Home

Štítná chrupavka

Štítná chrupavka - Wikiwan

Štítná chrupavka je hyalinní chrupavka obepínající hrtan savců, která se pravděpodobně vyvinula přeměnou IV. nebo V. žaberního oblouku za přispění buněk neurální lišty.[2] Je to nepárová struktura, jenž se podílí na vytvoření pevného skeletu kolem hrtanu.[3 Adamovo jablko neboli štítná chrupavka (cartilago thyroidea), která je zejména u mužů velice dobře rozpoznatelná pouhým okem. Štítná žláza má hladký povrch a je rozdělena na dva laloky po obou stranách průdušnice. Folikuly (malé váčky) jimiž je žláza tvořena jsou bohatě zásobena drobnými kapilárami. V těchto.

Štítná žláza - příznaky a léčb

 1. chrupavka štítná membrána mezi štítnou a prstenčitou chrupavkou (šipka = místo koniotomie) Hrtan (larynx) má již typický trubicovitý, mírně nálevkovitý tvar s horním ústím otevřeným do dolní části hltanu a s dolním úsekem přecházejícím plynule do průdušnice. Hrtan leží na přední straně krku, před jícnem
 2. Štítná chrupavka se láme při úderu zboku ve střední rovině, u úderu zepředu buď příčně, nebo šikmo nebo jen její některá část. Prstencová chrupavka se láme ve dvou místech. Příznkem jsou poruchy hlasu, bolesti, které se zvětšují při polykání, dráždivý kašel, vykašlávání krvavého hlenu nebo krve.
 3. Štítná žláza je velmi důležitý, pro organismus nezbytný orgán. kde je uložena štítná chrupavka a leží vlastně na průdušnici. Nezvětšenou štítnou žlázu pouhým okem nevidíme, ale při asymetrii svalů, páteře au štíhlých lidí může být viditelná a hmatná při polykání
 4. Preparátů a metod, o kterých jejich výrobci tvrdí, že pomáhají na artrózu (onemocnění kloubů), je spousta. Ne u všech je to pravda. Pojďme si říct něco víc o těch, o kterých lékaři vědí, že opravdu pomáhají

Základy Funkční Anatomie Člověk

štítná chrupavka přídatný lalok levý lalok štítné žlázy Štítná žláza (glandula thyroidea) je párová endokrinní žláza, jejíž oba laloky leží po stranách štítné chrupavky hrtanu. Oba laloky jsou spojeny úzkým můstkem žlázové tkáně. Nezvětšená štítná žláza není hmatná Stránka Štítná chrupavka je dostupná v 19 dalších jazycích. Návrat na stránku Štítná chrupavka. Jazyky. azərbaycanca; català; Deutsc - štítná chrupavka= chrupavka hrtanu = tzv. ohryzek. průdušnice- zpevněná chrupavkami, má řasinkový epitel, který kmitá -> posouvá hlen + nečisty, větví se na průdušky Žraločí chrupavka pro zdravé klouby. Žraločí chrupavka je oblíbeným doplňkem stravy známým Žraločí chrupavka je nejen bohatým zdrojem kolagenu.

Hrtan je tvořen několika chrupavkami, z nichž největší je chrupavka štítná / hlasivková / hrtanová. Průdušnice se dále dělí na dvě průdušinky / průdušky / průduchy. Místem, kde v plicích dochází k výměně kyslíku a oxidu uhličitého jsou průdušinky / plicní komůrky / plicní sklípky Zevní nos (skot) 1. hřbet nosu. 2. hrot nosu. 3. mulec s políčky a brázdami. 4. hmatové chlupy. 5. nozdra. 6. křídla nosu. 7. křídlová brázd

Základy anatomie soustavy dýchací, srdečně cévní

Štítná žláza - její funkce, anatomie a poruchy

Štítná Hrtanová příklopka- zabrání průchodu potravy do dýchací soustavy Tvořen chrupavkami --štítná, prstencová, hlasivkové svaly chrupavka Prstencová chrupavka Hlasivkové vazy --upínají se na hlasivkové chrupavky-dle jejich napětí vzniká zvu Sprawdź tłumaczenia 'štítná chrupavka' na język Polski. Zapoznaj się z przykładami tłumaczeń 'štítná chrupavka' w zdaniach, posłuchaj wymowy i przejrzyj gramatykę Zkontrolujte 'štítná chrupavka' překlady do arabština. Prohlédněte si příklady překladu štítná chrupavka ve větách, poslouchejte výslovnost a učte se gramatiku štítná chrupavka b) vnitFní vým¿na plynü prÛdušnice mezi krví a buñkami tkání nosohltan hrtan 2) Stavba dýchací cesty, plíce a) horní cesty dýchací prûdušky plíce bránice 1) dutina nosní 2) nosohltan funkce - zvlh¿ení a ohFívání vdechovaného vzduchu, odstrañování prachu (Fasinky, hlen • Štítná chrupavka • Prstencová chrupavka • Příklopka hrtanová Párové: • Hlasivková chrupavka • Cartilago corniculata, cuneiformis, triticea, sesamoidea (v lig. vocale, plica interarytenoidea) Štítná chrupavka (cartilago thyroidea) • lamina dx.+ sin. • prominetia laryngis • incisura sup.+ inf. • cornu sup.+inf

Jak zachránit poničenou kloubní chrupavku - Novinky

 1. Vítám vás na mých stránkách!. Na těchto stránkách najdete všechno co se týká lidského života.Můžete zde vidět i nějaké fotografie ze zásahů zácharnářů.Postupně sem budu přidávat nové rubriky a fotografie.Doufám, že se vám bude tahle stránka líbit=
 2. tyreoidální chrupavka. cartilago thyroidea- lat. chrupavka štítná. Největší chrupavka hrtanu, nachází se na jeho přední části. Tvořena dvěma destičkami, splývajícími ve střední čáře, kde kraniálně a méně výrazně kaudálně je vytvořen zářez
 3. je tu i štítná chrupavka, která chrání a vystužuje hrtan; PRŮDUŠNICE -> PRŮDUŠKY -> vstupují do PLIC -> PRŮDUŠINKY : sliznice s řasinkami a hlenem. PLÍCE: v dutině hrudní; pravá plíce 3 laloky, levá plíce 2 laloky; uvnitř jsou průdušinky, na jejich koncích plicní sklípky, jsou obaleny vlásečnicem, probíhá zde.
 4. , chondroitin a kolagen, což jsou... Vieste Žraločí chrupavka Extra 60 kapslí --- do 9.12. u vás 249 K
 5. entia laryngea). U mužů je tato pro
 6. Ohryzek tvoří především štítná chrupavka, které se říká cartilago thyroidea. Vyvinula se pravděpodobně přeměnou čtvrtého nebo pátého žeberního oblouku za přispění buněk neurální lišty. Vytváří skelet okolo hrtanu, kde chrání štítnou žlázu a hlasivky. Při polykání se zde uzavírá hrtanová příklopka
 7. entia laryngea - ohryzek, u mužů dobře viditelný; Chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) - má tvar nálevky, tvoří subglotický prostor = nejužší místo DC u dětí ↓8 le

chrupavka štítná - cartilago thyroidea - 2 ploténky stříškovitě vpředu spojené, u mužů s nápadnou vyvýšeninou - prominentia laryngea (ohryzek), výběžky jsou vazivem spojeny - nahoru k jazylce (os hyoideum), dolů k prstencové chrupavce, pod ní je uložena štítná žláza; chrupavka prstencová - cartilago cricoidea. Skládá se z několika chrupavek, z nichž je nejnápadnější je štítná chrupavka - lidově ohryzek (nebo Adamovo jablko). Hrtanová příklopka překrývá vchod do hrtanu při polykání a zabraňuje odbíhání potravy do dýchacích cest chrupavka štítná (cartilago thyroidea) chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) průdušnice (trachea) Jícen (oesophagus) srdečnice (aorta) cévní kmen plicnice (truncus pulmonalis) průdušky (bronchi) horní plicní lalok (lobus superior) dolní plicní lalok (lobus inferior).

Křížovník - online křížovkářský slovník zcela zdarma nejen pro Váš počítač. Funguje dobře i na tabletu a mobilu. Pomůže s hledáním výrazu: chrupavka největší chrupavka = chrupavka štítná; tvořena 2 ploténkami, přední okraje těchto plotének se spojují a vytvářejí vepředu ostrou hranu = ohryzek (u mužů viditelný) k ch. š. je připojena vazivová blána a pomocí ní je hrtan zavěšen k jazylc

-Ano. 00:17:34 Petře. -D Největší chrupavkou je chrupavka štítná, pod ní se nachází chrupavka prstencová. K chrupavce prstencové se zezadu připojují chrupavky hlasivkové, od kterých jsou ke štítné chrupavce napjaty.. Část těla. Chrupavka (4) Žraločí chrupavka v pohodlné formě tablet Štítná chrupavka je protnuta přibližně ve své polovině ve výši ventrikulu. Hlavním principem je chirurgické odstranění horní poloviny štítné chrupavky spolu s ventrikulárními řasami (Obr. 6), epiglotis a aryepiglotickými řasami. Je možné resekovat jazylku, případně kořen jazyka.. Největší z nich je chrupavka ŠTÍTNÁ, tzv. OHRYZEK. Dále jsou zde umístěny chrupavky HLASIVKOVÉ, na které jsou upnuty HLASIVKOVÉ VAZY. Hlasovou štěrbinou prochází vzduch, který rozkmitá hlasivky a ty pak za pomoci jazyka, zubů, rtů a patra vydají při výdechu zvuk (řeč zpěv). Protože mají muži hlasové vazy delší. Největší z nich jsou chrupavka štítná a chrupavka prstencová. Hrtan je centrem hlasového ústrojí. Na hrtan navazuje průdušnice. Ta se dělí na levou a pravou průdušku, které vstupují do pravé a levé plíce, v nichž se postupně větví až na konečné průdušinky. Průdušinkami proudí vzduch do plicních váčků. 1. chrupavka štítná (cartilago thyroidea) Největší chrupavka hrtanu. 2. chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) Na větší zadní část nasedají chrupavky hlasivkové. 3. průdušnice (trachea) Součást horních cest dýchacích. Trubicový orgán je pokračováním hrtanu a rozděluje se na dvě průdušky. 4. jícen (oesophagus

Ten tvoří několik pohyblivě spojených chrupavek, z nichž největší je chrupavka štítná a hlasivková. Z hrtanu vzduch proudí do průdušnice, která se dělí na pravou a levou průdušku. Průdušky vstupují do plic a dále se dělí na průdušinky ústící do plicních sklípků. Plíce jsou uloženy v dutině hrudní a. Štítná chrupavka vzniká ze 4. a 5. žaberního oblouku. V plicích jsou alveoly. Cévní soustava je z funkčního hlediska podobná jako cévní soustava ptáků. Savci mají nejmenší červené krvinky (erytrocyty) ze všech obratlovců, jež mají tedy relativně největší povrch. Poněvadž jsou tyto erytrocyty bezjaderné, mohou.

Největší chrupavka hrtanu — štítná chrupavka (latinsky

a) štítná chrupavka - největší; tvoří stříšku, nahmatatelná a vytváří vyvýšeninu hrtanovou - lidově ohryzek (více nahmatatelný mužů), nahoru spojena k jazylce, dole na prstencovou chrupavku. b) prstencová chrupavka. c) dvě chrupavky hlasivkov štítná chrupavka, prstencová chrupavka, hlasivkové chrupavky i jazylka. [4] Chrupavka štítná (lat. cartilago thyroidea), často lidově nazývána ohryzek, vyniká hlavně u mužů a je tvořena ze dvou plochých destiček, které sbíhají vepředu v hranu [4]. Horní roh je pomocí vazu propojen s jazylkou

- hrtan + chrupavka štítná - hlasivkové vazy => hlas - průdušnice - 2 průdušky - průdušinky - plicní váčky - plicní sklípky - P plíce - 3 laloky - L plíce - 2 laloky - poplicnice = vazivová blána pokrývající plíce - pohrudnice = vazivová blána pokrývající dutinu hrudn K problémům dochází, když štítná žláza neprodukuje dostatek hormonů. Postihuje spíše ženy a příčin najdeme hned několik. První je zánětlivé onemocnění, kdy při tvorbě protilátek dochází k poruše samotné štítné žlázy. Dále ke snížení funkce může dojít při nedostatku jódu. Onemocnění se projevuje bušením srdce, únavou, zimomřivostí. Největší chrupavkou je chrupavka štítná, pod ní je uložena chrupavka prstencová a zezadu se připojují chrupavky hlasivkové. Chrupavky jsou vzájemně spojeny pomocí kloubů a vazů, přičemž štítná chrupavka je spojena s jazylkou. Hlasové vazy spojují hlasivkové chrupavky se štítnou chrupavkou

Když je štítná chrupavka nakloněna dopředu, zvyšuje se vzdálenost mezi jejím úhlem a základnou arytenoidní chrupavky. Odpovídající hlasové šňůry jsou napnuty. Perstnecherpalovidny kloub (articulatio cricoarytenoidea) dvojice, tvořené kloubní plochy základny arytenoidní chrupavky a cricoid superolateral okrajové desky. dobrý den pane profesore je možné mít rakovinu v krku a plic ve 24 letech? jsem kuřák (10-15 cigaret denně) a ještě jedna otázka na levo od ohryzku mám vystouplou kost na sonu prý štítná chrupavka ale na pravo to nemám to mě dost zaráží z čeho se to může projevitje je možné že ze spoda to něco vytlačuje? občas mě.

G21 - Model hrtanu - HELAGO-CZ, s

Hrtan je prvním oddílem dolních cest dýchacích. Skládá se z chrupavek párových a nepárových. Mezi párové chrupavky patří pár hlasivkových chrupavek, mezi nepárové patří štítná chrupavka, prstencová chrupavka a příklopka hrtanová (epiglottis) - štítná chrupavka hlasivkové vazy - hlasivkové chrupavky - průdušnice - 2 průdušky - Průdušinky (max. 1 mm) hrtan, průdušnice (trachea) i průdušky - chrupavky - hladká svalovina-hlenové žlázky + řasinky průdušinky - bez chrupavek, - hladká svalovina + hlenové žlázky respirační část DS tvo řen hrtanovými chrupavkami ; nejv ětší z nich je štítná chrupavka (na krku tvo ří tzv. ohryzek) shora je chrán ěn hrtanovou p říklopkou , která p ři polykání uzav ře ústí hrtanu a brání vstupu potravy do dýchacích ces

chrupavka štítná Poslední hledání voj alkaloid čaje kavy raf DOK tsw klou pni a r mity Malo kosk Semiti Druhá tráva na lukách kyna nauc teln evor AIVA pláštěnka německy noha Nás lékař omba mnou toti nar Start studying Fonetika-mluvní orgány. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools 60 Štítná chrupavka 61 Sval mezi prstencovou chrupavkou a štítnou chrupavkou 62 Štítná žláza 63 Chrupavka průdušnice 64 Průdušnice 65 Pravá krční tepna 66 Tepna štítné žlázy 67 Podklíčková tepna 68 Levá krční tepna 69 Levá podklíčková tepna 70 Pravá vnitřní hrdelní žíla. 7. štítná chrupavka - je největší z hrtanových chrupavek, lze ji nahmatat (zejména u mužů) jako nápadný výstupek v horní části krku - ohryzek. 8. epiglotis - neboli hrtanová příklopka je chrupavčitá struktura, která je schopna uzavřít hrtan (a tím pádem i dýchací cesty) při polykání. Tím zabraňuje proniknut Hltan (pharynx) Navigace: Téma: Trávicí ústrojí | Stáhnout v PDF Vypracoval: Libor Luňáček. Obsah: Popis orgánu; Stavba stěny; Svaly hltanu; Cévně.

Štítná žláza - Wikipedi

cartilago thyroidea chrupavka štítná, řecky tome řez Komentáře. Znáte ještě další možnosti co znamená tyrotomie? Nebo jsme zapomněli zmínit jeho opak? Napište nám do komentáře. Přidat nový komentář Děkujeme za Váš komentář. Komentář se bohužel nepodařilo odeslat.. 'chrupavka' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny. Rakovina je čím dál rozšířenější chorobou. Vědci předpověděli, že jí v budoucnosti onemocní každý třetí Čech. Na vše, co s nádory souvisí, odpovídá profesor Rostislav Vyzula, přednosta Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu Br 'tiroides' přeloženo ve vícejazyčném online slovníku. Překlady z češtiny do angličtiny, francouzštiny, němčiny, španělštiny, italštiny, ruštiny.

PPT - Dýchací ústrojí PowerPoint Presentation - ID:3875469Teorie a jak na to? V

Hrtan Fotografický interaktivní atlas člověk

 1. Štítná chrupavka. Štítná chrupavka (cartilago thyroidea, ačkoliv jazykově správně by bylo cartilago thyreoidea - z řec. thyreos, štít) je hyalinní chrupavka obepínající hrtan savců, která se pravděpodobně vyvinula přeměnou IV. Nový!!: Jazylka a Štítná chrupavka · Vidět víc » Žaberní oblou
 2. štítná žláza translation in Czech-German dictionary. Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies
 3. Štítná chrupavka . @wikidata Tłumaczenia pośrednie. Zobacz algorytmicznie wygenerowane tłumaczenia. pokaż.
 4. - štítná chrupavka= chrupavka hrtanu = tzv. ohryzek. průdušnice- zpevněná chrupavkami, má řasinkový epitel, který kmitá -> posouvá hlen + nečisty, větví se na průdušky. průdušky- zpevněné chrupavkami, v plicích se mnohonásobně větví na průdušink
 5. štítná chrupavka. Pohyb chrupavky u tohoto kloubu způsobuje změnu v tahu na hlasivek, což vytváří rozdíly v hlase. Funkce. Chrupavky štítné žlázy tvoří převážnou část přední stěny hrtanu. Chrání hlasivek (hlasivky ), které jsou umístěny přímo za ním
 6. Dolní cesty dýchací: hrtan (chrupavka štítná, hlasivky), průdušnice, 2 průdušky, průdušinky, plicní sklípky. Pravá plíce je tvořena třemi laloky, levá plíce dvěma laloky. Poplicnice = tekutina, která zajištuje přilnavost a tím umožňuje dýchání. Bránice odděluje dutinu hrudní od bříšní.Objem plic je kolem 5l
 7. - vyztužen chrupavkami - největší - štítná (ohryzek), pod ní chrupavka prstencová - na její zadní straně dvě chrupavky hlasivkové - od štítné k hlasivkovým napjaty dva hlasivkové vazy - tvoří hlasivkovou štěrbinu - vystlán sliznicí Průdušnice, průdušky - vyztuženy chrupavkam

Larynx - WikiSkript

- vyztužen chrupavkami - největší - štítná (ohryzek), pod ní chrupavka prstencová - na její zadní straně dvě chrupavky hlasivkové - od štítné k hlasivkovým napjaty dva hlasivkové vazy - tvoří hlasivkovou štěrbinu - vystlán sliznicí. Průdušnice, průdušky - vyztuženy chrupavkam chrupavka štítná (u mužů nápadný ohryzek), hlasivková chrupavka - hlasivky, hlasivkové vazy, hlasivková štěrbina, vznik hlasu, příklopka hrtanová (znemožňuje, aby se potrava dostala do dýchacích cest) průdušnice - 10-12 cm, chrupavčitá . průdušky - jsou dvě, vstupují do pravé a levé plíce. plíc štítná (cartilago thyreoidea) - je největší; prstencová (cartilago cricoidea) - leží pod štítnou chrupavkou; hlasivkové (cartilagines arytaenoideae) - napojují se na zadní stranu prstencové chrupavky; příklopka hrtanová (epiglotis) - šikmo skloněná nad hlasivkovými chrupavkami; při polykání uzavírá hrtan chrupavka štítná (cartilago thyroidea) Největší chrupavka hrtanu. chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) Na větší zadní část nasedají chrupavky hlasivkové podkladem hrtanu jsou chrupavky. největší chrupavka = chrupavka štítná. tvořena 2 ploténkami, přední okraje těchto plotének se spojují a vytvářejí vepředu.

Dýchací soustava člověka - Nabl

 1. - chrupavka štítná (cartilago thyroidea) - chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) - chrupavka hlasivková (cartilago arytaenoidea) - Průdušnice (trachea) je trubice, která probíhá na přední straně krku před jícnem. Podklad stěny tvoří 15 až 20 hyalinních podkovitých, dozadu otevřených chrupavek, které jsou.
 2. Štítná žláza se vyskytuje před chrupavkou štítnou, což je chrupavka, která je uprostřed krku. Je to takzvané Adamovo jablko. Když si tam sáhnete.
 3. štítná chrupavka Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Tschechisch-Deutsch, Online-Wörterbuch, kostenlos. Millionen Wörter und Sätze in allen Sprachen

14.2.4. Štítná Žláza - ATVS Palestr

Štítná žláza - největší chrupavka hrtanu,Umístil mezi epiglottis a karkoidní chrupavkou. Jeho název odpovídá jak formě, tak funkcí této části orgánu. Štítná chrupavka hrtanu slouží k ochraně její vnitřní části před traumatizací. Je tvořena dvěma čtverhrannými deskami, spojujícími se uprostřed Chrupavka štítná 3. Chrupavky hlasivkové 4. Chrupavka prstencová 6. Jeden z důležitých dýchacích svalů se nachází pod plícemi pojmenujte jej česky a latinsky: Bránice Diaphragma 7. Popište česky označené části obrázku: 1. Dutina nosní 2. Hrtan 3. Průdušky 4. Plíce 5 • největší je chrupavka štítná - vystupuje u mužů na krku jako nápadný hrbol - ohryzek, Adamovo jablko • chrupavka prstencová - tvar prstenu • menší trojboké chrupavky hlasivkové • vnitřek hrtanu vystlán sliznicí a řasinkovým epitele Hrtan (larynx) - Krátká chrupavčitá trubice. - Uložen kraniálně a mediálně v krajině hrdla (vepředu a uprostřed). Stavba: 1) Hrtanová příklopka (epiglotis) - Elastická chrupavka - Brání vniknutí potravy do dolních cest dýchacích 2) Štítná chrupavka - Štítná žláza - Chrání hrtan - Hyalinní..

Anatomické preparáty hospodářských zvířat - Dýchací soustava

Nos Stavba Přepážka (chrupavka, kost), kost čichová, slzovod, řasinkový epitel, hlenové žlázky, čichové buňky (nahoře), bohaté žilní pleteně. Vystlán řasinkami. Ženy 5 cm dlouhý, muži 7 cm. Podkladem chrupavky - největší štítná. Zavěšen k jazylce na níž je postavena štítná chrupavka a vpředu je do ní zasazena epiglottis. Z párových chrupavek jsou funkčně významné hlasivkové chrupavky (arytenoidní). Výběžky této chrupavky slouží k napínání hlasivek i samotného ligamentum vocale (Hybášek, 1999) 2. lidově štítná chrupavka 3. část složeného žaludku 4. orgány fotosyntézy 5. koncovka oxidačního čísla VIII 6. vajíčka ryb 7. korálový ostrov 8. přeměněná pryskyřice 9. modré barvivo 10. koncovka oxidačního čísla II 11. dospělec hmyzu 12. jedovatý had 13. anglicky vědět 14. povrch tenisového hřiště 15. b) dolní cesty dýchací - hrtan- je vyztužen chrupavkami, největší je chrupavka štítná, je zde i hrtanová záklopka (při polykání uzavírá hrtan, je zde i hlasové ústrojí (hlasivky)→ průdušnice → dvě průdušky → 2. plíce - tvoří je měkká houbovitá tkáň, pravá plíce-3 laloky, levá plíce-

Dýchací soustava člověka

Štítná chrupavka - Další jazyky - Wikipedi

Ke konci tohoto období jsou ale hoši opět vyšší a těžší. Dochází k rozvoji sekundárních pohlavních znaků. Chlapcům se zvětšují varlata, scrotum, penis, začíná pubické a axilární ochlupení, objevují se poluce (průměrně v 15 letech), prominuje štítná chrupavka, rostou vousy, zvětšuje se síla Příklopková chrupavka je vepředu a u koně má po obou stranách výběžky, tzv. chrupavky klínovité. Je pružná, měkká a stará se o otevírání a zavírání vstupu do hrtanu. Štítná chrupavka je největší, tvoří stěny a dno hrtanu. Přední roh štítné chrupavky se kloubí s jazylkou, která spojuje hrtan s jazykem a. a - jazyk (lingua) b - příklopka/záklopka (epiglottis) c - hlasivkové řasy (plicae vocales) d - chrupavka štítná (cartilago thyroidea) - přeťat Štítná chrupavka . Dilatace Bužie x balonek Bužie - spíše na ústupu, má ale některé výhody - lze perforovat , /ovšem i jinam../ - cena - některé duté se zavaděčem . Dilatace Balonek - trend, eliminuje střižné síly- menší jizvení, radiální působení, velké tlaky a Hrtan si můžeme představit jako trubici vyztuženou chrupavkami. Velmi snadno nahmatatelnou je chrupavka štítná neboli ohryzek. Průdušnice se dále rozvětvuje na průdušky, které vstupují do pravé a levé plíce. Po dalším rozvětvení průdušek vstupují tzv. průdušinky až do plicních sklípků. V nich je přístup k.

2.8.3 Chrupavka štítná (cartilago thyroidea).....15 2.8.4 Chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) Septum tvoří chrupavka a kosti a je na povrchu kryto sliznicí. Obě poloviny nosní dutiny jsou rozděleny nosními skořepinam * * * * * * * Max: 1=newborn, 2=12 yrs, 3=adult sphenoid: 1=newborn, 2=3yo, 3=5yo, 4=7yo, 5=12yo, 6=adult, (7=presphenoid) frontal: 1=nasal septum, 2=middle nasal concha, 3=orbit, 4=newborn, 5=1yo, 6=4yo, 7=7yo, 8=12yo, 9=adult * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Hrtan - Reinkeho prostor vrstva ve sliznici plica. štítný, a, hrtan Kresba - Fotosearch Enhanced. k4232093 Na webu Fotosearch Stock Photography a Stock Footage můžete rychle vyhledat vhodné fotografie nebo stopáže. Náš modul pro vyhledávání nabízí 64 300 000] fotografií bez licenčních poplatků, 342 000 digitálních videozáznamů, videoklipy, vektorové kliparty, klipartové obrázky, grafiku na pozadí, lékařské. - Největší - štítná chrupavka, pod ní prstencová chrupavka, hlasivkové chrupavky - Příklopka hrtanová - při polykání se sklání nad vchodem do hrtanu (brání vdechnutí sousta) - Hlasivková štěrbina => tvorba hlasu - Vazivovou blánou zavěšen na jazylce - Vystlán sliznicí - Trubice 10-12 cm, Ø 2 cm. Osifikace kaudálních žeberních chrupavek (chrupavek 2. - 10. žebra), podobně jako chrupavka kloubní, je dosud považována za projev degenerace, přestože chrupavky tracheální, štítná, ale i chrupavka 1. žebra podle recentních studií osifikují fyziologicky

největší chrupavka štítná, pod ní chrupavka prstencová, na její zadní straně dvě chrupavky hlasivkové. hlasivkové vazy vedoucí od štítné chrupavky k hlasivkovým tvoří hlasivkovou štěrbinu. zvuk vzniká při výdechu. hrtanová příklopka brání vniknutí potravy do dýchací soustav Stavba a funkce hrtanu - štítná chrupavka, prstencová chrupavka, hlasivkové chrupavky, epiglottis. Hlasivky & princip tvorby řeči. Funkční anatomie průdušnice. Funkční anatomie průdušek a jejich větvení. Struktura plicních alveolů, alveolární makrofágy, alveolární póry, plicní surfaktant, respirační membrána Štítná žláza Trávicí ústrojí Vlasy Záda Nohy, ruce Nervy Legislativně nezařaditelné Všechny části těla Zjistit více Shark - žraločí chrupavka Forte je zaměřena na normální činnost kostí. Je určena pro ženy v období klimakteria

glandula thyroidea žláza štítná, cartilago cricoidea chrupavka prstencová, řecky tome řez Komentáře. Ke slovu tyrokrikotomie zatím nikdo nepřidal žádný koment ář. Štítná žláza produkuje hormony vázané na bílkovinu ve formě thyeroglobulínu a z tohoto hormónu jsou účiné hormóny T3 - trijodothironin a T4 tetrajodthyronin, thyroxin. Tyto hormony ovlivňují buněčný metabolismus (urychlují, zvyšují) a tím dostává org, energii. chrupavka štítná : glandula thyreoidea

Fibrózní chrupavka, vnitřní plocha kloubu je vystlána

STARLIFE Shock Star 60 kapslí / žraločí chrupavka Žralok je odolný proti všem infekčním onemocněním a případná zranění se mu hojí velmi rychle. Žraloci jsou pravděpodobně nejdéle žijící obratlovci na Zemi, zatímco jiné druhy fauny vymizely Plíce chrupavka štítná (cartilago thyroidea) Největší chrupavka hrtanu.; chrupavka prstencová (cartilago cricoidea) Na větší zadní část nasedají chrupavky hlasivkové.; průdušnice (trachea) Součást horních cest dýchacích. Trubicový orgán je pokračováním hrtanu a rozděluje se na dvě průdušky. jícen (oesophagus); srdečnice (aorta) Céva, která odvádí krev z. Chrupavka štítná se skládá ze dvou desti ček vp ředu se spojujících v ostrou hranu a leží svými spodními r ůžky na chrupavce prstencové, tímto mohou ob ě chrupavky provád ět sklopné pohyby, a to díky kloubovému spojení. Na r ůžky se upínají vazy, které sm ěre

5

DÝCHACÍ SOUSTAVA :: Zs-tgm-prirodopis-8

chrupavka kladková; chrupavka prstencová; chrupavka hlasivková; chrupavka štítná; 11/15 Co je kyfosa. prohnutí páteře dopředu; prohnutí páteře dozadu; první obratel páteřní; prohnutí páteře dostrany; 12/15 Co jsou receptory chladu. Krauseova tělíska; Meissnerova tělíska; Ruffiniho tělíska; Vater-Paciniho tělíska; 13. chrupavka prstencová : cartilago thyroides-chrupavka štítná : cartilago trachealis-chrupavka průdušnicová. Contextual translation of štítná from Czech into Norwegian. Examples translated by humans: struma, tyreoiditt, skjoldbrusk, tyreoideakreft, skjoldbruskkjertel Tvořenchrupavkami (chrupavka štítná, hlasivková s hlasivkovými vazy). Dlouhátrubice tvořenápodkovovitými chrupavkami. 2 trubice vstupujícído plic. Levou tvoří 2 laloky a pravou 3 laloky. Eustachovou trubicíje spojen se středním uchem. nosohltan ÚKOL 2: Písemně do sešitu. Spojčaramito, co k soběz každéh Internetové studijní materiály pro studenty českých a slovenských lékařských fakult

Plíce | VŠE KOLEM MĚ

Kostra hrtanu je tvořena 9 chrupavkami. Základ tvoří prstencová chrupavka, dále chrupavka štítná, která především u mužů tvoří zepředu jasně viditelný ohryzek a chrupavka příklopky. Nitro hrtanu má na frontálním řezu tvar přesýpacích hodin a přibližně v místě jeho největšího zúžení se nacházejí hlasivky a, um ( cartilago thyroidea chrupavka štítná, ř. epiglottis příklopka hrtanová) tyroepiglotický, týkající se chrupavky štítné a příklopky hrtanové. thyroglobulinum. i, n. ( glandula thyroidea žláza štítná) glykoprotein tvořený ve štítné žláze, ze kterého se uvolňují účinné hormony (tyroxin a trijodtyronin. Chrupavka štítná je spojena s chrupavkou prstencovou kloubn ě ( articulatio cricothyroidea ). Tento kloub umož ňuje p ředozadní a kývavé pohyby štítné a prstencové chrupavky. Chrupavka prstencová s chrupavkou hlasivkovou.

 • Vysavač s modrým světlem.
 • Europoslanci pirati.
 • Otevřené sklepy tasovice 2019.
 • Husqvarna 359 recenze.
 • Obklady do předsíně.
 • Krevničky léčba.
 • Mřížkový koláč albert.
 • Nejzajímavější stavby světa.
 • Drž hubu francouzsky.
 • Hopy.
 • Hračky pro děti 6 měsíců.
 • Rychlá rota online ke shlédnutí zdarma.
 • Petechie wikiskripta.
 • Originální dárky pro psy.
 • Menickacz ztracený ráj.
 • Ford galaxy test.
 • Skřípnutý nerv v lokti.
 • Fena nechce kojit.
 • Mora sporák náhradní díly.
 • Durman škůdci.
 • Myoma nascens.
 • Rc kamiony tamiya bazar.
 • Softballová helma.
 • Kafec plzen.
 • Výměna skla huawei p10 lite.
 • Špaldovo žitné housky.
 • Maska jim carrey.
 • Chester bennington příčina smrti.
 • Oxotrin.
 • Jak více myslet pozitivně.
 • Jade podlozka.
 • Kde koupit okru.
 • Motorový padákový kluzák cena.
 • Http www ebay com myb summary.
 • Žralok egypt 2018.
 • Pákový kávovar levně.
 • Téma skloňování.
 • Kreditní karta air bank.
 • Vetoryl 60 mg cena.
 • Canon eos 5d mark iv release.
 • Hinduismus verbreitung.