Home

2. kolo přijímacího řízení na vš 2022 brno

Brno (13) Ostrava (5) Olomouc (2) Plzeň (1) Hradec Králové (1) více; V roce 2019 se na vysokou školu dostalo 84,5 % zájemců. U nejžádanějších oborů a programů ale najdete úplně jiná čísla. Projděte si manuál přijímacího řízení na VŠ, mapu vysokých škol v České republice a vyzkoušejte si test ZSV NSZ SCIO Druhé kolo přijímaček na ICV MENDELU. Nestihli jste 1. kolo přijímacích zkoušek na VŠ? Jestli by Vás zajímalo studium v oblasti učitelství nebo technického znalectví, využijte svoji šanci ve druhém kole přijímacího řízení a pošlete svoji přihlášku ke studiu na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně Vypisujeme 2. kolo přijímacího řízení pro bakalářské i navazující magisterské studijní programy. Přihlášky můžete podávat do 31. Nepovedly se vám přijímací zkoušky na VŠ? Nezoufejte a zkuste to znovu u nás! Zemědělská 5, 613 00 Brno. Telefon: +420 545 135 234 czv@mendelu.c

Kde ještě berou na VŠ? - Aktuality - Vysoké školy

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 23-51-H/01 Strojní mechanik - zámečník. Vážení uchazeči, ve 2. kole přijímáme do počtu 5 uchazečů, přijímací zkoušky se nekonají, kritéria naleznete zde Kritéria 2. kolo - SM Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na obor 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroj We would like to show you a description here but the site won't allow us

2. kolo - Magazín - Vysoké školy - VysokeSkoly.c

Studenti jsou přijímáni na základě přijímacích zkoušek, Scio testů či studijního průměru. Kompletní podmínky přijímacího řízení naleznete v odkazu níže. Do kdy podat přihlášku: 30. 4. 2020. Další kolo přijímaček: Do kdy podat přihlášku: 31. 8. 2020. Přehled studia FRMS Institut celoživotního vzděláván 2. kolo přijímacího řízení - denní forma vzdělávání Dne 29. 6. 2020 vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do oboru 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum. Počet volných míst 1. Přihlášky a zdravotní způsobilost ke vzdělávání v daném oboru odevzdejte do 14. 7. 2020

Podmínkou pro zahájení přijímacího řízení je podání úplně vyplněné přihlášky ke studiu. Termíny podání přihlášky 1. kolo do 30. dubna 2020 1. kolo cizinci do 15. dubna 2020 (cizinci s maturitou mimo území České nebo Slovenské republiky) 2. kolo do 31. července 202 Přijímací řízení Studijní obory; Přihláška ke studiu 2020/21; Organizace přijímacího řízení 2020/21; 2. kolo přijímacího řízení 2020/2021; Informace pro žáky Organizace školního roku 2020/2021; Mimořádné opatření - nové info! Mimoškolní činnost; Školní jídelna; Závěrečné zkoušky 2019/2

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021. Přihlášky zasílejte do 16. 7. 2020 do sídla školy Bzenecká 23, 628 00 Brno. Čtvrté kolo přijímacího řízení je stanoveno na 20.7.2020. V tomto termínu již nebude jednotná přijímací zkouška, uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek Přijímací řízení do bakalářských studijních programů - 2. kolo. Vyhlášení přijímacího řízení na FA ČVUT pro AR 2021/22 (PDF, 131,92 KB) Statistika přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 (PDF, 114,06 KB Pozvánka na přijímací zkoušku a průběh přijímacího řízení: V souladu s ustanovením čl. 4 odst. 5 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy zašle uchazeči fakulta pozvánku k přijímací zkoušce prostřednictvím elektronického informačního systému univerzity (SIS) (web) nejpozději 30 dní před. 2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO A MAGISTERSKÉHO STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2019/2020. Přihláška bude spuštěna od 1.6. do 15.7.2019 na odkaze: eprihlaska.utb.cz. Pro ty, kteří se ještě nerozhodli, tady máme poslední možnost, podat si přihlášku ke studiu na naši fakultu. BAKALÁŘSKÉ STUDIU

2019 Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ naleznete ZDE . ← Seminář absolventů SŠ: Matematika a fyzika na technické VŠ → Sportování 1. ročník 2. kola přijímacího řízení - ještě čtyři fakulty přijímají Studenti, kteří z různých důvodů nestačili podat přihlášku na vysokou školu v rámci standardních termínů přijímacích řízení, mají šanci se přihlásit na Univerzitu J. E. Purkyně v Ústí nad Labem díky vyhlášeným druhým kolům

2. kolo přijímacího řízení - Institut celoživotního vzděláván

 1. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích vyhlašují první kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 v období od 19. 10. 2020 do 30. 4. 2021. Níže naleznete seznam nabízených studijních programů v prezenční nebo kombinované formě studia
 2. Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do oboru Ošetřovatel (53-41-H/01) denní studium. Přihlášky můžete podávat do 22.5.2019 osobně v kanceláři školy (7:30-15.00) nebo je můžete zaslat poštou na adresu školy (rozhoduje datum podání)
 3. tel: +420 545 133 003, e-mail: iveta.schonova [at] mendelu.cz agenda přijímacího řízení - zpracování přihlášky, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia, úvod do studia, Imatrikulac
 4. Děkan PřF UHK může vyhlásit 2. kolo přijímacího řízení v případě, že nejsou obsazena studijní místa z 1. kola. Výsledky přijímacích zkoušek, rozhodnutí o přijetí a odvolání proti nepřijetí Pro vystavení rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení musí uchazeč doložit požadované vzdělání. Ověřenou.
 5. Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 (2. kolo) KONTAKTY: Adresa: případně magisterském studiu na VŠ V souladu s ustanovením čl. v odst. w Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzit

I. kolo přijímacího řízení Podmínky přijímacího řízení (pdf) Přihlášky ke studiu V úterý 2. 2. 2021 a v sobotu 6. 3. 2021 se na Slezské univerzitě v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě budou konat Dny otevřených dveří. Statistika přijímacího řízení 2020_2021.pd 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Vážení uchazeči o studium na naší škole, zde budeme umisťovat vyhlášená druhá kola přijímacího řízení Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, stanovil ředitel Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace níže uvedená kritéria pro II. kolo přijímacího řízení denní formy. 2. kolo přijímacího řízení se koná dne 20.8. 2020. Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna.

Přijímací řízení na školní rok 2020/2021 - SŠTE OLOMOUCK

 1. Konkrétní informace pro II. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Na základ ě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a na základ ě Vyhlášky č. 353/1016 Sb., o přijímacím řízení ke st řednímu vzd ělávání (v aktuálním zn ění) - stanovil ředitel škol
 2. a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 9, 611 53 Brno Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 Obor vzdělání: Informační služby, 72-41-M/01, denní studium 2. kolo přijímacího řízení Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 2 1
 3. Brno v y h l a š u j e dnem 16. 5. 2019 2. kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Obchodní akademii ELDO, o.p.s. pro obor studia: Kód Název oboru Počet žáků Forma 78-42-M/03 Pedagogické lyceum 6 denní Přihlášk

Ještě máme několik málo volných míst do maturitního oboru Praktická sestra! Ředitelka školy proto vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení. Na Vaše přihlášky se budeme těšit do 31.5.2019. Zároveň prosíme o dodání výsledků z jednotné přijímací zkoušky. Bližší info: zde. Kriteria přijímacího řízení PS. Ředitel školy vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení v oboru 68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost. Přijímací řízení bude probíhat podle jednotných kritérií, určených platnou legislativou. Termín podání přihlášky - do 10. června 2019. Pohovor k přijímacímu řízení proběhne 13. června 2019 ve 12.00 hodin 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských i navazujících programů Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu na LDF MENDELU je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ za posledního 3,5 roku. 2019. Ve druhém kole se můžete hlásit do většiny našich studijních programů a oborů. Vybírejte z těchto.

2. kolo přijímacího řízení 2018/2019. Vážení zájemci o studium, dne 8. 3. 2018 vyhlásili ředitelé Vyšší odborné školy DAKOL a Střední školy DAKOL, o.p.s. a Středního odborného učiliště DAKOL, s.r.o. 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 do naplnění kapacit volných míst Knihy a skripta Nepřijetí na vejšku Elektronické zdroje Tituly Slovník pojm Vysoká škola managementu a psychologie NEWTON College - 3 roky po sobě nejlépe hodnocená soukromá VŠ v ČR. Přidej se k nám. Anketa. 2.KOlo přijímacího řízení. Kategorie:. 2. kola přijímacího řízení na vysoké školy KamPoMaturitě.c . 21. srpna 2020 Podání přihlášky do 2. kola přijímacího zkoušky, zaplacení poplatku.Přijímací řízení se zahajuje podáním přihlášky ke studiu, nejzazší termín podání přihlášky v prvním kole je 4. 5 Ředitelka školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na čtyřletý obor oční optik (69-42-M/01), laboratorní asistent (53-43-M/01) a dvouletý obor zubní instrumentářka (53-41-J/01):. termín podání přihlášky - do 31. 5. k přihlášce je nutné doložit Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti (vlastní formulář školy) a pro obor oční optik a laboratorní.

Brno v y h l a š u j e dnem 9. 5. 2019 2. kolo přijímacího řízení pro přijímání do prvního ročníku vzdělávání na Obchodní akademii ELDO, o.p.s. pro obory studia: Kód Název oboru Počet žáků Forma 63-41-M/02 Obchodní akademie 10 denní 63-41-M/02 Obchodní akademie se školním vzdělávacím programem Termíny přijímacího řízení ve Střední škole Gemini Brno, příspěvkové organizaci Jednotná přijímací zkouška: I. kolo 1. termín: 12. 4. 2019 I. kolo 2. termín: 15. 4. 2019 g) Pozvánku pro první kolo přijímacího řízení pro první a druhý termín zašle ředitel SŠ uchazeči 14 dní před termínem konání přijímac Výsledky přijímacího řízení na VOŠ - 2. kolo Publikováno: 30.8.2019 Naposledy změněno: 30.8.2019 Zařazeno v: Oznámení Vytvořil: Mgr. Vladimíra Naxerová Pro více informací pokračujte do příspěvku Hodnocení jednotné zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení uchazečem podílí nejméně 60%. ad 2) podle výsledků předchozího vzdělávání za 2 rozhodná klasifikační období (1. pololetí 8. třídy a 1. pololetí 9. třídy ZŠ). Jde o průměry průměrných prospěchů za tato období

a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace Kotlářská 9, 611 53 Brno Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Obor vzdělání: Informační služby, 72-41-M/01, denní studium 1. kolo přijímacího řízení Počet přijímaných uchazečů: 30 1 Termín pro podání přihlášky ke studiu na VOŠ ve školním roce 2021/22 je do 31. května 2021 pro první kolo. Přijímací řízení je zdarma. Uchazeči podávají přihlášku na tiskopisu pro vyšší odborné školy, který musí být správně vyplněn (vč. mob. čísla a emailu) druhé kolo přijímaček na VŠ, 2. kolo přijímacího řízení na VŠ, 2. kolo přijímacích zkoušek na VŠ Last modified by: Radek Lexa Created Date: 8/4/2005 3:19:29 PM Category: vysoké školy, přijímací zkoušky, přihlášky, termíny 2. kolo přijímacího řízení na VŠ Company: home Other titles: List1 List2 List 2. kolo přijímacího řízení se koná dne 20.8. 2020. Další kola přijímacího řízení jsou vyhlašována průběžně až do naplnění kapacity 1. ročníku a zveřejňována na veřejně přístupném místě a na www stránkách školy. Kritéria pro přijetí jsou shodná s 1. kolem přijímacího řízení a platí pro všechna. 8. 2019 Termín přijímacích zkoušek 5. - 6. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu 13. 9. 2019 Termín vydání rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí 27. 9. 2019 Termín skončení přijímacího řízení 27. 9. 2019 Vzory testů pro přijímací zkoušky včetně vyhodnocení zveřejněny na

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory.. Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 23.6.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení.Školní přijímací zkoušky budou probíhat 30.6.2020.Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v. Střední průmyslová škola stavební Brno. ŠKOLA. O škole; Historie školy; Organizační struktura. Kritéria přijímacího řízení; Výsledky přijímacího řízení Maturitní seznam děl; Profilové zkoušky; Studium na VŠ; Pracovní příležitosti; Školní práce; Soutěže; Sportovní úspěchy; Návody; Schránka. 2. kolo (pro ty, kdo nemohou na 1. kolo, nebo neuspěli na VŠ apod.) Datum zkoušky: 27. srpna 2020. Datum podání přihlášky: 14. srpna 2020 . Přihláška: Přihlásit se můžete e-přihláškou nebo pomocí tohoto formuláře, který vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy. Přílohy k přihlášce Podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 (2. kolo) KONTAKTY: úředně ověřenou kopii diplomu o studiu na VŠ. - Uchazeč, který absolvoval vysokoškolské studium v bakalářském, případně V souladu s ustanovením čl. v odst. w Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzit Přihlášky na SŠ. Pro první kolo přijímacího řízení je možné podat až 2 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky a až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek, které může uchazeč podat, omezen

Rozhodnutí č. 6/2019 - 2 kolo přijímacího řízení v DSP na FP pro akademický rok 2019_2020 . Stav: zrušena/neúčinná Odpovědnost: prof. Ing. Alena Kocmanová, Ph.D. Účinnost: od 4.6.2019 - do 15.6.202 1. kolo přijímacího řízení - uchazeč může v 1. kole přijímacího řízení podat do 1. března dvě přihlášky; obě přihlášky může uchazeč podat na jednu školu (týká se i přihlášek do víceletých gymnázií) - v rámci jedné školy a jednoho kola musí jít o různé obory vzdělání . Jednotné přijímací zkoušk Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 Bc. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo × 25.10.2018. Kritéria přijímacího řízení pro AR 2018/19 2.kolo; Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/19 × 25.10.2018. Podmínky pro přijetí ke studiu na EF TUL v ak.roce 2018/1 Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace. PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY . ŠKOLNÍ ROK 2019/ 2020. PRÁVNÍ PŘEDPISY. zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhláška č

Vyhlašujeme 2. kolo přijímacího řízení na obor 18-20-M/01 Informační technologie. Kritéria jsou následující: z přijímacího testu z matematiky minimálně 22 bodů; z obou přijímacích testů v součtu minimálně 47 bodů 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 na Filozofické fakultě Ostravské univerzity Č. j.: OU-60519/25-2019 Děkan Filozofické fakulty Ostravské univerzity vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2019/20 u vybraných bakalářských a magisterských studijních programů

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO BAKALÁŘSKÉHO STUDIA 2021/2022. Přihláška spuštěna od 1. 6. do 15. 7. 2021 na odkaze:: eprihlaska.utb.cz. V případě, že bude naplněna kapacita některého programu, může děkan FaME zrušit pro tento program druhé kolo přijímacího řízení Přijímací řízení Přijímací řízení 2. kolo. Přijímací řízení na fakultách, se kterými máme dvouoborové kombinace: Přírodovědecká fakulta. Filozofická fakulta . Rozpis přijímacího řízení na PF UJEP pro rok 2020/2021 (všechny programy) Rozpis přijímacího řízení. Rozpis přijímacího řízení 2. kolo

Rozhodnutí č. 6/2018 - Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v bakalářských studijních programech na FCH VUT v Brně v ak. roce 2018/2019 . Stav: aktuální Odpovědnost: Mgr. Martina Repková, Ph.D. Účinnost: od 9.4.201 Otevíráme 2. kolo přijímacího řízení pro nástavbové studium Provozní technika forma studia dálková k získání maturity. Jako kritérium pro všechny uchazeče do příslušného oboru vzdělání je pořadí doručení přihlášek na školu. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů je 20. Informace a kritéria k oboru. Obor Provozní technika je určen pro absolventy. FAI vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborů pro rok 2020/21 Poplatek za přijímací řízení může uchazeč uhradit on-line platební kartou na svém osobním portále IS/STAG. kteří teprve ukončí magisterský studijní program v ak. roce 2019/2020 přinesou.

Video: infoabsolven

Fakulta stavební VUT je nejstarší fakultou Vysokého učení technického v Brně. Dne 19. září 1899 byla nejvyšším rozhodnutím Jeho císařského a královského Apoštolského veličenstva Františka Josefa I. zřízena c.k. česká technická vysoká škola Františka Josefa v Brně. Následně 1. listopadu 1899 byla zahájena výuka, a to právě v oboru stavebního inženýrství 2019. 2. kolo přijímacího řízení na vybrané obory. Pro podrobnější informace pokračujte na podstránky jednotlivých fakult: Filozofická fakulta. Fakulta informatiky a managementu. Pedagogická fakulta. Uznání zahraničního VŠ vzdělání.

2. kola přijímacího řízení na vš 2020 pokud škola ..

Druhé kolo přijímacího řízení - Magazín - Vysoké škol

Konkrétní informace pro III. a další kola přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 Na základ ě § 60 zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon a na základ ě Vyhlášky č. 353/1016 Sb., o přijímacím řízení ke st řednímu vzd ělávání (v aktuálním zn ění) - stanovil ředitel škol Vyzvednete si na základní škole přihlášku ke vzdělávání (nebo si ji stáhnete zde) a vyplníte požadované údaje. Necháte si základní školou potvrdit správnost údajů uvedených v přihlášce. Přihlášku ke studiu pro 1. kolo přijímacího řízení podáte řediteli naší školy nejpozději do 1. března 2021 Druhé kolo přijímacího řízení do 3 tříd MŠ Sýpka 26a - 12. červen 2019 Kategorie: Školství Na ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37, p. o., se uskuteční druhé kolo přijímacího řízení do nově vybudovaných 3 tříd mateřské školy Sýpka 26a pro školní rok 2019/2020 II. doplňující kolo přijímacího řízení. Ředitel školy rozhodl o konání II. kola přijímacího řízení na Střední školu umění a designu a Vyšší odbornou školu Brno, příspěvkovou organizaci v termínu 28. února 2019. Přijímací řízení se bude konat na oborech

2. kolo talentové zkoušky proběhne 21. 1. 2021; Rozhodnutí ředitele školy o konání přijímací zkoušky. Podle ustanovení § 60 odst. 3 a 13 školského zákona ředitel školy stanovil kritéria přijímacího řízení, na základě kterých hodnotí uchazeče podle: výsledků hodnocení dosaženého při talentové zkoušce Další kola přijímacího řízení Odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí není možné ve školním roce 2019/2020 podat odvolání. Nepřijatí uchazeči, kteří však splnili podmínky pro přijetí a nebyli přijati pouze z kapacitních důvodů, mají možnost požádat o nové rozhodnutí Fakulta FVHE vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do studijních programů Bezpečnost a kvalita potravin a Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Přihlášky se mohou podávat do 17. 7. 2020 2. kolo přijímacího řízení na vš 2020. Přijímací řízení 2017/2018 - 2. kolo. Napsal uživatel jan.fojtik dne 26. Duben 2017 - 15:30. Aktuality. Technické lyceum. - 78-42-M/01 Technické lyceum - 11 volných míst. Kritéria 2. kola přijímacího řízení jsou totožná jako v 1. kole

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček

Příjímací řízení Informace k přijímacímu řízení pro akademický rok 2021/2022 budou doplněny.-----2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2020/2021 Konečné rozhodnutí o výsledcích 2. kola přijímacího řízení naleznete na www.pr.zcu.cz nejpozději v pondělí, 7. 9. 2020 v 15:00 Druhá a případně další kola přijímacího řízení vyhlašují školy, pokud jim po prvním kole zůstanou neobsazená místa pro příští 1. ročník. Je to tedy možnost pro uchazeče, kterým se nepodařilo v rámci prvního kola přijímacího řízení být přijat na vybranou školu, vysvětluje Miloslav Janeček, ředitel. Rada Jihomoravského kraje schválila výkony středních a vyšších odborných škol zřizovaných Jihomoravským krajem pro školní rok 2019/2020 na svém 65. zasedání 25. června 2018. Počty přihlášek v 1. kole přijímacího řízení na SŠ ve školním roce 2017/1 Druhé kolo přijímacího řízení V případě, že nebude naplněna kapacita některých programů, může děkanka fakulty vyhlásit pro tyto obory druhé kolo přijímacího řízení. Případné informace o něm budou zveřejněny na těchto stránkách nejpozději do 23. 4. 2021 Fakulta Veterinární hygieny a ekologie vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení do studijních programů Bezpečnost a kvalita potravin a Zdravotní nezávadnost a kvalita potravin v gastronomii. Přihlášky se mohou podávat do 17. 7. 2020

2. kolo přijímacího řízení pro obory Diplomovaný oční optik a Diplomovaný zubní technik - zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace Pracoviště Merhautova. 26. 11. 2019 23. 1. 2020 den otevřených dveří (11-17 hodin) do 1. 3 Nařízení děkana č. 4/2019 - Druhé kolo přijímacího řízení na PEF MENDELU pro zímní semestr 2019/2020 Nařízení děkana č. 6/2018 Přijímací komise pro přijetí k bakalářskému a magisterskému studiu na PEF MENDEL

Na které fakulty se dostanete bez přijímaček? KamPoMaturitě

Ředitelka školy vyhlašuje pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s maturitní zkouškou - 75-41-M/01 Sociální činnost. Podrobnosti naleznete v dokumentech níže: Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení (dále jen Vyhlášení) Jednotná kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení Vyhlášení přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 _____ Ke studiu budeme přijímat 85 uchazečů (3 třídy) do čtyřletého oboru vzdělávání 79 - 41 - K / 41 Gymnázium. Zájemci o studium odevzdají pro 1. kolo přijímacího řízení přihlášku ke studiu na ředitelství školy (osobně, poštou) do 2. 3. 2020 Soutěž Máš na to 2019. Výměnný pobyt Slovensko 2019. Soutěž První pomoci Brno 11. - 12. 6. 2018. Výsledky přijímacího řízení VOŠZ 2017 - 2. kolo, denní forma, ze dne 29.8.2017. Výsledky přijímacího řízení VOŠZ 2017 - 2. kolo, kombinovaná forma, ze dne 29.8.2017. Ředitelka střední školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení k naplnění předpokládaného počtu žáků na obor Kadeřník (17 míst).. Na výše uvedený obor se přijímací zkoušky nekonají, uchazeči budou přijímáni dle prospěchu na ZŠ. Termín pro podání přihlášek na výše uvedený obor vzdělávání j Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422, příspěvková organizace 470 01 Česká Lípa. IČ: 49864637 IZO: 102145776 Telefon: 778 544 002 Datová schránka: vdnk6rp E-mail: oa-cl@clnet.c

Přihlášky a termíny - Mendelova univerzita v Brn

Aktuality - Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná

Výsledky přijímacího řízení - 2. kolo 02. května 2019 02. července 2019 Vážení uchazeči, zveřejňujeme seznam přijatých uchazečů do 1. ročníku pro školní rok 2019/2020 Vyšší odborná škola Brno; 1. 21/11/2020. link na on-line Den otevřených dveří oboru Design oděvu; více >>. 2. kolo přijímacího řízení na FIS. Fakulta informatiky a statistiky vyhlásila druhé kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů se začátkem studia v ZS 2020/2021. Podmínky přijímacího řízení, podoba přijímací zkoušky a seznam náležitostí, které je třeba odevzdat, zůstávají v platnosti Ředitel SPŠ, Vlašim, Komenského 41, 258 01 Vlašim vyhlašuje od 16. května 2019 v souladu s ustanovením § 60f zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění DRUHÉ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Pro přijímání žáků ke studiu ve druhém kole přijímacího řízení se přijímací zkouška nestanoví Přijímací řízení pro akademický rok 2020/2021 - Pokyn rektora a děkanů fakult Policejní akademie České republiky v Praze ze dne 13. prosince 2019, kterým se stanoví termín podání přihlášek ke studiu na Policejní akademii ČR v Praze a podmínky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 ( 13. 12. 2019

Přijímací řízení na vysokou školu - vsh

Odborné učiliště a Praktická škola, Brno, Lomená 4

Zápis po 1. kole přijímacího řízení. 13. až 17. července 2020 Do 9. října 2020 Spuštění 2. kola přijímacího řízení v informačním systému Edison. 11. května 2020 1. dubna 2020 Uzávěrka podání přihlášek pro 2. kolo přijímacího řízení a doložení zákonem požadovaného dosaženého vzdělání Druhé kolo přijímacího řízení se vypisují pro následující studijní obory: Učitelství odborných předmětů (bakalářské studium, kombinovaná forma); Absolventi získají plnohodnotné pedagogické vzdělání a mohou pracovat jako učitelé odborných předmětů střední školy v oboru zemědělského, potravinářského, ekologického, mechanizačního, ekonomického. 12/2019 Pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení do doktorských studijních programů pro akademický rok 2019/2020 Na základě§ 48 až 50 zákona č.111/1998 Sb., o vysokých školách, vyhlašuji pravidla pro 2. kolo přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v následujících studijních oborech 2. kolo přijímacího řízení Termín přijímacího řízení Termín pro podání přihlášky Předpokládaný počet přijímaných uchazečů Počet míst pro odvolání 6.5.2019 26.4.2019 25 5 Počet kol přijímacího řízení nejméně jedno další kola budou vypsána v závislosti na počtu přijatých uchazečů v předchozích.

Denní studium - Střední škola KNIH, o

 • Demeter vino.
 • Clenbuterol 40mcg.
 • Kinito diskuze.
 • Vepřové výrobní maso.
 • Časopis ochrana přírody předplatné.
 • Batole ma rymu a zvraci.
 • Riverdale wikipedi.
 • Ebay vs realita.
 • Hladovka rakovina.
 • Vileda ultramax xl.
 • Pravidla hokejbalu 2017.
 • Chemická havárie v indii.
 • Vědomostní otázky zvířata.
 • Jak změkčit ztvrdlou kůži.
 • Bahna jihlava 2018.
 • Hermelin modrooky wikipedia.
 • Umístění diagnostické zásuvky škoda octavia.
 • Nanočástice v opalovacích krémech.
 • Vepřové výrobní maso.
 • Obnova plicních sklípků.
 • Buchanka chov.
 • Mcr mažoretky.
 • Paul coach wade.
 • Pokemon movie 2019.
 • Lineární funkce směrnice.
 • Filipínské peso.
 • Jak vypnout detskou pojistku na pracce electrolux.
 • Praha slivenec.
 • Karakum.
 • Z kamaráda partner.
 • Stezka v oblacích webkamera.
 • Ko lanta yai.
 • Abú bakr al bagdádí.
 • Bejbynet kupon.
 • Nejznámější tsunami.
 • Okolí fort william.
 • Vetoryl bazar.
 • Volkswagen caravelle 2001.
 • Concept vp4200 recenze.
 • Chester bennington příčina smrti.
 • Epilace cukrovou pastou.