Home

Zlomky příklady 5. třída

5: Matematika: Zlomky: Výpočet z celku: 05: Zobrazena cvičení 1-25 (3 bonusová skryta) Zadat své skupině jako úkol * Skupina: * Platnost od: * Platnost do: Počet příkladů: prázdné zn. celé cv Počítání - 5. třída. Klasické cvičení na procvičení počítání všeho druhu - dostanete zadání příkladu a máte za úkol zapsat písemně odpověď (číslo). Nabízíme 4000 příkladů, od 1+1 až po logaritmy desetinné zlomky - složitější - online cvičení Číselná osa včetně záporných čísel - umíme matiku Násobení a dělení 10, 100, 1000 - Online cvičen Příklady na počítání se zlomky. Vyberte si z nabízených zadání příkladů. Pod zadáním příkladů je odkaz na stránku s řešením. Příklady na počítání složených zlomků (1) Příklady na počítání složených zlomků (2) Příklady násobení a dělení zlomků (1

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Matematika 5.ročník. Matematika 3.ročník. Matematika 2.ročník. Zlomky - zápis a čtení. Hry a příklady pro základní školy 2. třída; 3. třída; 4. třída; 6. třída; 7. třída; Poznej zlomek podle pizzy. Vyber zlomky větší než 1. Vyber zlomky větší než 0,5. Sčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Odčítání zlomků se stejným jmenovatelem. Sčítání zlomů s celočíselným výsledkem. Převeď. pŘÍklady k procviČenÍ vii. - zlomky - v. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ vi. - zlomky - iv. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ v. - zlomky - iii. (pdf) pŘÍklady k procviČenÍ iv. - zlomky - ii. pŘÍklady k procviČenÍ iii. - zlomky - i. pŘÍklady k procviČenÍ ii. - celÁ ČÍsla pŘÍklady k procviČenÍ i. - dĚlitelÉ ČÍsl Příklady pro žáky základních škol. Velké množství Vybráno z domácích úkolů - 5. třída. Zadání je k dispozici zdarma, řešení je dostupné pouze pro předplatitele. Internetové přijímací Zkoušky nanečisto, pro žáky 5., 7. a 9. tříd. K dispozici jsou zkoušky z matematiky a českého jazyka Pracovní listy pro 9. ročník ZŠ : Opakování z 8. ročníku ZŠ:.: Opakování výrazů a mocnin zde.Náhled listu zdeOpakování řešení lineárních rovnic zde.Náhled listu zdeOpakování úpravy výrazů na součin pomocí vytýkání a vzorců zde.Náhled listu zdeOpakování násobení mnohočlenů a rozklad výrazů na součin zde..

Seznam cvičen

Rozšiř zlomky číslem í: 9 7 = 117 91 bod . Rozšiř zlomky na zlomek se jmenovatelem ð ñ: 9 5 = 45 25 bod. Zkrať zlomky číslem ñ: 30 20 = 6 4 bod. Doplň, aby platila rovnost: 6 7 30 35, 35 20 7 4, 72 64 9 8, 81 9 9 1, 5 3 20 12, 4 24 6 bodů. Převeď zlomky do základního tvaru: 56 í î bodů. Ve třídě je ï žáků, z nich je. 5. ročník řešené příklady, slovní úlohy a úkoly z matematiky, testy, příprava na písemky, písemné práce, zkoušky, maturitu. Počet úloh: 61 Matematika - 5.třída VY_32_INOVACE_M.5.11 Téma:Zlomky Období zpracování: Únor 2012 Metodické poznámky: Pracovní list procvičuje se žáky čtení a psaní zlomků, porovnávání zlomků, jednoduché početní operace se zlomky a slovní úlohy..

Počítání - 5. třída - Umíme matik

Příklady na krácení se zlomky \dfrac{42}{77}=\dfrac{42:7}{77:7}=\dfrac{6}{11} V tomto případě, obě dvě čísla jsou dělitelná 7. Po této úpravě dostaneme ve čitateli šestku a ve jmenovateli 11. Jelikož obě dvě čísla už nelze ničím jiným dělit než jedničkou, nemůžeme dále zlomek zjednodušit 5. Zimní bunda stála 900 Kč. Je zlevněna o 1/5 ceny. Kolik Kč stojí bunda po slevě? (720 Kč) 6. Z litru ovocné šťávy odliju 10 4 litru. Kolik ovocné šťávy zůstalo? (0,6 litru) 7. Do 4 3 litu vody naliju 10 1 litru ovocné šťávy. Jaké množství nápoje připravím? (0,85 l) 8. Když jsme odlili z konve 4 1 1 litru mléka. Vyberte si pomocí filtrů požadovaná cvičení a poté už můžete začít cvičit

5. ročník - Procvičován

Nájdi hodnotu x: x-4/3x-5=x+3/10-6x; Iks zlomky Určete x, pokud 1/6 z x se rovná 2/5 z čísla 24. Zlomky 6 Ke třem osminám z jedné třetiny připočteme pět čtvrtin z jedné poloviny a součet násobíme čtyřmi. Kolik nám vyjde? Zlomky - porovnaní Pokud 5/18 = 425, jaká je hodnota 13/18? Zlomky 5 V hale je 28 dívek. 5/7 všech. Písemné sčítání Písemné odčítání s pomůckou NOVÉ Písemné odčítání Počítání Pyramidy 4 úrovně Odčítací pyramidy 4 úrovně Pyramidy 5 úrovní Odčítací pyramidy 5 úrovní Trojúhelníky 4 úrovně Trojúhelníky 5 úrovní Trojúhelníky s neposedy 3 úrovně Trojúhelníky s neposedy 4 úrovně Trojúhelníky s podmínkou 3 úrovně Trojúhelníky s podmínkou. Matematika 7. třída - zlomky - příklady na procvičování. Selection File type icon File name Description Size Revision Time User; Ċ: Opak-zlomky-1.pdf Zobrazit Stáhnout: Porovnávání, vyjádření části z celku, jednotky. 1. Zlomky 6 27 Porovnej zlomky. a) 4 7 5 14 b) 7 10 3 5 c) 5 8 9 16 d) 5 6 13 30 e) 7 11 4 5 f) 22 25 7 15 g) 3 11 7 10 h) 2 9 3 8 i) 9 12 3 4 j) 8 9 5 27 k) 7 8 <> 8 7 l) 9 28 > 1 Slovní úlohy se zlomky včetně postupu a řešení online. Den má 24 hodin. $\frac{1}{12}$ z 24 hodin jsou 2 hodiny. $\frac{5}{12}$ bude tedy 10 hodin. Petra je tedy vzhůru $24 -10$ hodin, tj. 14 hodin

Příklady na počítání se zlomky - Diktáty a příklady

 1. Pracovní listy na procvičení zlomků. Zlomky 1 - procvičení krácení a rozšiřování zlomků, zlomek a desetinné číslo, porovnávání zlomků. Zlomky 2 - procvičení sčítání a odčítání zlomků, smíšených čísel. Zlomky 3 - procvičení násobení a dělení zlomků
 2. 34 SLOVNÍ ÚLOHY SE ZLOMKY 1. Jízdní kola se prodávala za 1 2 původní ceny, a to za 5 600 Kč. Kolik stála původně? 2. Petr přečetl první týden 3 8 knížky, druhý týden 1 4 knížky a třetí týden 1 10 knížky. Knížka má 240 stran. Kolik stran zbývá Petrovi ještě přečíst? 3. Na letním táboře bylo celkem 180.
 3. Zkusit znovu Gratuluji, tvůj čas je: Tvé nejlepší časy: Autor: www.jiridobry.c
 4. Slovní úlohy - vyřešené příklady pro střední a vysoké školy, cvičení, příprava na přijímací zkoušky na vysokou škol
 5. je projekt, který bude vznikat několik let. Dává si za cíl zmapovat všechny typy rovnic a všechny typy soustav rovnic. Začneme základními jednoduchými rovnicemi, které může intuitivně řešit i žák 4. či 5. třídy a postupně budeme přidávat náročnější a obtížnější typy

Kategorie: Zlomky - příklady Téma: Sčítání a odčítání zlomků Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). Ve videu je postupné řešení úl.. Zlomky a racionální čísla Jestliže rozdělíme něco (= celek) na několik stejných dílů, nazývá se každá část celku Příklady: Změn číslo 5 v poměru 3:4 5 . ¾ = 15/4 = 3 ¾ = 3,75 Změň číslo 5 v poměru 4 : 3 5 . 4/3 = 20/3 = 6 2/3 = 6,6 Všechna výuková videa k Matýskově matematice přehledně vyhledáte na www.matyskova-matematika.cz Použitá literatura: NOVOTNÝ, M.,NOVÁK, F.: Matýskova. Vítej na příklady.com! Sbírka úloh s výsledky: Procvič si příklady z matematiky na maturitu, písemku, zkoušku či přijímačky na střední nebo vysokou školu

Luštěnky Matematika 5

Vítáme Vás na výukovém portálu Matýskova matematika.. Naleznete zde výuková videa, která Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám Procvič si příklady na sčítání, odčítání, násobení a dělení zlomků. Úpravu na základní tvar i složené zlomky najdeš na Priklady.com Řešené příklady; Matematika podle ročníků Matematické stránky (odkazy) Více. 5. Třída Základní školy. Co by měl žák umět Přirozená čísla. Porovnávat přirozená čísla a zobrazovat je na číselné ose. Zaokrouhlovat přirozená čísla s požadovanou přesností

Předchozí zlomek (dvě pětiny) by pak měl hodnotu 2/5, což je 0, 4. Převod na základní tvar # Se zlomky můžeme různě pracovat a měnit jejich tvar - rozšiřovat je a krátit -, přičemž hodnota zlomku se nijak nezmění Je nám líto! Není možné vložit příklad do sbírky, protože nemáte založenu žádnou sbírku. Nejprve si založte sbírku a teprve poté do ní vkládejte příklady 1) Vynásob zlomky mezi sebou a nezapomeň výsledek krátit. a) × = 3 4 2 5 b) × = 6 1 4 7 c) × = 7 3 3 7. d) × = 4 1 2 5 e) × = 5 3 2 9 f) × = 5 8 3 10. 2) Vyděl zlomky mezi sebou a výsledek nezapomeň krátit. a) ÷ = 4 12 8 6 b) ÷ = 4 21 20 15 c) ÷ = 11 5 2 7. a) ÷ = 2 5 8 7 b) ÷ = 4 27 2 9. c) ÷ = 12 5 4 5

Příklady desetinná čísla - sčítání a odčítání (1) Procenta. Příklady procenta (1) Příklady procenta (2) Rovnice - úvod. Soustava rovnic; Rovnice - příklady (1) Rovnice - těžší příklady (1) Slovní úlohy řešené rovnicemi; Zlomky - základ. Složené zlomky; Příklady na počítání se zlomky 1) Vypočtěte: 2) Vypočtěte: 3) Vypočtěte: 4) Vypočtěte: 5) Vypočtěte: 6) Vypočtěte: 7) Vypočtěte: 8) Vypočtěte: 9) Vypočtě Výuka online, Procvičování učiva pro žáky 1. až 5.ročníku v Základní škole Jehnědí. Předměty: Český jazyk, Anglický jazyk, Matematika, Prvouka. Druhy zájmen - Zájmena: druhy - procvičování online, testy, rozsáhlá sbírka příkladů

Matematické příklady zdarma. Sčítání, odečítání, násobení, dělení, pythagorova věta, první stupeň, druhý stupeň, základní škola, ZŠ, střední. Matematika 7. třída Zlomky Přepisování desetinných čísel na zlomky Přepisování desetinných čísel na zlomky Cvičení: Přepsání zlomků na desetinná čísla (se jmenovateli 10 a 100 Racionální čísla - počítání se zlomky. racionální čísla - příklady k procvičení.doc (34 kB) Počítání se závorkami, racionální čísla. Pracovní list - celá, racionální čísla.doc (23 kB) Násobení,dělení celých čísel, posloupnost početních výkonů celá čísla2 .doc (22,5 kB) celá čísla.doc (27 kB příklady na lineární rovnice - práce se závorkami; základ, rovnice se zlomky; procvičování příklady na rovnice počítané za pomoci slovních úloh - procvičování. příklady na soustavy rovnic - soustava rovnic, příklady k procvičování příklady na práci s poměry - poměry - základ, jednoduchý poměr.

Matematika - Zlomky

 1. Zeměpis 7. třída. 6B. třída. Občanská výchova. Hvězdný tým. Informace. Vyúčtování akcí. Časopisy 2013/14. Časopisy 2014/15. Projekt Zachraňme tmu. Projekt Vesmírné náměstí. Různé. Lineární rovnice - příklady na procvičování Lineární rovnice se zlomky.
 2. Příklady zlomků v základním tvaru: 4 3 7 5 10 9. 10 5 Převeď zlomky do základního tvaru: Kterým číslem můžeme čitatele i jmenovatele beze zbytku vydělit
 3. 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída Vítejte v modulu Matematika Pokud chcete chcete získat doporučení od učitele nebo naplánovat výuku on-line ? Příklady : 2a + 5a = ( 2 + 5 )a = 7a, 2a - 5a = ( 2 - 5 )a = -3a Podíváme se na její vlastnosti a v příkladech se objeví také zlomky. Řešené.
 4. Příklady 4,5,6 - znovu odčítáme nebo sčítáme dva zlomky, které mají různé jmenovatele . Ve 4. příkladu získáme sice jmenovatele jednoduchým vynásobením jmenovatelů (3 . 9 = 27), ale vede to k počítání s většími čísly
 5. Třída běžná . Kvádr a krychle - síť, volné rovnoběžné promítání (Mgr. Vladimír Hradecký) Složené zlomky, příklady s více početními operacemi (Mgr. Vladimír Hradecký) Poměr - rozšiřování, krácení, základní tvar (Mgr. Vladimír Hradecký) Poměr - změna v poměru, rozdělení v poměru (Mgr. Vladimír.

M a t e m a t i k a - PŘÍKLADY K PROCVIČEN

Příklady jsou seřazeny do kapitol podle tematických celků a korespondují s doporučeným obsahem osnov matematiky pro 6. a 7. třídu ZŠ vydaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v roce 2011. Doposud jsme připravili sedm kapitol, další budeme postupně doplňovat 7. ročník -2. Racionální čísla 4 Krátit zlomek znamená dělit čitatele a jmenovatele stejným číslem, které je různé od nuly. Zlomek krátíme tak, ţe jeho čitatel i jmenovatel dělíme týmţ číslem různým od nuly. Jestliţe čísla a, b jsou dělitelná číslem m a zároveň je b 0, m 0, pak platí b Příklady na použití Pythagorovy věty Vyrazy 1: Výrazy, počítání s číselnými výrazy Vyrazy 2: Výrazy s proměnnou Vyrazy 3: Sčítání a odčítání mnohočlenů, opačný mnohočlen Vyrazy 4: Násobení mocnin Vyrazy 5: Dělení mocnin Vyrazy 6: Mocnina součinu, zlomku, mocniny Vyrazy

Velká sbírka příkladů - e-Matematika

Matematika 7. třída - zlomky - příklady na procvičování Násobení, dělení, složené zlomky, příklady se závorkami. Zobrazit výsledek příkladu: obrázky ze znaků klávesnice modeling bingo karty glock 23 airsoft ikea klikni a dovezeme kontaktní zoo doksy v dobrých časech hodonín hnidy obrázky. 3. třída 4. třída 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída maturanti soutěže prázdniny. Online testy pro žáky 7. třídy - matematika, český jazyk, OSP Popis Nabídka testů a objednávka Diskuse. Srovnáni Uzavřené úlohy. Dobře tušíme, že tento školní rok bude náročný.. Matematika 4. třída. NAVŠTIVTE NÁS NA NAŠÍ NOVÉ ADRESE. SKOLAKOV.EU : POČÍTÁME DO 10 000: ČÍSELNÁ ŘADA DO 10 000 - orientace na číselné ose, uspořádání čísel : PAMĚTNÉ SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ.

5.třída ZŠ ; 6.třída ZŠ; 7.třída ZŠ Matematické stránky (odkazy) Více. 7. Třída Základní školy. Co by měl žák umět. Zlomky. Uvést daný zlomek na základní tvar. Porovnat dva zlomky. Zobrazit daný zlomek na číselné ose. Určit společného jmenovatele dvou až tří zlomků. Řešit jednoduché příklady na. 5. třída. Milí žáci, Vážení rodiče, vítám Vás na stránkách 5. třídy. zlomků, opiš si tyto příklady do sešitu a vypočítej je (ty si čísla samozřejmě piš pod sebe, tak jak se zlomky správně píší): 1/5 z čísla 30: 1/7 z čísla 35: 1/9 z čísla 81 opiš do sešitu tři příklady a vypočítej je, cv. 5. bez přechodu přes desítku. 140 + 50, 190 - 50. 320 + 200, 320 - 200. 253 + 4, 645 + 3 Užíváme cookies, abychom vám zajistili co možná nejsnadnější použití našich webových stránek. Pokud budete nadále prohlížet naše stránky předpokládáme, že s použitím cookies souhlasíte

ZŠ Dobřichovice - Matematika pracovní listy ke stažení pro

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti Procvičujeme počítání do 5: Odčítání do 20 (příklady typ 14 - 4) Sčítání a odčítání do 6: Sčítání a odčítání do 20 (typ 10+4, 14-4 5 = = 0, 83333333 0,83 6 5 = = 0, 45454545 0,45 11 5 = = záporné zlomky se převádí na desetinná čísla úplně stejně, jen se navíc před toto číslo píše znaménko mínus -periodická čísla obvykle zaokrouhlujeme: např.: 0,16 0 na celky 6 1 = =& 0,16 0,17 ( ) 6 1 0,16 0,2 ( ) 6 1 na setiny rozhoduje o tom číslice na pozici. Matematika 5.ročník Metoda prof. Hejného Opakování z předchozích ročníků Přehled základních početních operací G - opakování základů G - práce s úsečkami Písemné násobení G - úhlopříčky ve čtverci a obdélníku Písemné dělení Jednotky Zlomky Desetinná čísla G - povrch a objem krychle a kvádr

5 třída převody jednotekzákladní jednotky

Zavedeme a procvičíme si zlomky a desetinná čísla. Každý zlomek se skládá ze zlomkové čáry, čitatele a jmenovatele. Desetinné zlomky mají jmenovatele 10, 100, 1000, Můžeme je zapsat v desítkové soustavě pomocí desetinné čárky.. Zlomky - opakování operací (komplexní příklady). Produkt obsahuje 3 videa o celkové délce asi 50 minut. Nejprve zopakuji na jednoduchých příkladech operace se zlomky (sčítání, odčítání, násobení, dělení, odstranění složeného zlomku, smíšené číslo). V dalších dvou videích spočítáme společně 4 příklady komplexníh Test pro žáky 7. ročníku. Obsahuje tři slovní úlohy ve dvou alternativách. Součástí je vypracované řešení a návrh hodnocení. Očekávaný výstup: provádí početní operace v oboru celých a racionálních čísel; užívá ve výpočtech druhou mocninu a odmocninu Zlomky - slovní úlohy.doc MUŽÍKOVÁ, Kamila. Zlomky - slovní úlohy. Metodický portál : Digitální. Vyřeš úlohu . V pohádce se nachází 5 zcela stejných království. Každé království má 10 měst, každé město 5 škol, každá škola 9 ročníků, každý ročník 2 třídy a každá třída 20 žáků Datakabinet / Všechny vzdělávací materiály / ISCED 1 / 4. ročník ZŠ / Matematika / Číslo a početní operace / Zápis zlomku - zlomková čára, určení části celku / MAT-DK 038 Zlomky Zlomky

Rozšiřování a Krácení Zlomků - Tes

Matematické rozcvičky 4

Video: Zlomky - jednoduše vysvětleny Doučování Matematika Dr

TYGŘÍCI Z ÁČKA: VLASTIVĚDA - NOVODOBÉ DĚJINYProjekt &quot;Janička&quot; | zsdasiceAlgebrogram pro děti – Dětské stránkyZákladní škola OndřejovJupiter – Dětské stránky
 • Multimetr mereni odberu proudu.
 • Bazén azuro vario v8.
 • Bílinská kyselka.
 • Bezlepkové chlebíčky brno.
 • Samsung s2 hodinky.
 • Import a export.
 • Nejlepší krimi 2016.
 • Kdy odezni narkoza u psa.
 • Tos 2.
 • Gervais sýr zdraví.
 • Nejznámější tsunami.
 • Koza dojna.
 • Terakotová armáda 2017.
 • Lycrové tričko.
 • Img to usb.
 • Barbie lekarka bazar.
 • Nejlepší thrillery csfd.
 • Pečená zelenina kuchařka pro dceru.
 • Odstranění sekundární katarakty.
 • Torpark.
 • Thun vánoční porcelán.
 • Fylokaktus choroby.
 • Plakát harry potter.
 • Disney channel filmy online.
 • Hodonin restaurace.
 • Rámeček a3 ikea.
 • Strašidelný hřbitov.
 • Svatba v recku s ubytovanim.
 • Afrodiziaka drogy.
 • Wetteronline regenradar.
 • Začínající bradavice.
 • Css box shadow.
 • Krabička z papíru origami.
 • Color schemes online.
 • Pánský oblek slim.
 • Mini líheň pro 7 vajec.
 • Pyramida pod postel.
 • Lehky skladaci destnik.
 • Vznik slunce.
 • Lexum operace šedého zákalu.