Home

Budínský pašalík

budínský pašalik Nástup Habsburků na český trůn. Raný novověk. Když roku 1526 v bitvě u Moháče zahynul Ludvík Jagellonský, zůstal český trůn bez panovníka. Vdova po Ludvíku Jagellonském, Marie Habsburská, byla sestrou rakouského arcivévody Ferdinanda Habsburského. Ten měl za manželku Annu Jagellonskou, sestru. V roce 1541 porazil Sulejman habsburská vojska a vyhlásil tzv. budínský pašalík. V dalších letech získal Sulejman kontrolu nad velkým územím v Maroku a na Středním východě. Osmanská říše také ovládla, i když jen přechodně, převážnou číst Středozemního moře. V roce 1562 získal Sulejman Sedmihradsko Budínský pašalík, území Uher obsazené 1541 - 1686 Turky. Střediskem byl Budín. Související hesla. rakousko-turecké války. Budínský vilájet (beglerbegluk, česky obvykle Budínský pašalik) byl název administrativního, vojenského a územního celku v evroé části Osmanské říše, ve středním Podunají s centrem ve městě Budín. Vilájet existoval mezi lety 1541 a 1686, v časech, kdy Osmané ovládli Uhersko.Součástí tohoto pašaliku byla i Baranja (Východní Chorvatsko, zhruba okolí Osijeka) V letech 1541 až 1686 byla Budapešť centrem turecké provincie s názvem Budínský pašalík (Beglerbegluk). Po dobu 145 let šlo o nejsevernější město islámu, odkud Osmané napadali dnešní Slovensko a Rakousko

budínský pašalik - dějepis

 1. Sedmihradsko a Budínský pašalík zůstaly i nadále nábožensky rozmanité, zatímco v královských Uhrách se systematickým úsilím habsburských vládců nakonec vítězně prosadila protireformace. Udává se, že zhruba v polovině 17. století byly již prakticky výhradně katolické
 2. Obsadili střední část Uher a roku 1541 vytvořili tzv. budínský pašalík. Získali i Sedmihradsko po Janu Zápolském. Na generálním sněmu Koruny české v Praze roku 1544 byl schváleny nové válečné daně a Moravané pod vedením Karla ze Žerotína, pozdějšího významného představitele moravských stavů, svedli vítěznou.
 3. Uhry nakonec měly vládce tři - část měl v držení Ferdinand Habsburský, část Sedmihradské knížectví magnát Jan Zápolský (ovšem podřízený Osmanské říši) a část tvořil budínský pašalík pod tureckou nadvládou
 4. Po porážce uherských vojsk v roce 1541 vyhlásil tzv. budínský pašalík. Na sklonku své vlády v roce 1562 získal pod svoji správu Sedmihradsko. Sultán Süleyman I. zemřel 1566 při obléhání města Szigetváru. Kromě územních zisků přispěl k rozvoji Osmanské říše kodifikací právního systému
 5. Autor: Václav Budínský. Kapesní publikace, obsahující hravá i moudrá dvojverší pro každou situaci a každou příležitost. Aneb: Padáka dej hněvu, nechoď bez úsměvu! Dostupnost: 4 pracovní dny i-11% sleva. 99 Kč 88 Kč. vložit do košíku +-.
 6. istrativy i jurisdikce. K ruce měl, stejně jako sultán, vlastní dívan, radu složenou z.

- Budínský pašalík - Sulejmán II. - 1547 Mühlberk: Karel I.(V.) se utkal s jednotou šmalkaldskou (=luteráni) - Ferdinand se rozhodl mu pomoci - č. šlechta odmítla - Ferdinand jel sám - jednotu porazili - Ferdinand si pak od Karla půjčil vojsko a potlačil odpor č. pánů → kruté tresty: zvýšení dan Obsadili Uhry až po jižní Slovensko = vytvořen budínský pašalík - velké nebezpečí pro Moravu, Slovensko a Vídeň. 10. Podle dynastické smlouvy nastupují Habsburkové Tehdy byl ten uherský stát rozdělen prakticky na tři části - Turky přímo okupovaná a anektovaná část (budínský pašalík od roku 1541), tzv. královské, Habsburky přímo ovládané Uhry a samostatné Sedmihradské knížectví, s centrem právě v té Transylvánii, které tak nějak, víceméně lavírovalo mezi Osmany a. 1526 - zahynul u Moháče v bažinách Ludvík Jagellonský, volný český a uherský trůn,český trůn - (Nástup Habsburků u nás, první protihabsburský odboj, Dějepis referát Bitva u Moháče bylo rozsáhlé vojenské střetnutí mezi vojsky uherského a českého krále Ludvíka Jagellonského s osmanskou armádou vedenou sultánem Süleymanem I., později zvaným Nádherný, jež se odehrálo 29. srpna 1526.Místo bitvy leží poblíž dnešní vesnice Moháč nacházející se v dnešním jižním Maďarsku při hranicích s Chorvatskem

Budapešť - Lecyklopædia

BUDÍNSKÝ PAŠALÍK - útvar v jižní ásti Uherského království ovládaného Turky TATAŘI - nejvýznamnější z mongolských kmenů, nájezdníci 2. Vysvětli význam následujících historických osobností: ýINGISCHÁN - vůdce a sjednotitel mongolských kmenů, dobyvatel ýíny, střední Asie atd. SÜLEYMAN II I po ustavení vilájetu (Budínský pašalík) vzájemná nevšímavost mezi křesťany a muslimy zůstala. Ačkoli Turci při dobývání vedli svatou válku proti nevěřícím, na již podmaněných územích měli tito podle islámského práva (šarí'a) zaručenu náboženskou svobodu wiki-cs:Budínský_pašalik Browse using: OpenLink Data Explorer | Zitgist Data Viewer | Marbles | DISCO | Tabulator Raw Data in: CSV | RDF ( N-Triples N3/Turtle JSON XML ) | OData ( Atom JSON )| Microdata ( JSON HTML ) | JSON-LD Abou v Uhrách zvolen Jan Zápolský - spojil se s Turky proti Habsburkům, po jeho smrti připadl majetek Turkům (Budínský pašalík) - Uhry rozděleny; náboženské spory: striktní katolík - odmítal reformisty (utrakvisté, Jednota Bratrská, luteráni, kalvinisté) velké daňové zatížení českých zem

Budínský pašalík (Budínský ejálet) se sídlem v městě Budín. Roku 1544 překročilo několik tisíc muslimů Dunaj a zahájilo postup na Levice, město přepadli a vyplenili. Získali velkou kořist a odvlekli do otroctví značné množství obyvatel. Při hrdinné obraně hradu Drégely (dnešní Maďarsko) padl Juraj Šucha4. Stavové proto nařídili vypsat válečné daně a povolali do boje každého desátého muže. Mobilizace však byla pomalá. V srpnu 1541 Turci u Budína zničili armádu Viléma z Rogendorfu a na vyzbrojení nového vojska nebyl čas. Sultán Sulejman bez odporu zabral území mezi Tisou a Dunajem, kde zřídil tzv. budínský pašalík území v osmanské říši, jehož správcem byl paša. Komentáře ke slovu pašalik . » přidat nový komentář Zatím žádné komentáře budÍnskÝ paŠalÍk sedmihradsko sÜleyman ii. maxmiliÁn ii. 1547 rudolf ii. 1618 matyÁŠ defenestrace 1621 jan kŠaft jesenius 1627 jagellonci . 1648 vladislav 1500 1517 matyÁŠ korvÍn 1575 krÁl bene 1609 (1471- 1516) 27 (1516 - 1526) 1620 (1526 - 1564).

Habsburským a tureckým sultánem Selimem II.; ukončila úspěšné období turecké expanze do uherských zemí a potvrdila rozdělení Uher na část habsburskou, tureckou (budínský pašalík) a samostatné Sedmihradsko. Maxmilián se zavázal platit roční tribut ve výši 45 tisíc tolarů. Mír byl prodloužen roku 1577 a znovu 1584 Read Wikipedia in Modernized UI. Login with Gmail. Login with Faceboo

Ke zlaté svatbě s basketbalovým Děčínem to nedotáhl, nenadálý rozvod po 15 letech ale nejúspěšnější trenér Válečníků Pavel Budínský komentovat nehodlá, neboť se k tomu s vedením smluvně zavázal. V prohlášení adresovaném MF DNES ovšem reagoval na slova klubového šéfa Miroslava Chrastného Budínský pašalík Sámova říše Fredegarův kmenový svaz; V 9. století vznikla spojením moravského a nitranského knížectví Velkomoravská říše. Kníže Rastislav vyslal během své vlády posly k byzantskému císaři Michalovi III., který vyslyšel jeho prosby a poslal na Moravu věrozvěsty Konstantina a Metoděje Budínský pašalík. Až porážkou Turků před Vídní v roce 1683 začal jejich ústup z Evropy, v roce 1686 opustili Budu. Derviš Gül Baba zemřel 2.9.1541 během svého kázání a jeho hrobka či mausoleum se nachází v dnešní Budě (část Budapešti na pravém břehu Dunaje, levý břeh je Peští) v prestižní rezidenční. Vytvořili zde tzv. budínský pašalík. Sedmihradsko zůstalo samostatným vévodstvím, politicky však přívěskem osmanské říše. Ferdinand se stal pánem nad zbytkem země. Habsburské Uhry se tedy významně zmenšily, jádrem územního zbytku bylo vlastně Slovensko s hlavním městem Prešpurkem čili Bratislavou. Aby se pojistil.

Sulejman I. OSOBNOSTI.c

Budínský pašalík: Turci Horní Uhry: Ferdinand Sedmihradsko: Jan Zápolský hlavní městem Uher se stalo korunovační město Bratislava, arcibiskupství v Trnavě 1543 POLITIKA: zahraniční: proti Turecku a reformaci vnitřní: centralizovaná monarchie, katolíci x češství, utrakvisté všechny ústřední orgány ve Vídn Budínský pašalík a v Sedmihradsku se ujal vlády Zápolského syn Jan II. Zikmund, který se částečně stal osmanským vazalem. Na základě spojenectví s Francií pak osmanská vojska dlouho vázala vojenský potenciál Habsburků, čímž oslabovala jejich pozici ve střední Evropě

Budínský pašalík

o Budínský pašalík - turecký zábor o Sedmihradsko - turecký vazal svědectví o životě v Osmanské říši přinesl český šlechtic a cestovatel Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který navštívil Jeruzalém a Egypt Turci představovali pro Evropany stálé nebezpečí po celé 16. století. Teprve když největš Takže asi nejlepší je ta první. Selim II. Opilec opravdu území v Uhrách nerozšířil, takže vůči roku 1565 je Budínský pašalík rozšířen pouze o Szigetvár a zmenšen o Veszprém (Weissbrunn) a Tatu a Tatabányu (Totiserkolonie) turecké Uhry (Budínský pašalík) - hlavní město Buda (Budín). Sedmihradsko - formálně samostatné knížectví, které však bylo tureckým vazalem. habsburské Uhry - ty ovládli Habsburkové

Budínský pašalík : definition of Budínský pašalík and

Turci porazili zničili vlastní Ferdinandovo vojsko i síly povstalců a zřídili v Uhrách budínský pašalík, čímž definitivně Ferdinandovi vyhasla šance na získání Uher. Jeho trvající nemohoucnost na bitevním poli proti Turkům potvrdilo další neúspěšné Ferdinandovo tažení proti Turkům roku 1543, kterého se. Budínský pašalík. V severní a západní části Uher Habsburkové vytvořili vlastní centralizovanou státní správu řízenou vídeňskými úřady. Rozdělení království a snaha Turků o pokračování expanze ve střední Evropě a naopak úsilí Habsburků o účinnou obranu proti turecké expanzi, o vytlačení Osmanů z. Budínský pašalík a v Sedmihradsku se ujal vlády Zápolského syn Jan Zikmund Zápolský, který se částečně stal osmanským vazalem. Na základě spojenectví s Francií pak osmanská vojska dlouho vázala vojenský potenciál Habsburků, čímž oslabovala jejich pozici ve střední Evropě Co znamená podstatné jméno pašalik? Význam slova pašalik ve slovníku cizích slov

Následně se tedy Uhry rozdělily na tři části: západní Uhry a Slovensko pod vládou Habsburků, střední Uhry pod vládou Turků (Budínský pašalík) a Sedmihradsko. V době turecké nadvlády, kdy pod jejich nadvládou bylo i uherské hlavní město Budín, byl hlavním městem Uher Prešpurk (Bratislava) Působení ze stran se navzájem vyruší, protože síly F3 a F4 jsou stejně velké (jsou ve stejné hloubce). Síly F1 a F2 se vyrušit nemůžou, protož ve větší hloubce působí větší síla, tedy F1< F2.Síla F2 těleso nadnáší a díky ní vzniká vztlaková síla, kterou tedy lze vypočítat: Na čem závisí velikost vztlakové síly

6 nádherných islámských památek v Budapešti, o nichž jste

Nástup Habsburků na český trůn Volba a vláda Ferdinanda I. Habsburskéh - Turci ohrožují (nejen) Uhry a vytváří si v nich stát BUDÍNSKÝ PAŠALÍK- 1526 bitva u Moháče (proti Turkům) - Ludvík Jagellonský zemře, Čechy bez krále a bez nástupce trůnu Komentáře. Přidat komentář Jméno: Nadpis: Text: Přehled komentářů. Nástup Habsburku u nás, první protihabsburský odboj1526 - zahynul u Moháce v bažinách Ludvík Jagellonský, volný ceský a uherský trun,ceský trun - domácí i zahranicní kandidáti: Nemci, Poláci, rakouský arcivévoda - Ferdinand Habsburský - velm Po obsazení Budína v r. 1541 byl v Uhrách zřízen Budínský pašalík a dokonce i Filakovo patřilo od r. 1550 k tureckému vilajetu. Nehledě na to, že v r. 1562 již byl uzavřen mír, hned po smrti Ferdinanda I. v r. 1564 vypukly nové boje Jádrem královského Uherska bylo Slovensko, Budínský pašalík ovládali Turci a třetí částí bylo Sedmihradsko. Turci se neustále tlačili na sever. Uherští šlechtici z obavy před nimi začali opevňovat pohraniční linii. Opevňovací práce však probíhaly pomalu. Na hradech byly málo početné posádky a tak tomu bylo i na.

Turecký sultán se tak vklínil mezi Ferdinanda a Zápolské a jen potvrdil roztrojení Uher. R. 1547 byl uzavřen mír mezi Osmany a Ferdinandem: pašalík Budínský se stal přímou součástí osmanské říše, v knížectví sedmihradském měla zůstat zachována vláda Zápolských a v Horních Uhrách, Chorvatsku a v západní části. My jsme také nezapomněli, že jsme je zastavili až před Vídní, a co to byl Budínský pašalík. 3 hlasy. David Lejdar 05.06.2016 21:48 dalejd. Nápodobně jak například Srbové nesnáší například Čechy dodnes (za první světovou) Maďarsko je historicky Budínský pašalík. 0 / 0 16.1.2011 13:59 Durika Re: Maďaři jsou v právu Ja som nikdy nepocul o finskom kralovstve a kupodivu Svedo to netankuje a Nori sa do toho nemiesaju. Narozdiel od nasich 2 susedov. Ano Slovensko historicky su Horne Uhry a kazdy slovensky narodovec z 19. storocia sa hlasil k tomu, ze je Uhor..

Kříž pod vládou půlměsíce (2): Jak vypadal život Evropanů

 1. drinopolský mír 1568, mírová smlouva uzavřená 17. 2. 1568 v Drinopolu (Edirne) mezi císařem Maxmiliánem II. a sultánem Selimem II. Mír potvrdil rozdělení uh. král. na tři části: habsburskou (obsahovala dnešní záp. Maďarsko, Charvátsko a Slovensko), tureckou (tzv. budínský pašalík) a na samostatné Sedmihradsko
 2. Budínský pašalík, velká část Uher se dostala pod tureckou nadvládu; Rusko: velký vzestup moskevských knížat, největší panovník Ivan IV. Hrozný, krutovláda, zápas proti bojarům, nechal zbudovat tzv
 3. Teroristické útoky v Evropě jsou dílem naší zbabělosti, která je vydávána za multikulturní toleranci, řekl prezident Miloš Zeman při sobotní připomínce 70 let od poválečného založení nových Lidic. Oslavy výročí položení základního kamene obce se zúčastnila i britská velvyslankyně Jan Thompsonová či americká diplomatka Kelly Adamsová-Smithová

Turci na Moravě a turecké války - Historik

1547 - 17. stol.: Uhry rozděleny na Budínský pašalík (součást Osmanské říše), Sedmihradské knížectví (závislé na Turcích) a Uherské království (ovládané Habsburky). 1683: Turecké obléhání Vídně. 1686: Turci ztrácejí Budín, hlavní město Uher. 1699: Mezi Turky a habsburskou monarchií byl uzavřen mír. 18. stol. This page was last edited on 6 June 2018, at 07:11. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply V 16. stol. se Uhry následkem turecké expanze rozpadly na tři části: habsburskou (Slovensko - Horní Uhry a západní část dnešního Maďarska), tureckou (budínský pašalík) a knížectví Sedmihradsko. Od přelomu 17. a 18. stol. byly celé Uhry součástí habsburské monarchie Mírová smlouva uzavřená 17.2.1568 v Drinopolu (Edirne) mezi císařem Maxmiliánem II. a sultánem Selimem II. Mír potvrdil rozdělení uherského království na tři části: habsburskou (obsahovala dnešní západní Maďarsko, Chorvatsko a Slovensko), tureckou (tzv. budínský pašalík) a na samostatné Sedmihradsko Budín a střední část země, tzv. pašalík budínský, ovládali Turci, kteří r. 1529 dokonce obléhali Vídeň, naštěstí neúspěšně. Přesto byli stálým nebezpečím zvláště pro východní části střední Evropy, především pro Slovensko, jež je přitahovalo svým nerostným bohatstvím

Čerstvě sjednocení Maďaři pod vedením Árpáda (podle tradice potomka Attily) se usadili v Karpatské kotlině počínaje rokem 895. Podle finsko-uherské teorie pocházeli ze staré uralské mluvící populace, která dříve obývala zalesněnou oblast mezi Řeka Volga a pohoří Ural.. Jako federace sjednocených kmenů bylo Maďarsko založeno v roce 895, asi 50 let po rozdělení. zůstali. Z větší části Uher vytvořili Budínský pašalík, tj. území podřízené. přímo centrální vládě v Cařihradě. Ferdinandovi zbylo jen dnešní Sloven. sko, okleštěné Chorvatsko, pás území při současné východní rakouské. hranici a některé části Zátisí v dnešním východním Ma_arsku. Hranic - roku 1540 Turci porazili Uhry, zřízen byl pašalík Budínský (až do roku 1686) Výboje v severní Africe a Asii: - Turci dobyli Alžírsko, Tunisko, Tripolsko, Bagdád, připojili také Mezopotámii a Jemen - podnikli celkem 12 vítězných tažení ČESKÝ STÁT V HABSBURSKÉ MONARCHII NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN NÁSTUP HABSBURKŮ NA ČESKÝ TRŮN RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH RENESANCE V ČESKÝCH ZEMÍCH ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ ČESKÉ ZEMĚ V DOBĚ.

Sulejman I. Nádherný - Dějin

 1. Ministerstvo a jeho zajímaví šéfové. Vídeňský Hofburg, 17. ledna 1896. Dva ctihodně vyhlížející pánové, jeden ve fraku a druhý ve slavnostní generálské uniformě, vyměňují spolu ještě několik slov
 2. V Jáchymově, proslulém těžbou stříbra a ražbou tolarů, se načas usadil německý humanista a lékař Agricola (Georg Bauer). Na základě tohoto pobytu se z něj stal uznávaný odborník-montanista a jeho dílo Dvanáct knih o hornictví a hutnictví (De re metallica libri XII., posmrtně 1556) sloužilo po staletí jako základní příručka v celé Evropě
 3. Czc použité telefony Odolné mobilní telefony CZC . CZC.cz se vám snažíme přizpůsobit na míru. Na základě vašeho chování na webu personalizujeme jeho obsah a zobrazujeme vám relevantní nabídky a produkty

Komentáře . Transkript . České dějiny raného novověk Historické kořeny současného judaism

2. SLOVANÉ A JEJICH PRVNÍ STÁTNÍ ÚTVARY . Antropologicky patří Slované k indoevroé skupině (Slované, Germáni, Keltové, Řekové, Íránci, Indové) = v jazyce i kultuře Slovanů lze najít mnohé jazykové a obecně kulturní podobnosti - např. s Indy pohřební ritus (žárový pohřeb, doložena buď dobrovolná nebo vynucovaná smrt manželek po úmrtí manželů a. Vilájet (někdy také vilájat, arabsky ولاية-wilájat, persky ولایت v osmanské turečtině wilájet a moderní turečtině vilâyet) je označení pro administrativní jednotku obvykle překládané jako provincie, v souvislosti s Osmanskou říší česky zpravidla jako pašalik, řidč. 34 vztahy po smrti Zápolského Turci postupují dále do Uher (okupace Budína - 1541 * Pašalík Budínský) - hlavním městem uher Prešpurk (Bratislava) situace v Čechách vyhrocená (stavovský princip x panovnický princip) - formuje se stavovská opozice (slučuje šlechtu i města 1541 Turci obsadili Budín, vznikl pašalík budínský. Prešpurk (Bratislava) se stal hlavním městem Uher a byl jím až do roku 1784. 1542 byla v Římě založena nová inkvizice - nejvyšší tribunál Santo Ufficio, kterému byla podřízena i cenzura knih - bez svolení inkvizitorů nesměla být vytištěna žádná knih Roku 1541 dobudou vojska sultána Süleymana Nádherného Budín a založí tu na dvě století Budínský pašalík. V německých státech je r uzavřen tzv. Augsburský náboženský mír, který 8 Práce z dějin techniky a přírodních věd Svazek 1 (2000

Uhry byly poté rozděleny na tří části; jižní a střední část spravovali Turci a přetvořili ji na Budínský sandžak (pašalík), formálně nezávislé Sedmihradské vévodství s centrem v Kluži (Cluji) se stalo vazalem Osmanské říše a severní a západní část s centrem v Prešpurku nadále kontroloval Ferdinand I. Na. Prohloubil se konflikt s Osmanskou říší a Turci okupovali i Budín, kde vytvořili tzv. pašalík budínský. Nicméně ani poměry v českých zemích nebyly zcela klidné. Českým stavům bylo solí v očích Ferdinandovo absolutistické počínání a snažili se rázně těmto snahám čelit

Dějepis. Lekce 1. Úvod do dějepisu. 1. Historie. je věda zabývající se lidskými dějinami od vzniku člověka až po současnost. Dozvídáme se o nich studiem . pramenů Uhry byly poté rozděleny na tří části; jižní a střední část spravovali Turci a přetvořili ji na Budínský sandžak (pašalík), formálně nezávislé Sedmihradské vévodství s centrem v Kluži (Cluji) se stalo vazalem osmanské říše a severní a západní část s centrem v Prešpurku nadále kontroloval Ferdinand I. Na. Třinecký hutník č.2012 / 43 - Třinecké železárn

Bitva u Moháče 29

Dobytá uherská území, mezi které patřila většina současného Maďarska (mimo úzkého pásu na západě země), Baranja, Bačka a značná část dnešního Chorvatska byla spravována jako Budínský pašalík, který byl pod kontrolou Osmanské říše. Sedmihradsko se stalo vazalským státem, formálně nezávislým, nicméně rovněž pod tureckou kontrolou

 • Midi skladby.
 • Anglické titulky.
 • Chov holubů holubi.
 • Tlak v koleni.
 • Tělový rukáv.
 • Vznik slunce.
 • Modrání nohy.
 • Kalkulace ceny jídla.
 • Frank ocean thinkin bout you.
 • G eazy praha 2018.
 • Sofie první pohádka.
 • Smtp autentifikace.
 • Wobler na sumce.
 • Bouczech čelákovice.
 • Levý přední hemiblok.
 • Barrandov odvolací soud.
 • Hp deskjet 2630.
 • Sociální byty ostrava.
 • Dvouleté dítě neposlouchá.
 • Halloween cz.
 • Honda accord width.
 • Zootropolis online english.
 • Palisády obi.
 • Min yoongi wikipedia cz.
 • Boxer a deti.
 • Mandaly online.
 • Impedance transformátoru.
 • Stáje pro koně.
 • Jak zjistit polohu auta.
 • Lišta záložek se nezobrazuje.
 • Znaky na klávesnici korunka.
 • Dokonalé palačinky.
 • Detsky hraci stan.
 • Ouija 2014 online cz.
 • Need for speed most wanted black edition download.
 • Modra vafle.
 • Taxonometrie.
 • Jak poznat vratnou lahev.
 • Amc the walking dead.
 • Druhy neonek.
 • Irsko bezpečnost.