Home

Historické prameny pracovní list

Prameny, fakta, interpretace - muž z ledovce - Digitální

 1. Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností. 01_Prameny, fakta, interpretace-muz z ledovce.doc: Prameny, fakta, interpretace - muž z ledovce.
 2. . na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ
 3. ce, zákoníky, keramika. prameny obrazové prameny hmotné prameny písemné.
 4. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 5. Pracovní list (7.5.2013) Lidové milice za normalizace v knize Antonína Ungera - Dělníci ve zbrani (6.5.2013) Česká beatová generace (máničky a vlasatci) (21.4.2013) Ženy v disentu Petruška Šustrová a Jiřina Šiklová (24.2.2013) Ženy v disentu - pracovní listy (24.2.2013) Vlasta Chramostová - pracovní list (24.2.2013
 6. pracovní list, popisky 3 samostatné fotografie s pracovním listem POPISKY a interpretuje historické prameny, je schopen odhalit jejich manipulaci. 3. Žák hodnotí jednání aktérů politického dění v souvislosti s dobovým kontextem. 4. Žák si uvědomuje souvislosti - kontext národního a mezinárodníh

DUMY.CZ Materiál Úvod do studia historie (pracovní list

Historické prameny - úvod do dějepisu. Inspirujte se množstvím kvalitních digitálních učebních materiál Text slovenského didaktika Viliama Kratochvíla se zabývá možnostmi využití a analýzy písemného pramene ve školní výuce. Autor se s pomocí konkrétních příkladů věnuje modelování postupů a z nich vyplývajících analytických otázek, které v písemném prameni vyhledává a klade žák či učitel

Normalizace v dobových textech - pracovní list

 1. Pracovní list je zaměřen na seznámení významné doby vlády Karla IV. Testovou i zábavnou formou si žáci procvičují, opakují a prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení. Zajímavý p racovní list s různými typy úkolů. Jednoduchý pracovní list vhodný pro mladší studenty
 2. Pracovní listy pro doučování a rozvoj PC dovednos ¡ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Jak pracovní list používat: S dítětem vystřihneme obrázek zajíčka nebo použijeme malého plyšáka. Zajíček bydlí v domečku a často se stěhuje
 3. Úvodní stránka. Vítejte na portálu dějepis.com - českém serveru poskytujícím informace o našich i světových dějinách. Smyslem těchto stránek je zpřístupnit informace o naší i světové historii v přibližném rozsahu učiva středních škol tzv. počítačové generaci - tj. převážně studentům a mladým lidem, ale i všem ostatním, kteří mají zájem o.
 4. 11.00-12.30 Rok 1968 perspektivou práce s prameny. Historická výročí vytváří určitý mediální tlak na učitele a vzdělávací instituce, aby významné historické události dostatečně připomínali. Výročí roku 1968 nemusí učitelé pojmout pouze jako upevňování kolektivní identity skrze vzpomínání na srpen 1968
 5. Id: D2073 Autor: Mgr. Lenka Laá Stupeň: ISCED 2 Ročník: 6. ročník ZŠ Předmět: Dějepis Tematický celek: Člověk v dějinách Téma: Význam zkoumání dějin, získávání informací o dějinách; historické prameny Klíčová slova pro tento vzdělávací materiá
 6. Pracovní list č. 5 Vliv přírodních podmínek na život a práci lidí v okolí obce Jedovnice Jižní část okresu Blansko (kam spadá i velká část sledovaného území) patří mezi průmyslově významné oblasti naší republiky. Při použití historické metody k analýze vlivu lokalizačních faktor
 7. Vyberte si knihu z kategorie historické prameny a historiografie v internetovém knihkupectví KOSMAS.c

Pracovní list 3: Prameny. Třetí varianta pracovního listu se zaměřuje na prameny, které nás dnes o Světlaně informují. Badatelský zájem žáků se tentokrát soustředí na pramennou základnu, ze které se příběh Světlany vytváří. Žáci jsou tázáni: Jaké prameny byly pro poznání Světlany nejdůležitější -Mezi pomocné vědy historické se nověji řadí i některé další, spíše přírodovědné, disciplíny: · Paleopatologie a dějiny lékařství Paleontologie (řecky: παλαιός palaios stáří) je věda o životě v minulých geologických obdobích

Historické prameny hrají ve školní výuce dějepisu významnou roli z řady důvodů. Po-skytují v současné době zdůrazňovaný multiperspektivní pohled na historické situace, události a osobnosti a podle Joachima Rohlfese chrání před automatickým přejímání PRACOVNÍ LIST; Úkoly: Hodinu věnovanou legiím zahajte krátkou hranou scénkou. Vyberte žáky, kteří se neostýchají vystoupit před svými spolužáky, a rozdejte jim list s PRAMENY. Jejich úkolem totiž bude zinscenovat úryvek deníkového záznamu z 1. sv. války (PRAMEN I) Pracovní list Historický pramen z muzejní sbírky Možnosti rozšíření Dochované historické prameny pro jednotlivá historická období města Vodňan v muzeu a v samotném městě

Výukový materiál v rámci projektu EU školá

 1. Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Třídění dle formy > Prameny
 2. HISTORICKÉ VÝROČ MNICHOVSKÉ TRAUMA - ZÁŘÍ 1938 PRACOVNÍ LIST 1 1. Vzpomeňte si na vše podstatné, co jste se dozvěděli v hodinách dějepisu o nelehké situaci (mezinárodní pozici) předmnichovského Československa. V bodech zapište základní události, které předcházely setkání zástupců čtyř velmocí v Mnichově. 2
 3. Díl pátý, svazek čtvrtý zahrnuje latinsky psané prameny z let 1352-1355. Obsahy středověkých pramenů listinné povahy, které se vztahují k Českému království za vlády Karla IV. Dostupnost: 4 pracovní dny

Asi před rokem jsem hledal v královské bibliotéce prameny pro své dějiny Ludvíka XIV., a tu jsem náhodou padl na paměti pana d'Artagnana vytištěné v Amsterodamu u Petra Rou - ge. Název knihy mě zlákal a s dovolením knihovníka jsem si ji odnesl domů a dychtivě jsem se do ní pustil Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností. Očekávaný výstup: uvede příklady zdrojů informací o minulosti; pojmenuje instituce, kde jsou tyto zdroje shromažďovány. Prameny, fakta, interpretace - muž z ledovce Autor: ANÝŽ, Roman PRACOVNÍ SEŠIT PRO ZŠ Putování muzeem Frantíka zajímaly spíš zbraně a staré kostry, a tak přemýšlel, kdo by mu o nich mohl nejvíc povědět. Pomůžeš mu vybrat správné dveře? Frantík správné dveře chvíli hledal a v jedné z pracoven viděl krabici různých střepů. Hned se ptal, co se s nimi stane Klíčová slova:. minulost, dějepis, historie, historické prameny, časová osa, periodizace dějin . Druh učebního materiálu:. pracovní list/tes Ej 379/2004 Prameny práva; principy právní jistoty a jednoty právního řádu; spravedlnost a rozumnost jako výkladové směrnice k článku 1 Ústavy České republiky, ve znění před novelou provedenou ústavním zákonem č

Rok po roce - 1945-1949 v Československu - pracovní list Publikováno: 16.3.2014, Aktualizováno: 2.12.2014 16:04 Rubrika(y): Čtyřicátá léta 20. století , Československo v letech 1945-194 Industriální archeolog provádí archeologický výzkum, průzkum a dohled včetně přípravných heuristických prací. Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny • 7. , 9. a 10.list prezentace lze vytisknout a použít jako pracovní list • Pomůcky: notebook, stolní počítač, interaktivní tabule, tiskárna Ďábel a Pánbůh - 1951, historické tragikomické dram

Tento pracovní list byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 ROZPAD HEGELOVY ŠKOLY, MLADOHEGELOVCI Po Hegelově smrti se jeho žáci se štěpí v reakci na myšlenky Hegelova žáka Davida Friedricha Strausse na starohegelovce (politicky konzervativní hegelovské syntéz Pronikání češtiny, česky psaná literatura Dějepisná próza Kronika česká - Kosmas (děkan svatovítské kapituly), latinská, r. 1125 Duchovní píseň - Svatý Václave 12./13. století, později zpěv za celý český národ Alexandreis - rytířský epos, neznámý autor, oslava Alexandra Makedonského Dalimilova kronika - česky, veršovaná, do r Pokud by totiž každý z vás vytvořil jeden Wizer.me list či jeden test v Quizizz, měli bychom hravě pokryté všechny ročníky a člověk by se měl od čeho odrazit. Přes možnosti zmiňované v článcích z jara mi v distanční výuce chybí hlavně různé formy práce, např. skupinové, kterou bych tentokrát ráda vyzkoušela

Pracovní list pro žáky zde. Evokace: J. Karen využíval scénu z Bournovy identity zde (viz příprava). Nyní mi psal, že to zkusil změnit a nastolil žákům následující fiktivní, ale reálnou situaci: Někdo se rozhodl opít sám na uzavřené chalupě. Ráno se probudí v nepořádku a nic si nepamatuje Pracovní právo: platnost pracovních smluv podepsaných stejnou osobou za obě strany k § 22 odst. 2 občanského zákoníku (č. 40/1964 Sb.)*) Pracovní smlouvy uzavřené za zaměstnavatele (obchodní společnost) i zaměstnance stejnou osobou (statutárním orgánem) v době mezi 1 HistoryLab.cz nabízí učitelům a žákům pracovní prostředí, které je navrženo tak, aby podněcovalo zájem žáků o historické prameny. Digitální prostředí rozvíjí dovednosti, jež podporují historickou gramotnost a kritické myšlení Prameny a studie č. 56 Odkaz Národopisné výstavy českoslovansk

Umělecko-historické památky a možnosti jejich využití v rámci edukace. Kulturní pracovní list k doprovodnému programu k vybraným objektům s využitím nauné stezky důvěryhodnější písemné prameny se o něm zmiňují od poátku 12. století. Pod Hradem Vědecky zpracovává, analyzuje a interpretuje zachované historické a archeologické prameny z období středověku. Pracovní činnosti Provádění archeologických výzkumů a průzkumů pro období středověku Portaro - Webový katalog knihovny. Kapitoly o československém vězeňství. 1945-1955. Historické souvislosti, právní základy a politické aspekt

Studie shrnuje a hodnotí dostupné historické prameny z oblasti nejstarších mapových dl na území eské republiky a jejich vhodnost pro zalenní do systému DIKAT-P. Dále analyzuje dostupnost a možnosti využití dalších historických pramen též vhodných pro upesnní podrobné lokalizace nemovitých kulturních památek 4. 1) písemné prameny 2) hmotné prameny 5. název Velká Morava použil ve svém díle De Administrando Imperio byzantský císař Konstantin Porfyrogenet 6. 1) napojení na dálkový obchod ~nálezy cizích mincí 2) vyspělé řemeslo a techniky s ním spojené ~např. granulován Představitel eské historické prózy - Kuře na rožni, Tovaryšstvo Ježíšovo Svět náš vezdejší (1957) - hlavní téma láska, vztah mezi mužem a ženou Spojení poezie všedního dne a poetismu Navázal na V. Nezvala Podzimníček (1967) - motiv smrti, zmaru a deprese Vliv reflexivní poezie V.Holan KULAK - pracovní list k cyklu Abeceda komunistických zločinů Podoby kolektivizace - pracovní text HISTORIKÉ PRAMENY Karikatury Dikobrazu s tematikou kolektivizace yli jsme ve šťastné zemi... - deník ze zájezdu československých rolníků do SSSR Americký brouk Nová vesnice, 29. 8. 195

Úvod do studia dějepisu a historické prameny

Dějepis - 7. ročník Pracovní list .č. 1 Datum: ÚVODNÍ HODINA. I. Moje setkání s historií: Jakou historickou památku jsem o prázdninách viděl nebo navštívil: II. Opakování: 1. Co je to historie (dějepis)? 2. Pojmy, které jsem se učil v minulém roce: (Pracujte ve dvojici, pokud víte, uveďte příklad ze svého okolí. PRACOVNÍ LIST č. 2, Poznávej světová náboženství Jméno žáka/žáků: Datum: Nápověda: jedná se o tzv. vyškrtávačku, v tabulce vyhledej slova zvýrazněná v doprovodném textu a vyškrtej je. Slova mohou být umístěna v řádku psána zprava i zleva, a nebo ve sloupci, psána shora i zdola. Z písmen, které ti zbudo Konfrontuje ukázku z filmu s historickými prameny a vede tak žáky jednak k hlubšímu pochopení poměrů při příchodu prince Karla do Českého království, jednak k nahlédnutí do způsobu, jak zpracovává historické události současný film. Pracovní list pro žáky - DOC

Historické prameny. Datování, periodizace dějin. Vznik Země a života. PRAVĚK - dělení pravěku. Paleolit - starší doba kamenná. Neolit - mladší doba kamenná. Umění doby kamenné. Doba bronzová. Doba železná. Naše území - Keltové a Germáni. Národy a jazyky. STAROVĚK - hlavní rysy (úrodný půlměsíc. Prameny Prameny jsou dobové materiály připravené k vytištění pro práci v hodině. Klíčové historické prameny, jejichž prostřednictvím žáci Pracovní list Slouží jako pracovní pomůcka pro každého žáka či studenta ve třídě.. Školní a webové informační centrum Základní škola Kpt. Jaroše získala v rámci grantových projektů ESF 4 441 019,42,- Kč na realizaci dvou projektů pracovní prostředky byly tyto mapy, eventuelně plány, nepostradatelné a zároveň specifické, nepsané obrazové historické prameny. Nalezneme v nich grafickou formou znázorněný značný objem faktografických údajů. Úroveň vyjádení ř že kresba nebo tisk pokrývá celý mapový list

Pracovní list odkazuje na učebnici dějepisu, tyto odkazy by ale měly zůstat, samozřejmě po dohodě s příslušným učitelem a zejména promyšleném načasování (!), na hodiny dějepisu. V nich bude vhodnější prostor k zopakování pojmů jako keramika, prameny, vědecká rekonstrukce Analyzují historické prameny a vyzkouší si techniku vytváření myšlenkových map. Myšlenkové mapy podporují rozvoj žákovské tvořivosti, žáci se při jejich vytváření učí a zároveň odreagují. Hodnocení probíhá formou vrstevnického hodnocení. Pracovní list. Pracovní list - DOCX / 115 K • Historické prameny a způsoby poznávání minulosti • ENV -III. • Obrazový materiál Výstavy • Kroniky • Exkurze • ENV - Ochrana památek • Uvede některé české osobnosti a jejich činnosti kterými obohatily naši nebo evroou kulturu • rodný kraj Zná některé báje a pověsti vztahující se k histori

Prameny, fakta, interpretace - muž z ledovce. Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností. Roman Anýž, publikováno 22.1.2008 0:00, zhlédnuto 4541×, 3 komentáře, hodnocení Prameny, fakta, interpretace - muž z ledovce. Pracovní text a pracovní list jako příklad a cvičení toho, jakým způsobem tvoříme své historické poznání, v tomto případě o dějinách pravěkých společností. Roman Anýž, publikováno 22.1.2008 0:00, zhlédnuto 4608×, 3 komentáře, hodnocení

Pracovní list, který si můžete stáhnout, byl koncipován pro práci dvojic až trojic. Nejdřív měl každý z dvojice pracovat sám, a pak své odpovědi porovnávat se spolužákem. Pokud jste na projekt sami, příslušné pasáže přeskočte nebo poproste sourozence, rodiče atp., ať vám s jeho vyplněním pomohou Řecko-perské války se nazývala série konfliktů mezi řeckými městskými státy a perskou říší, jež začala v roce 499 př. n. l. a trvala až do roku 448 př. n. l. Jejich příčina tkvěla ve snaze perských velkokrálů Dáreia I. a obzvláště Xerxa I. podmanit si vojenskou silou starověké Řecko. Toto úsilí však navzdory veškeré materiální a lidské převaze Persie. době však podobné prameny a přímá falza čelily kritice vědy, a navíc i konkurenci rozvíjející se historické beletrie. Zásadní pozornost spisovatelů druhé poloviny 18. a počátku 19. století v jejich střetech s klasicistními pravidly a starší rolí umění pro společnost přitahoval Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem gotický sloh. Po gotice následuje pracovní list věnující se renesanci s humanismem a baroku. Z období, kdy probíhala modernizace společnosti, je zpracována kultura na přelomu 19. a 20. století. Poslední pracovní list představuje kulturu 2. poloviny 20. století

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye samotného návrhu historické exkurze je pracovní list, který budou žáci p i exkurzi vypl ovat. Celkem navštívíme deset památek, které jsou uvedeny v teoretické ásti. U každého objektu se zastavíme a žáci zde budou provád t úkoly z pracovního listu Lidská sídla se v okolí dnešní obce nacházela daleko dříve než zachycují historické prameny. V Muzeu města Plzně je pod inventárními čísly 17494-17497 z r. 1970 založena pravěká zlomková keramika, nalezená v pískovně jihozápadně od místa Na mokřinách při hranici s vejprnickým katastrem Ve vrcholném středověku se již historická demografie může opřít o písemné historické prameny, hlavně o středověké městské knihy, berní knihy, berní rejstřík, nebo pamětní knihy. Mnoho údajů poskytují také urbáře (záznamy např. poddanských povinností) a konfirmační knihy (záznamy změn držitelů církevních.

Určování století a zdroje poznání minulosti - Digitální

 1. Prameny: Ing.Rudolf Šmíd: Historie skláren Bohemia, závod Jihlava, nepublikováno Živnostenský list z roku 1933 ( viz obr.) už uvádí fungující firmu se jmenovanými společníky na nové adrese. Úspěšný rozvoj byl přerušen krizí ve třicátých letech. Pro nevyhovující pracovní prostředí provoz přestěhoval do.
 2. 3 Historické části a sousední státy ČR 4.roč W 4 Povrch ČR 4.roč SM 5 Vodstvo ČR 4.roč S
 3. pracovnÍ Činnosti Pracovka.. pro mnohé nezasvěcené je to předmět odpočinkový, relaxační a snad i zbytečný, vždyť tam dělají činnosti, které děti v životě nebudou potřebovat. Není přímo zaměřen na intelekt a získávání vědomostí, ale pracuje se tam jenom rukama
 4. Aktivita Vedení rozhovoru s pamětníkem využívá stejnojmenné video a pracovní list. Video má podobu čtyř audionahrávek doplněných fotografiemi pamětníků či tazatelů. Cílem aktivity je připravit žáky na situace, ke kterým při může při natáčení pamětníka dojít
 5. Pracovní list pro spolužáky - čitelný, Tématické okruhy v jednotlivých ročnících. 6. třída. Člověk v dějinách (úkol historie, historické prameny, historický čas a prostor) Počátky lidské společnosti (člověk v pravěku) Nejstarší civilizace (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína
 6. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti
 7. obou tříd jsem připravila pracovní list, který obsahoval různé otázky, zápis dané látky a hádanku s tajenkou. Co se týþe pramenného materiálu, je důležité vzít v potaz několik okolností. Ten, kdo s prameny pracuje, by měl být obeznámen s tím, ve které době autor pramene žil

Na našich stránkách naleznete různé prameny, jako např. písemné prameny, historické mapy, vzpomínky pamětníků nebo fotografie, které můžete při probírání tohoto tématu využít. Na úvod do tématu můžete s vašimi žáky podniknout výlet k hranici nebo vycházku podél jejího průběhu si uvědomuje výpovědní hodnotu pramenů a dokáže interpretovat obrazové historické prameny, je schopen odhalit jejich manipulaci; zhodnotí jednání aktérů politického dění v souvislosti s dobovým kontextem, uvědomuje si souvislosti v národním i mezinárodním kontextu. Průběh vyučovací hodiny, reflexe a doporučení k výuce

Moderní-DějinyMariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře v
 • Kreativni slovnik.
 • Operátor o2 cislo.
 • Rayovo číslo.
 • Prikrmy drive.
 • Kostel most přesun.
 • Provence pont du gard.
 • Pixelmon wiki crafting.
 • Ghost recon wildlands pc key.
 • Brtník.
 • Staňkovský rybník výlov.
 • Chameleon cena.
 • Omalovánky bojovníci.
 • Nalepovací řasy dm.
 • Ošetřování pooperační jizvy.
 • Zapojeni kabelu do vypinace.
 • Nestacionární magnetické pole příklady.
 • Vosa rock.
 • Eagle eye camera.
 • Sírová mast recept.
 • Elektro nástavba na kolo.
 • Atari svc.
 • Bmw 7 2019.
 • Umělecké citáty.
 • Jak překreslit obrázek na zeď.
 • Terminace transkripce.
 • Krtek a panda download.
 • Pavilon goril online.
 • Registr vozidel praha břevnov.
 • Areka palma.
 • World war z 2 online cz dabing.
 • O2 volání přes wifi.
 • Pizza recept blog.
 • Švédsko 2 světová válka.
 • Jak postavit dětskou skluzavku.
 • Jak vyhrát ve sportce diskuze.
 • Nejlepší offline navigace 2018.
 • Blikající monitor.
 • Arachnoidální cysta na pateri.
 • O2 volání přes wifi.
 • Zš 28. října.
 • Instagram for pc.