené 2015/830/EU Jodid draselný ≥ 99,5%, p.a., ISO číslo výrobku: 6750 Slovensko (sk) Strana 6 / 1 Vlastnosti. Složení: sušená syrovátka, odtučněné mléko 18 %, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), laktóza, minerální látky (vápenaté soli kyseliny citronové, citronan draselný, hydroxid draselný, chlorid hořečnatý, chlorid draselný. Hlavní vlastnosti: mléčná bílkovina, minerální látky (chlorid draselný, vápenaté soli kyseliny citronové, citronan sodný, sodné soli kyseliny fosforečné, oxid hořečnatý, citronan draselný, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný), emulgátor (sójový. NUTRO GRAIN FREE ADULT SMALL LAMB- suché krmivo s jehněčím masem pro dospělé psy 7kg Zboží všeho druhu, u nás vždy nejlevnější

Taste of the Wild - Wetlands Canine krmivo pro psy levněPPT - GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 PowerPointTypy vaření soli - mořská sůl vs Kosher salts on WomansDayKotányi Steak 40g - Tesco PotravinyKotányi Kuře na bylinkách 30g - Tesco PotravinyPPT - Názvosloví anorganických sloučenin PowerPoint

Kontrola: Zn + I2 → ZnI2 Vlastnosti halogenidů Pozoruj vlastnosti KCl, KBr a KI. Zaměř se na jejich barvu, skupenství, vzhled a rozpustnost ve vodě. Úkol 5: Napiš názvy těchto halogenidů, uveď jejich barvu, vzhled, skupenství a rozpustnost ve vodě: Kontrola: Chlorid draselný, bromid draselný, jodid draselný, všechny jsou. Marine Beauty je prvotřídní mořský kolagen zpracovaný tak, aby si zachoval všechny své unikátní vlastnosti. Spolu s kyselinou hyaluronovou a vitamíny E, B2 a C přispívá k tvorbě kolagenu a udržení zdravé pokožky. Zároveň je obohacen o minerály, jako zinek, měď a jód, které jsou známé svými účinky pro svěží pleť a krásnou pokožku Vlastnosti výrobku. Suroviny; maize semolina , cukr , kakaový prášek jodová sůl (jedlá sůl, jodid draselný) . BEZ LAKTÓZY (laktóza<0.007g/100g). Analýza na 100 g. energetická hodnota 1601 / 378 kJ/kcal: tuky 2.5 g: z toho nasycené mastné kyseliny 1.6 g: sacharidy. Vlastnosti. Železo pro rozvoj poznávacích funkcí (vápenaté soli kyseliny citrónové, citronan draselný, hydroxid draselný, chlorid draselný, chlorid hořečnatý, chlorid sodný, sodné soli kyseliny fosforečné, síran železnatý, síran zinečnatý, síran měďnatý, síran manganatý, jodid draselný, selenan sodný), rybí. Složení: sušená syrovátka, odtučněné mléko 17,9 %, rostlinné oleje (slunečnicový s vysokým obsahem kyseliny olejové, kokosový, řepkový nízkoerukový, slunečnicový), laktóza, minerální látky (vápenaté soli kyseliny citronové, citronan draselný, chlorid hořečnatý, chlorid draselný, sodné soli kyseliny fosforečné, chlorid sodný, síran železnatý, síran. Přípravek Jodid nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 4.8 Nežádoucí účinky Při výskytu větších autonomních ložisek ve štítné žláze nelze vyloučit při denních dávkách jodu 150 mikrogramů a vyšších vznik hypertyreózy

 • Zoufalé manželky online bombuj.
 • Větrný tunel plzeň.
 • Bolestivé papily na jazyku.
 • Dva a půl chlapa blu ray.
 • Balkonové záclony.
 • Mercedes sprinter 2019.
 • Jak velky pozemek pro dum.
 • Španělský trinxat recept.
 • Halloween kostym.
 • Vojtěch machuta rodina.
 • Elektronická petice rodičovský příspěvek.
 • Piazza navona fontana.
 • Zootropolis online english.
 • Someday we re gonna rise up.
 • Ryanair faq.
 • Kavárna bobrová.
 • Brazílie fotbal zapasy.
 • Americký táta 13 série cz dabing.
 • Test spojky auta.
 • Zachod v kamionu.
 • Animované pohádky disney.
 • Wobler na sumce.
 • Tosa inu cena.
 • Nanočástice v opalovacích krémech.
 • Jurský park 4 celý film cz online.
 • Hamr na jezeře ubytování.
 • Na vlásku před šťastně až na věky tangled before 2017.
 • Budova opery v sydney.
 • Hilton old town brunch.
 • Ovesné sušenky.
 • Sinéad o'connor nothing compares 2 u.
 • Znaky na klávesnici korunka.
 • Plagron bat guano 5l.
 • Jak vyuzit kameny na zahrade.
 • Svědění zvukovodu.
 • Tabulka ozubení.
 • Poznávačka zvířat test.
 • Autobaterie varta 12v 45ah.
 • Úprava zadku.
 • Whitney scott mathers eric hartter.
 • Moderní výživa ve fitness a silových sportech download.